Sunteți pe pagina 1din 1

2.10.6.

5 Numerotarea cadastrala a intravilanului unui teritoriu administrativ

In intravilan, numerotarea cadastrala incepe cu cea a cvartalelor si anume cu


cvartalul nr.1, situat in partea de NV a localitatii si continua cu numerotarea corpurilor de
proprietate de la 1 la “n” in cadrul fiecarui cvartal. Numerotarea cadastrala a parcelelor se
face de la 1 la “n” in cadrul fiecarui corp de proprietate.
Numarul cadastral al corpului de proprietate se scrie numai o singura data pe plan
(cifre cu inaltimea de 3mm.), iar numerele cadastrale ale parcelelor se scriu in mijlocul
fiecarei parcele (cifre cu inaltimea de 2mm.) impreuna cu simbolurile categoriilor de
folosinta, sub forma fractionara.
Strazile si celelalte detalii liniare care delimiteaza cvartalele se numeroteaza
separat si formeaza cvartalul “zero”, iar ordinea de numerotare a acestora trebuie sa
respecte regula de la subcapitolul anterior. Pentru bulevardele si strazile principale se
atribuie un singur numar pe toata lungimea lor, iar la intersectia cu alte strazi, suprafata de
intersectie se atribuie celei mai importante.
Sistemul de numerotare cadastrala a parcelelor in cadrul corpului de proprietate, ca
si in cazul intravilanelor, se aplica uneori si in cazul numerotarii cadastrale din extravilan,
atunci cand proprietatile sunt fragmentate in multe parcele avand categorii de folosinta
diferite. In acest caz, intreg sistemul de numerotare din extravilan trebuie sa-l urmeze pe
cel specific intravilanelor, nefiind posibil a se folosi ambele sisteme pentru extravilan.