Sunteți pe pagina 1din 1

4.1.

6 Circulatia juridica a terenurilor

Terenurile proprietate publica de interes national sau de interes local nu pot fi


instrainate fiind scoase din circuitul civil.
Terenurile proprietate privata, indiferent de proprietarul lor, sunt si raman in circuitul
civil.
Aceasta presupune ca terenurile proprietate privata pot fi dobandite si instrainate
prin oricare din modurile stabilite de normele dreptului comun, dar cu respectarea unor
dispozitii prohibitive din Legea nr. 18/1991 si nr. 1/2000.
Terenurile situate in intravilan pot fi instrainate, indiferent de intinderea suprafetei,
prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica.
Terenurile situate in extravilan pot fi instrainate prin acte juridice intre vii, incheiate
in forma autentica.
Inainte de a fi vandut, terenul din extravilan, proprietarul acestuia este obligat sa
incunostiinteze in scris.
Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii
acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
Dupa implinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau
proprietarii vecini se considera stins.
Actul de vanzare-cumparare incheiat cu incalcarea dreptului de preemptiune este
anulabil.
Terenurile agricole din extravilan nu pot face obiectul unei executari silite sau
voluntare decat in cazurile prevazute de lege.
Persoanele fizice pot efectua schimbul de terenuri prin acordul acestora si prin act
autentic.
Schimbul de terenuri intre persoane juridice care au in administrare terenuri asupra
carora statul are majoritatea actiunilor sau intre acestea si persoanele fizice se face numai
cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sau al Ministerului Mediului, dupa caz.
Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobandeste situatia juridica a terenului pe
care il inlocuieste, cu respectarea drepturilor reale.
Punerea in posesie se face de catre Oficiul judetean de cadastru si organizarea
teritoriului, in prezenta partilor interesate, devenind opozabile prin operarea in
documentele cadastrale aflate la O. C. G. C. judetene.

S-ar putea să vă placă și