Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA ORGANIGRAMEI TIP STRUCTURĂ DIVIZONALĂ

AVANTAJE DEZAVANTAJE

- Focalizare asupra scopurilor organizaționale - Posibilitatea apariției unor conflicte între


departamente/ divizii

- Ușurință în evaluarea performanței - Dorința continuă de expansiune a diviziilor

- Flexibilitate în dezvoltarea și reorganizarea unor noi - Costuri administrative ridicate necesare pentru
departamente/ divizii fiecare departament

- Analiza detaliată asupra unei strategii a diviziei - Dificultăți de coordonare eficientă a tuturor
departamentelor

- Aplicarea strategiilor de management


- Apariția unor confuzii datorate balansului
centralizare-descentralizare

- Analiza problemelor generale ale organizației și ale


departamentelor