Sunteți pe pagina 1din 2

Incorrect

1) Centrozomul are rol în:

A. digestia intracelulară
B. formarea fusului de diviziune (Correct Answer)
C. sinteza proteică
D. transportul intracelular (Your Answer)
Discuss this Question
Incorrect
2) Nucleolii:

A. au rol în sinteza lizozomilor


B. au rol în biogeneza ribozomilor (Correct Answer)
C. sunt delimitaţi de o membrană (Your Answer)
D. se reorganizează în profază
Discuss this Question
Incorrect
3) Mitocondriile:

A. au rol în digestia celulară


B. coordonează activitatea celulară
C. stochează energia în molecule de ATP (Correct Answer)
D. sunt prezente în celulele procariote (Your Answer)
Discuss this Question
Incorrect
4) Sunt constituenţi specifici plantelor:

A. plastide, vacuole, perete celular (Correct Answer)


B. plastide, vacuole, centrozom
C. plastide, perete celular, nucleu (Your Answer)
D. vacuole, perete celular, lizozomi
Discuss this Question
Incorrect
5) Tipuri funcţionale de proteine din membrana celulară:

A. enzime, canale şi receptori (Correct Answer)


B. actină şi miozină
C. nucleoproteine
D. mioglobină şi hemoglobină (Your Answer)
Discuss this Question
Incorrect
6) Ribozomii:

A. conţin ARN şi proteine (Correct Answer)


B. pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare (Your Answer)
C. se mai numesc şi lizozomi
D. sunt delimitaţi de o membrană dublă
Discuss this Question
Incorrect
7) Membrana celulelor animale conţine:
A. celuloză şi pectine
B. cheratină şi chitină
C. fosfolipide şi proteine (Correct Answer)
D. amiloză şi amilopectină (Your Answer)
Discuss this Question
Incorrect
8) Peretele celular:

A. conţine chitină la procariote


B. asigură duritatea ţesutului osos (Your Answer)
C. este organizat după modelul în mozaic fluid
D. cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale (Correct Answer)
Discuss this Question
Incorrect
9) Componentă structurală a celulei vegetale, absentă la celula
animală este:

A. peretele celular (Correct Answer)


B. mitocondria (Your Answer)
C. nucleul
D. ribozomul
Discuss this Question
Incorrect
10) Leucoplastele au rol în:

A. transport celular
B. fotosinteză
C. reproducere (Your Answer)
D. depozitare (Correct Answer)
Discuss this Question
Incorrect
11) Tonoplastul delimitează:

A. centrozomul (Your Answer)


B. cromozomul
C. lizozomul
D. vacuola (Correct Answer)
Discuss this Question