Sunteți pe pagina 1din 4

Regulament de organizare si functionare

SC ZEIDENTAL SRL
Str Lunga nr 127 Codlea

Cap I
Dispozitii generale

1. Cabinetul stomatologic SC ZEIDENTAL SRL este amplasat in loc Codlea, str


Lunga nr 127, si este organizat sub forma de SRL
2.Cabinetul functioneaza in specialitatea Stomatologie
3.Cabinetul este compus din: Sala de consultatii si tratamente, sala de asteptare,
toaleta personal, toaleta pacienti, vestiar
4. Cabinetul este dotat conform ord MS nr 153 din 26.02.2003
5.Prezentul regulament este obligatoriu pt intreg personalul (medic, medic stagiar,
asistenta) ce isi desfasoara activitatea in acest cabinet

Cap II
Obiectul de activitate
Cabinetul medical are urmatoarele obiecte de actvitate:

-furnizare asistenta medicala stomatologica (curativa, preventiva)


-furnizare asistenta medicala stomatologica de urgenta
-furnizare de activitati conexe actului medical stomatologic

Cap III
Personalul cabinetului medical
1. Personalul angajat trebuie sa indeplineasca criteriile de competenta, pregatire
specifica si confidentialitate stabilite de legislatia in vigoare
2. Angajarea se face prin contract individual de munca cu respectarea legislatiei in
vigoare
-contractul individual de munca sau conventia de colaborare se incheie intre medicul
titular si salariati ori colaboratori
-modalitatea de selectare a personalului angajat sau a colaboratorilor se stabileste de
titularul cabinetului
3. Personalul cabinetului medical poate angaja ca salariati sau colaboratori, medici si
alte categorii de personalmedical acreditati, precum si personal auxiliar si de alta
specialitate
5. Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor sint conforme cu legislatia
muncii in vigoare. Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator
si salariat se stabilesc prin negociere la angajare, in cadrul contractelor individuale de
munca, cu respectarea prezentului regulament, a fisei postului, si a clauzei de
confidentialitate
6. Pentru angajat, durata normala a timpului de lucru este de 6 ore pe zi, 30 de ore pe
saptamina
7 Personalul angajat are obligatia de a respecta in totalitate sarcinile ce le revin la
locul de munca, conform fisei postului si prezentului regulament, neindeplinirea sau
nerespectarea acestora atragind raspunderea disciplinara, civila sau penala a
angajatului, dupa caz
8.Personalul angajat sau colaboratorii raspund pentru pagubele de orice natura aduse
cabinetului, din vina sau in legatura cu munca lor
9. Personalul angajat si colaboratorii raspunde de protectia informatiilor gestionate in
cabinet, precum si de pierderea, degradarea, sau folosirea neautorizata a acestora
10. Se respecta independenta profesionala si dreptul de decizie al medicului

11. Pe intreaga perioada de lucru, in cabinetul medical lucreaza Dr ... ... si inlocuitorul
legal
12. Nu exista nici o discriminare a pacientilor care se adreseaza cabinetului medical

Capitolul IV
Organizarea activitatii cabinetului medical

1. Atributiile personalului se stabilesc in fisele posturilor (anexe la prezentul


regulament)
2. Activitatea cabinetului se desfasoara in baza programului de activitate stabilit de
reprezentantul legal al cabinetului, si respectat de tot personalul angajat al cabinetului
Programul de activitate este alcatuit din:
- program de consultatii si tratament
- program de evidenta medicala -raportare, statistica
- program de pregatire a aparaturii si instrumentarului, curatenie si dezinfectie a
cabinetului
Programul de activitate este afisat si este vizibil din exteriorul cabinetului
Pentru perioadele de absenta ale medicului titular, pacientii sint indrumati catre un
medic inlocuitor
3. Personalul cabinetului respecta cu strictete atributiile si obligatiile cuprinse in
prezentul regulament, fisa postului, cauza de confidentialitate precum si standardele si
criteriile de calitate din legislatia medicala
4. Masurile de protectie a muncii se stabilesc prin norme de tehnica a securitatii
muncii, fiind obligatorii pt toti angajatii
5. Masurile de prevenire si stingere a incendiilor se stabilesc prin norme, fiind
obligatorii pt toti angajatii
6. In cabinetul medical se vor respecta toate drepturile si obligatiile de protectie a
maternitatii, atit din partea angajatorului, cit si din partea gravidei, conform legislatiei
in vigoare

