Sunteți pe pagina 1din 1

2.11.

2 Tinerea la zi sistematica (cotidiana)

Tinerea la zi sistematica se efectueaza pe baza actelor juridice care reglementeaza


circulatia terenurilor (schimburi, desmembrari prin vanzari-cumparari, partajari, etc.) sau a
aprobarilor de schimbare a categoriilor de folosinta.
Potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si legii privind cadastrul
general, Oficiile de cadastru judetene au atributii de organe avizatoare sau aprobatoare in
problemele schimburilor de terenuri, ocuparea temporara sau definitiva a terenurilor
agricole, circulatia terenurilor intre persoanele fizice, schimbarea categoriilor de folosinta si
a hotarelor, etc., dar mai cu seama de furnizare a datelor pentru inscrierea la cartile
funciare.
Recuperarea, integrarea sau utilizarea datelor si documentelor rezultate in urma
aplicarii Legii fondului funciar se va realiza de executantul lucrarii numai daca acestea
corespund din punct de vedere al calitatii si respecta prevederile din normele tehnice
elaborate de ONCGC.
In paralel cu exercitarea acestor atributii, sunt create conditii pentru organizarea
unui sistem de evidenta a modificarilor care se produc la corpurile de proprietate izolate
sau in zone cuprinzand grupuri de parcele si corpuri de proprietate pe baza de acte
aprobatorii, in perioadele dintre operatiile de aducere la zi. In acest scop este posibil a se
organiza cate un registru in care sa se inscrie modificarile pentru fiecare intravilan si
pentru extravilan insotite de mapa cu documenetele si schitele care au stat la baza
aprobarilor ce vor impune ulterior operarea de modificari in registrele si planurile
cadastrale.
O importanta aparte trebuie acordata pentru modificarile generate de inscrierile la
cartile funciare. De fapt, in cadrul relatiilor speciale dintre institutia cadastrala si cea a
cartilor funciare este posibil a se pune de acord un mod de comunicare fluenta a
inscrisurilor care necesita operarea de modificari in documentatia cadastrului general.
Este recomandabil ca operarea in documente a modificarilor sa se faca numai la
etapele de aducere la zi care au loc la 6 ani, cand de regula se realizeaza noi editii ale
registrelor cadastrale. Operarea la aceste intervale este recomandata si pentru evitarea
deteriorarii documentelor cadastrale - in special a planurilor cadastrale - daca s-ar
manipula si corecta zilnic. Desigur ca si in bazele de date - care de regula sunt prevazute
si cu functii de actualizare - se pot opera imediat modificarile de tinere la zi sistematica in
fisiere, dar redactarea noilor editii ale registrelor cadastrale destinate primatriilor trebuie
facuta dupa etapa de aducere la zi (dupa vizualizarea situatiei din teren si actualizarea
planurilor cadastrale).