Sunteți pe pagina 1din 5

RULMENTI 1

Momentul de frecare [N⋅m]


2,3
2
1,7 R
3
4 1,15 18000 N
LHD
0,8 R
2260 N

Figura 4.1
0 2 4 6 8 10⋅103
Turatia n [rot/min] a b c d
Simbol Figura 4.2 Simbol
auxiliar Simbol de baza auxiliar

Prefixe Simbolul Simbolul Sufixe


Figura 4.4 seriei alezajulu

e f g h

Fr

3γ γ
δ2 2γ

F2 F2 i j
Figura 4.3

δ1
δ0 Fa
F1 F0 F1 F′ a
β
Figura 4.5 Q Fr

β
δ = C⋅ F n (4.1)
δ0 = C ⋅ F02 3 ;

δ1 = C ⋅ F12 3 ;
 (4.2)
M

 δ n = C ⋅ Fn
23 Fr
23 23
δ 1  F1  δ 2  F2 
=  ; =  (4.3) Figura 4.6
δ 0  F0  δ 0  F0 
F1 ⋅ cos γ = F0 ⋅ (cos γ )5 2 ; F2 ⋅ cos 2γ = F0 ⋅ (cos 2γ )5 2 K Fn ⋅ cos nγ = F0 ⋅ (cos nγ )5 2 (4.4)
Fr = F0 + 2 ⋅ F1 ⋅ cos γ + 2 ⋅ F2 ⋅ cos 2γ + .... + 2 ⋅ Fn ⋅ cos nγ (4.5)
  n
Fr = F0 1 + 2 ⋅


(cosiγ )5 2 

(4.6)
i =1

Fr K ⋅F
F0 = n
= b r
z
∑(cosiγ)5 2 (4.7)
1+ 2⋅
i =1
5 ⋅ Fr
F0 = (4.8)
z
5,2 ⋅ Fr
F0′ = (4.9)
z
Fa ± Fa′
Q= (4.10)
z ⋅ sin β
p
 C
L =  (4.11)
 P
2
O O
−10 A ⋅K (4.12)
I uh = 3,5 ⋅ 10
M R2 R2
ω2 ω2 − ω3
R ⋅R R (R + 2 R 1 )
R int = 1 2 ; R ext = 1 2 (4.13)
R1 + R 2 R1 + R 2
R 2 ⋅ (R 2 + 2 ⋅ R 1 ) n
ω1 = ⋅ω2 ; ω2 = rad / sec R1 ω1 R1 ω1
2 ⋅ R 1 ⋅ (R1 + R 2 )
(4.14) R3 R3
30
χ h = K ⋅ d m (η 0 ⋅ α ⋅ n )0, 73 ⋅ C−0 0, 09 (4.15)
ω3
 χ h optim 
1, 37
η 0 = α ⋅ C 00,123   (4.16) Figura 4.7
 K ⋅d 
 m 

 1 (4.17)
Fr ⋅ E r 1 
σ H max = 0,418 ⋅ ⋅ ±
l  R 1 R 2, 3 
 
M t = MF + M L (4.18)
M F = f 1 ⋅ Fr ⋅ d m (4.19) Fa
C
M L = 10 3 ⋅ f 0 ⋅ (υ ⋅ n) 2 3 ⋅ d3m [N⋅m] pentru υ⋅n > 2⋅10-3 ; ß
(4.20)
M L = 24,1⋅ f 0 ⋅ d m [N⋅m] pentru υ⋅n ≤ 2⋅10-4 . (b)
p p
F
C  10 6  C  P = XFr+YFa
L 10 =   ; L h =   (4.21)
P 60 ⋅ n  P 
h uz = vuz ⋅ t h F Curba (c) - locul
(4.22)
geometric al
v uz = K r m ⋅ εa2 3 ⋅ R 1a 5 ⋅ σ 2a,5 ⋅ ω (4.23) A fortelor combinate
R r = R uz ⋅ R abr care confera
(4.24)
rulmentului
n lim =
Kn
[rot / min ] (4.25)
(a) ß
D − 10 P = Fr
3⋅K n
n lim = [rot / min ] (4.26) P Figura 4.9
D + 30
n ∗lim = n lim ⋅ f n1 ⋅ f n 2 ⋅ f n 3 ⋅ f n 4 (4.27)
10 6 ⋅ L
Lh = (4.28)
60 ⋅ n
p
 C 
L =   (4.29)
 P 

a) b)

c)

Figura 4.10
3

tgβ1 = e (4.30)
P = Fr (4.31)
P = V ⋅ X ⋅ Fr + Y ⋅ Fa (4.32)

A B A B A B A B

a) b) c) d)

A B A B

Figura 4.11
e) f)
A B A B
a a a
a

Fa S Fa
S S S
H H

FrA FrB FrA FrB


a) Figura 4.12 b)