Capitolul V
Date despre modul de sterilizare si mentinerea sterilitatii si descrierea manevrelor
care comporta solutii de continuitate
1. In cabinet se desfasoara urmatoarele manevre care implica solutii de continuitate:
- injectii IM, IV, ID
- perfuxii
- suturi
- incizii mucoperiostale
- extractii
- chiuretaje alveolare
- chiuretaje parodontale
- rezectii apicale
2. La aceste manopere se folosesc urmatoarele materiale:
- ace si seringi de unica folosinta
- ace si sutura de unica folosinta
- alcool, iod, apa oxigenata, cloramina, rivanol, pansamente sterile, fesi, vata, manusi
chirurgicale de unica folosinta
- truse de perfuzii de unica folosinta
3. Se vor folosi urmatoarele instrumente:
- pentru consultatii: oglinzi, sonde, pense dentare
- pentru terapie: fuloare ciment, fuloare amalgam, portamalgam, spatule bucale,
spatule ciment
- pentru manopere chirurgicale: clesti extractie, elevatoare, sindesmotoame, chiurete
alveolare, chiurete parodontale, bisturie
4. Dezinfectia instrumentarului se face cu solutii dezinfectante: Lysetol, Mikrozid etc
5. Sterilizarea instrumentarului se face timp de 60 de min la 200 de gr celsius in
sterilizator cu caldura uscata (asta in cazul meu, cine are autoclav ... )
6 Verificarea sterilizarii se face cu bandelete de sterilizare, care se noteaza in caitul de
sterilizare si se verifica periodic

Capitolul VI
Accesul neingradit la serviciile medicale indiferent de rasa, sex, orientare religioasa,
si/sau politica
Toti pacientii care se adreseaza cabinetului medical au acces neingradit la serviciile
medicale, indiferent de rasa, sex, orientare religioasa si/sau politica

Capitolul VII
Pastrarea confidentialitatii fata de terti

1. Personalul cabinetului medical este obligat sa pastreze confidentialitatea fata de


terti, privind datele de identificare si ingrijire acordate fiecarui pacient
2. Se iau masuri pt protectia informatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii,
degradarii si folosirii acesteia de catre persoane neautorizate

Capitolul VIII
Pastrarea secretului informatiei

A. Dreptul la confidentialitata informatiilor si viata privata a pacientului:


1. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor,
diagnosticul, prognosticul, datele personale, sint confidentiale, chiar si dupa decesul
acestuia
2. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care
pacientul isi da consimtamintul explicit sau daca legea o cere in mod expres
B. Dreptul la informare al pacientului:
1. Personalul cabinetului informeaza pacientul intr-un limbaj respectuos cu privire la
serviciile medicale disponibile, medicatie administrata, interventiile medicale
propuse, riscurile potentiale, si alternativele existente in cazul sau
2. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumindu-si
in scris raspunderea pentru decizia sa. Medicul are obligatia sa explice pacientului
consecintele refuzului sau a opririi actelor medicale
3. Consimtamintul pacientului este obligatoriu pt recoltarea, pastrarea, folosirea tutror
produselor biologice prelevate din corpul sau
4. Pacientul nu poate fi filmat sau fotografiat in cabinet, fara consimtamintul sau, cu
exceptia cazurilor in care imaginile sint necesare diagnosticului sau tratamentului , si
evitarii suspectarii unei culpe medicale
5. In cazul pacientului minor, informarile si consimtamintul pt prevederile de la pct 1-
4 se primesc, respectiv se dau de catre parinte

Capitolul IX
Dispozitii finale

1. Cabinetul medical dispune de stampila si sigla proprie


2. Intregul personal al cabinetului va lua la cunostinta, pe baza de semnatura, de
prezentele dispozitii, care, impreuna cu fisa postului, reprezinta baza legala a
desfasurarii activitatii in cabinet

Reprezentant legal al cabinetului

Semnatura ...