Sunteți pe pagina 1din 1

4.

2 Rolul publicitatii imobiliare in apararea drepturilor reale asupra


proprietatii

4.2.1 Generalitati

Institutia publicitatii imobiliare este organizata in scopul constituirii unui ansamblu de


mijloace juridice care au ca scop sa asigure siguranta, evidenta si opozabilitatea fata de
terti a actelor juridice prin care se constitue, se transmit sau se sting drepturile reale
imobiliare.
Publicitatea imobiliara permite tuturor celor care au participat efectiv la incheierea
actelor juridice, sa ia cunostinta de continutul acestora.
Publicitatea imobiliara asigura certitudine in transmiterea drepturilor reale imobiliare,
oferind posibilitatea tertilor de a cunoaste situatia juridica a imobilelor transmise.
Astfel, este inlaturata posibilitatea instrainarii succesive de catre acelasi proprietar,
a imobilului sau catre mai multe persoane.
In conditiile actuale in care instrainarea constructiilor este supusa principiului
consensualismului, operatia juridica a transcrierii are o importanta deosebita.
Astfel, toate actele translative de bunuri si drepturi, nu vor putea fi opuse tertilor,
daca nu s-a facut transcriptia ceruta de lege.
Mai precizam ca prin publicitatea imobiliara sunt ocrotite persoanele interesate de a
cumpara imobile care nu sunt afectate de unele dezmembraminte ale dreptului de
proprietate cum sunt uzufruct, uz, abitatie, servitute si superficie, sau sunt agravate de
ipoteci sau privilegii. Astfel, se prevede ca, privilegiile nu produc nici un efect in ce priveste
imobilele, "decat atunci cand ele s-au adus la cunostinta publica prin inscriptie".
In materia ipotecilor, se dipune ca intre creditori, ipoteca "nu are rang decat in ziua
inscriptiei sale in registre", iar "ipotecile inscrise in aceeasi zi au acelasi rang".

S-ar putea să vă placă și