Sunteți pe pagina 1din 2

2.

9 Automatizarea lucrarilor cadastrale


2.9.1 Generalitati

Toate hartile si planurile cadastrale sunt redate in forma grafica obisnuita, la diferite
scari si realizate cu diferite precizii, in functie de metodele folosite. Tendinta actuala este
folosirea tuturor datelor sub forma digitala. Prin urmare exprimarea planului cadastral sub
forma digitala este motivul automatizarii lucrarilor cadastrale.
Planul digital este un ansamblu de date numerice in care informatiile geometrice si
semantice ale terenului sunt codificate numeric. Acestea se constituie intr-o baza de date
cadastrale relationala, fiind manipulate pe baza a trei modele complementare:

- modelul " raster ", care este o simpla reprezentare numerica, precum o imagine
binara, obtinuta la scanarea hartilor si planurilor grafice existente;
- modelul " spaghetti ", care corespunde hartilor si planurilor rezultate in urma
digitizarii (vectorizarii) acestora in format vectorial;
- modelul " topologic ", care corespunde hartilor si planurilor numerice in care, pe
langa datele terenului, reprezentate digital, se adauga relatiile topologice dintre
obiectele care alcatuiesc terenul. Acest model incorporeaza pentru o harta sau un
plan, sub forma vectoriala, trei seturi de date:

a) identificatori ai caracteristicilor terenului de reprezentat in harta sau planul


vectorial, care corespund geometriei lui si care se impart in trei tipuri
generice: obiecte punct, obiecte linie si obiecte suprafata;
b) atribute tematice ale caracteristicilor, care sunt organizate intr-o schema
de clasificare ierarhica;
c) date spatiale, care descriu structura geometrica a hartilor sau planurilor
vectoriale si care se prezinta sub trei aspecte: relatiile topologice dintre
obiecte, forma si marimea obiectelor, pozitia lor, data de perechile de
coordonate X,Y.

Obiectele terenului, reprezentate pe hartile sau planurile digitale, definite de cele


trei seturi de date, pot fi grupate dupa criterii logice, care se constituie in straturi de date,
ca de exemplu: limitele parcelelor, cladirile, retelele electrice, etc.
Automatizarea complexa este calitatea principala a unui cadastru modern, aceasta
insemnand obtinerea numai de date digitale in absolut toate fazele lucrarilor de cadastru.
In mod practic, datele cadastrale se pot culege si se pot prelucra in sistemul
automat in patru moduri, separat sau combinat si anume: (1) date ale statiilor totale, (2)
date GPS, (3) date fotogrammetrice, (4) date digitizate si/sau date scanate si vectorizate.
Trebuie mentionat ca datele fotogrammetrice aduse in format digital se refera numai
la aparatele analogice si analitice, deoarece in prezent nu dispunem inca de aparate
fotogrammetrice digitale.
Oricare ar fi metoda de culegere si prelucrare, datele trebuie sa fie aduse in banca
de date cu aceleasi caracteristici (format si atribute tematice).
Banca de date cadastrale a unei unitati administrativ-teritoriale se compune din
doua tipuri de date: date digitale, care reprezinta forma si dimensiunile parcelei si date
descriptive, sau atributele alocate parcelei. In final, aceste doua tipuri de date trebuie
corelate relational pe baza unui atribut comun, care, in cazul cadastrului general, poate fi
proprietarul, numarul cadastral al parcelei, adresa, etc.
Automatizarea complexa presupune obtinerea unui plan cadastral digital, cu date
specifice sub forma digitala. Avantajele formei digitale sunt multiple si mentionam cateva
dintre ele:
- datele stocate pentru planul digital sunt sigure si pot fi conservate pe suporturi
magnetice, urmand a fi afisate ori de cite ori dorim si la orice scara de desen,
- planurile digitale permit ca pentru orice fel de lucrare sa se poata lua o decizie
adecvata (ex.: necesitatea actualizarilor),
- fisierele cadastrale pot fi usor folosite fiind capabile sa raspunda la toate
interogarile solicitate, intr-un timp foarte scurt.