Sunteți pe pagina 1din 2

2.10.4.

2 Reteaua geodezica de indesire si ridicare

Reteaua geodezica de indesire si ridicare se realizeaza astfel incat sa asigure


densitatea de puncte necesare pentru executarea lucrarilor de introducere si intretinere a
cadastrului general.
In configuratia retelei geodezice de indesire si de ridicare vor fi incluse cel putin 4
puncte din reteaua geodezica de sprijin, astfel incat acestea sa incadreze reteaua.
Reteaua se poate executa prin urmatoarele metode cunoscute: triangulatie, trilateratie,
triangulatie-trilateratie, retele de drumuiri poligonometrice, intersectii, retrointersectii, sau
tehnologii GPS. In cazul in care determinarile se fac cu echipamente GPS, la proiectarea
retelei se va tine seama de urmatoarele:

- reteaua trebuie sa se sprijine pe minimum 6 puncte din reteaua geodezica de


sprijin (3 puncte din reteaua de triangulatie si 3 puncte din reteaua de nivelment);
- punctele din reteaua de sprijin vor trebui sa fie uniform repartizate, atat in interiorul
retelei de indesire si ridicare cat si la marginea ei;
- toate punctele noi vor fi determinate cu ajutorul a minimum 3 vectori;
- se vor determina punctele de legatura dublu-stationate in sesiuni diferite. Numarul
minim de sesiuni s intr-o retea cu p puncte si cu utilizarea a r receptoare se
calculeaza cu relatia: s=(p-n)/(r-n) pentru n ≥ 1 , unde n este numarul punctelor de
legatura intre sesiuni.

Daca un punct este stationat de m ori, atunci numarul de sesiuni se calculeaza cu


relatia: s= m.p/r.
Retelele geodezice de indesire se compenseaza ca retele libere, prin incadrarea in
configuratia lor a cel putin 4 puncte din reteaua geodezica de sprijin. Abaterea medie
standard de determinare a punctelor retelei nu trebuie sa depaseasca ± 5 cm in pozitie
planimetrica.

∑ (Q xxi + Q yyi )
sr = s 0 i =1
2n
in care:
- n este numarul de puncte din retea,
- Qxx ,Qyy elementele de pe diagonala principala a matricii cofactorilor (coeficientilor
de pondere) a necunoscutelor, corespunza-toare coordonatelor X si respectiv Y
ale punctului i,
- s0 este abaterea standard a unitatii de pondere.

Dupa compensarea ca retea libera, se vor determina coordonatele punctelor din


reteaua de indesire si ridicare in sistemul stereo 70, printr-o transformare Helmert, cu
ajutorul punctelor din reteaua geodezica se sprijin.
Abaterea standard de determinare a unui punct compensat, intr-o retea constransa,
nu trebuie sa depaseasca ±10cm in intravilan si ± 25cm in extravilan si se calculeaza cu
relatiile:

s x = s0 Q xx s y = s0 Q yy

Punctele din reteaua de indesire trebuie sa asigure o densitate de 1punct/5kmp, in


extravilan si 1punct/kmp in intravilan. Densitatea puntelor retelei de ridicare se stabileste in
functie de scopul lucrarilor si scara de redactare a planurilor cadastrale astfel incat sa se
asigure determinarea punctelor ce delimiteaza teritoriile administrative respective cat si a
celor ce definesc imobilele si bunurile imobile.
Materializarea pe teren a punctelor se face, functie de configuratia terenului,
acoperirea lui si densitatea lui, cu borne, repere si marci standardizate, asigurand o
densitate de cel putin 1punct/kmp in zona de ses, 1punct/2kmp in zone colinare si
1punct/5kmp in zone de munte. In intravilan (in zonele asfaltate sau betonate)
materializarea se poate face si cu picheti metalici cu diametrul de 25 mm, batuti la nivelul
solului, asigurand o densitate a punctelor de minimum 4puncte/kmp. Din fiecare punct
materializat se vor asigura vizibilitati catre cel putin doua puncte din reteaua geodezica de
indesire si ridicare sau din reteaua geodezica de sprijin.