A Fa Ft B

Fr
RA RB

Figura 4. 13

A Fa Ft B

Fr
RA RB

′ A
Fax ′ B
Fax
Figura 4.14
4

Tabelul 4.1
Simbolul rulmentului 6007 6207 6307 6407)
Diametrul alezajului d (mm) 35 35 35 35
Diametrul exterior al
62 72 80 100
rulmentului D (mm)
Latimea rulmentului B (mm) 14 17 21 25
Capacitatea de încarcare
8,65 14,0 18,3 31,9
statica C0 [kN]
Capacitatea dinamica de 12,5 20,0 26,0 43,6
baza C [kN]
Factorul X 0,6 0,6 0,6 0,6
Factorul Y 0,5 0,5 0,5 0,5
V = 1, daca se roteste inelul interior
Factorul V
V = 1,2, daca se roteste inelul e xterior
(se determina prin (se determina prin (se determina prin (se determina prin
interpolare din interpolare din interpolare din interpolare din
e catalogul de rulmenti, catalogul de rulmenti, catalogul de rulmenti, catalogul de rulmenti,
în functie de raportul în functie de raportul în functie de raportul în functie de raportul
Fa / C0 ) Fa / C0 ) Fa / C0 ) Fa / C0 )
Tabelul 4.2
Simbolul rulmentului 6007 6207 6307) 6407
Rulmentul liber
PA = RA PA = RA PA = RA PA = RA
Încarcarea echivalenta, PA
PB = RB, PB = RB, PB = RB, PB = RB,
Rulmentul conducator daca Fa/RB = e daca Fa/RB = e daca Fa/RB = e daca Fa/RB = e
sau sau sau sau
Încarcarea echivalenta, PB
PB = V⋅X⋅RB + Y⋅Fa, PB = V⋅X⋅RB + Y⋅Fa, PB = V⋅X⋅RB + Y⋅Fa, PB = V⋅X⋅RB + Y⋅Fa,
daca Fa/RB > e daca Fa/RB > e daca Fa/RB > e daca Fa/RB > e
Se înscrie valoarea cea Se înscrie valoarea cea Se înscrie valoarea cea Se înscrie valoarea cea
Încarcarea echivalenta
mai mare dintre mai mare dintre mai mare dintre mai mare dintre
maxima
PA si PB, PA si PB, PA si PB, PA si PB,
Pmax
adica P max adica P max adica P max adica P max
3 3 3 3
Durabilitatea în milioane  C   C   C   C 
L =  
 L =  
 L =  
 L =  

de rotatii, L  Pmax   Pmax   Pmax   Pmax 
L ⋅ 10 6 L ⋅ 10 6 L ⋅ 10 6 L ⋅ 10
6
Durabilitatea în ore de
Lh = Lh = Lh = Lh =
functionare, Lh 60 ⋅ n 60 ⋅ n 60 ⋅ n 60 ⋅ n
L h ≥ L h admisibil (4.33)

Fr
A B
Ft

Fa

RA RB

′ A
Fax Figura 4.15 ′ B
Fax
R A, B
′ A, B = 0,5 ⋅
Fax (4.34)
YA ,B
5

Tabelul 4.3
Simbolul rulmentului 32009 X 33109 33209 30309 A
Diametrul alezajului, d (mm) 45 45 45 45
Diametrul exterior al rulmentului, D (mm) 75 80 85 100
Latimea rulmentului, B (mm) 20 26 32 25
Capacitatea dinamicade baza, C [N] 44 71 91,5
Factorul X 0,67 0,67 0,67 0,67
Factorul Y 1,5 1,6 1,5 1,7
V = 1 daca se roteste inelul interior
Factorul V
V = 1,2 daca se roteste inelul e xterior
e 0,4 0,37 0,4 0,35
L h ≥ L h admisibil (4.35)

Tabelul 4.4
Conditii de încarcare Forta axiala totala de calcul
Rulmentul A Rulmentul B
RA RB RB
A = Fa + 0 ,5 ⋅
total
≤ Fax 
YA YB YB
RA R B

YA YB RB
ax A = Fa + 0,5 ⋅
total
F 
R R  YB
Fa 〉 0,5 ⋅  A − B 

 YA YB 
RA RB

YA YB RB
B = Fa − 0 ,5 ⋅
total
 Fax
R R  YB
Fa ≥ 0,5 ⋅  A − B 
 YA YB 

Tabelul 4.5
Simbolul 32009 X 33109 33209 30309 A
rulmentului (exemplu) (exemplu) (exemplu) (exemplu)
PA = RA, PA = RA, PA = RA, PA = RA,
Rulmentul din A daca Ftotalax A / RA > e daca Ftotalax A / RA > e daca Ftotalax A / RA > e daca Ftotalax A / RA > e
Încarcarea sau sau sau sau
echivalenta PA PA = V⋅X⋅RA +Y⋅Ftotal axA PA = V⋅X⋅RA +Y⋅Ftotal ax A PA = V⋅X⋅RA +Y⋅Ftotal ax A PA = V⋅X⋅RA +Y⋅Ftotal ax A
daca Ftotalax A / RA > e daca Ftotalax A / RA > e daca Ftotalax A / RA > e daca Ftotalax A / RA > e
PB = RB, PB = RB, PB = RB, PB = RB,
Rulmentul din B daca Ftotalax B / RB = e daca Ftotalax B / RB = e daca Ftotalax B / RB = e daca Ftotalax B / RB = e
Încarcarea sau sau sau sau
echivalenta PB PA = V⋅X⋅RB+Y⋅Ftotalax B, PB = V·X·RB+Y·Ftotal ax B, PB = V·X·RB+Y·Ftotal ax B, PB = V·X·RB+Y·Ftotal ax B,
daca Ftotalax B / RB > e daca Ftotalax B / RB > e daca Ftotalax B / RB > e daca Ftotalax B / RB > e
Încarcarea Se înscrie valoarea cea Se înscrie valoarea cea Se înscrie valoarea cea Se înscrie valoarea cea
echivalenta mai mare dintre PA si PB, mai mare dintre PA si PB, mai mare dintre PA si PB, mai mare dintre PA si PB,
maxima, Pmax adica P max adica P max adica P max adica P max
Durabilitatea în 3 3 3 3
 C   C   C   C 
milioane de L =  
 L =  
 L =  
 L =  

rotatii, L  Pmax   Pmax   Pmax   Pmax 
Durabilitatea în L ⋅ 106 L ⋅ 106 L ⋅ 106 L ⋅ 106
ore de Lh = Lh = Lh = Lh =
60 ⋅ n 60 ⋅ n 60 ⋅ n 60 ⋅ n
functionare, Lh

S-ar putea să vă placă și