Sunteți pe pagina 1din 1

2.9.

5 Obtinerea bancii de date cadastrale prin digitizare sau/si prin scanare-


vectorizare

Cea mai mare cantitate de planuri cadastrale care pot fi folosite in acest scop sunt
planurile grafice existente, realizate de-a lungul anilor. Folosirea lor in procesul de
automatizare a lucrarilor cadastrale este conditionata de aducerea acestor planuri in forma
numerica, respectiv digitala. Operatiunea de aducerea acestor planuri in forma numerica
se poate face pe doua cai: prin digitizare sau prin scanare si vectorizare.
Aparatele utilizate in primul mod se numesc digitizoare. Exista numeroase tipuri de
digitizoare, dar ele au in principiu aceeasi componenta, o masa de digitizare si un
calculator pentru culegerea, inregistrarea si prelucrarea datelor. La acestea se adauga un
senzor si o interfata, care sa permita operatiunea de digitizare punct cu punct sau in mod
continuu. Precizia de digitizare este in mod obisnuit 0,01 mm la scara planului.
Coordonatele obtinute in procesul de digitizare trebuie aduse printr-o transformare liniara
in sistem geodezic, aceasta pentru a permite o racordare cu datele culese pe alte cai.
Sigur ca operatiunea propriu-zisa de digitizare trebuie sa se desfasoare sub asistenta unui
soft corespunzator, cum ar fi AutoCAD sau ARC/INFO. Oricare ar fi softul folosit, el
trebuie sa satisfaca o serie de cerinte: culegerea de date numerice, stocarea acestora,
gestionarea lor, prelucrarea si arhivarea acestor date.
In cazul celui de-al doilea mod de culegere si prelucrare planurile originale sunt
scanate si, printr-un sistem integrat, de exemplu, INTERGRAPH, imaginea scanata este
vectorizata prin parcurgerea obiectelor punct, linie si suprafata cu cursorul mouse, ulterior
alcatuindu-se baza de date prin alocarea de atribute fiecarei suprafete vectorizate; in final
se pot obtine alaturi de imaginea vectorizata si fisierele cadastrale.