Sunteți pe pagina 1din 1

2.10.3.

2 Lucrari pregatitoare

Lucrarile pregatitoare (preliminare) constau din: culegerea datelor si informatiilor cu


privire la documentatii mai vechi si cu privire la situarea si marimea teritoriului, legatura cu
organele administratiei locale si conducerile institutiilor care gestioneaza terenurile cu
diferite destinatii, formarea comisiilor si colectivelor de lucru cu participarea
reprezentantilor locali, precum si organizarea problemelor administrativ-gospodaresti
legate de asigurarea spatiului de lucru, de cazare, depozitare a materialelor, etc.
Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunelor, oraselor si
municipiilor se vor face potrivit legii (actualmente Legea 2/1968) de catre comisia stabilita
in acest scop prin ordinul prefectului. Aceeasi comisie va delimita si marca perimetrele
terenurilor ce apartin persoanelor fizice si juridice detinatoare de suprafete de teren,
precum si limita intravilanelor stabilite, in conditiile legii, in prezenta proprietarilor. Din
comisie vor face parte primarul, secretarul consiliului local, delegatul Oficiului Judetean de
Cadastru, Geodezie si Cartografie si, dupa caz, delegatul directiei generale amenajarea
teritoriului si urbanism.
Comisia - prin grija delegatului O.J.C.G.C. - stabileste programul de lucru si
incunostiinteaza primariile comunelor vecine convocandu-le sa participe cu delegati la
actiunea de delimitare a hotarelor.
In cazul cand teritoriul administrativ care se delimiteaza este limitrof cu unul sau mai
multe teritorii administrative din alte judete, atunci incunostiintarile se fac atat primariilor
vecine cat si O.J.C.G.C. din judetele respective pentru a trimite delegati la lucrarile de
delimitare.
Pe baza programului de lucru stabilit si comunicat, comisia comunala se intilneste
cu delegatii comunelor vecine in punctul de hotar initial (de plecare) ales pentru fiecare
comuna vecina. De regula, identificarea hotarului incepe dintr-un punct de intersectie a trei
sau mai multe hotare.
Este de la sine inteles ca printre operatiile pregatitoare intra si procurarea unui rand
de copii dupa planurile topografice sau cadastrale din cele mai recente editii existente,
referitoare la zona respectiva.