Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educaţiei Naţionale

______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 7

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Numai poetul,
Ca păsări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului :
În ramurile gândului,
În sfintele lunci,
Unde păsări ca el
Se-ntrec în cântări. (Mihai Eminescu, Numai poetul)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre cuvintele subliniate: trece,
nemărginirea, sfintele. 6 puncte
2. Menţionează grupul vocalic existent în fiecare dintre cuvintele scrise îngroşat în text.
6 puncte
3. Transcrie câte un exemplu pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil: epitet
antepus, metaforă, hiperbolă. 6 puncte
4. Transcrie trei termeni care definesc elemente ale imaginarului poetic. 6 puncte
5. Comentează, în 3-5 rânduri, semnificaţia titlului, în relaţie cu conţinutul textului
poetic. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să surprinzi destinul poetului,


aşa cum se reflectă în poezia eminesciană citată. 12 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- conturarea imaginii poetului şi prezentarea mijloacelor prin care aceasta este
realizată;
- exprimarea unei opinii cu privire la menirea ,,stihuitorului”;
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Angela Baciu: Cum v-aţi hotărât să treceţi de la poezie la proză? De ce aţi


făcut-o?
Ana Blandiana: Am simţit mereu nevoia să cobor în realitate mai adânc şi mai
exact decât îmi îngăduia poezia (care are întotdeauna – şi cu cât e mai adevărată –
puterea de a scăpa determinărilor de timp şi de loc). Soluţia era proza, care în plus mi-a
dat întotdeauna sentimentul creaţiei, în sensul că eu eram creatorul, în timp ce în poezie
lucrurile sunt mult mai greu de definit din cauza irizărilor, iar „vocea zeului”, pe care o
auzea şi Socrate, e mult mai stăpână. Visez să revin şi la scrierea prozei, nu numai
pentru că visez cărţi, ci şi pentru că visez liniştea în care se pot scrie cărţile. Vorbesc
despre cărţile de proză, pentru că poemele se scriu fără condiţii şi fără să te întrebe dacă
ai timp sau nu pentru ele. [...] (Interviu cu Ana Blandiana, în revista Agero)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- care este canalul de transmitere, ca element al situaţiei de comunicare;
- modul în care se scriu poemele. 4 puncte
2. Transcrie enunţul care prezintă diferenţa dintre poezie şi proză. 4 puncte
3. Notează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele scrise îngroşat în fragmentul
subliniat: de definit, din cauza, şi, Socrate. 4 puncte
4. Menţionează funcţia sintactică a termenilor care şi în plus. 4 puncte
5. Transcrie două propoziţii subordonate diferite din ultima frază, precizând felul
acestora. 4 puncte
6. Alcătuieşte o frază alcătuită din două propoziţii, în care să incluzi şi o propoziţie
subordonată atributivă, introdusă prin pronumele relativ cine. 4 puncte

B. Alcătuieşte un interviu de 80-150 de cuvinte cu un scriitor ale cărui opere literare


te-au impresionat. 12 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- respectarea structurii interviului;
- conceperea a cel puţin două întrebări şi a posibilelor răspunsuri ale autorului;
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 8

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Libelule graţioase Peste tot metamorfoză,


Zboară-n aerul de vară... Poezie, schinteiere,
Au corsete minuscule, Şi, sub glorie solară,
Şi pe aripi radioase Delta fragedă şi roză,
Readuc speranţă clară: Iar, suavă mângâiere:

Zi de vară, libelule. Libelule, zi de vară.

(Alexandru Macedonski, Libelule)


A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate:
metamorfoză, glorie, suavă. 6 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: Zboară-n aerul de vară… . 6 puncte
3. Transcrie câte un exemplu pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil: epitet
cromatic, inversiune, enumerație. 6 puncte
4. Transcrie un vers care conţine o imagine vizuală şi un vers care conţine o imagine
motorie. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: Peste tot metamorfoză, / Poezie,
schinteiere, [...] . 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa


textului poetic de mai sus la specia literară numită pastel. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care fac posibilă încadrarea textului în specia literară
corespunzătoare;
- să susţii aceste argumente cu exemple din text;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Libelula, insectă prădătoare caracterizată printr-un corp alungit, zbor agil şi


două perechi de aripi membranoase aproximativ egale. Ea trăieşte sub apă cea mai mare
parte a vieţii sale, ca nimfă.
Speciile [...]
[...] Aproape 5900 de specii sunt cunoscute de către specialişti. [...]
Culoarea
Libelule pot avea culori foarte diverse, astfel ele pot fi negre, gri, albastre, roşii,
galbene, roz, verzi, violet. [...]
Dezvoltarea
[...] Ouăle se transformă în nimfe care-şi petrec întreaga viață în întregime sub
apă, hrănindu-se cu animale acvatice. [...] Nimfele pot scăpa de prădători folosind
muşchii din partea inferioară a abdomenului care lasă să intre şi să iasă apa, ceea ce
determină propulsia rapidă în față. Ambele tipuri de libelulă (dragonfly şi damselfly)
trec printr-o metamorfoză incompletă în timpul dezvoltării lor. [...]
(Libelulele, text preluat de pe Wikipedia)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- tipurile de libelule;
- cum pot scăpa ele de prădători. 4 puncte
2. Scrie titlul articolului şi sursa de unde a fost preluat acesta. 4 puncte
3. Notează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate în text:
caracterizată, din, ceea ce, ambele. 4 puncte
4. Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate şi scrise îngroşat în text: sunt
cunoscute, de către specialişti. 4 puncte
5. Contrage o propoziţie subordonată atributivă în parte de propoziţie corespunzătoare.
4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
subiectivă care să aibă ca termen regent o locuţiune adverbială predicativă.
4 puncte
B. Alcătuieşte o compunere de 80-150 de cuvinte în care să realizezi portretul unei
libelule. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să foloseşti două imagini artistice diferite;
- să utilizezi descrierea ca mod de expunere;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 3

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:


Iartă-mă că te salut numai din uşă...
Te-aş pofti şi-n casă, dar mi-e teamă
Că-mi aduci aceeaşi veşnică păpuşă
Şi-acelaşi vechi refren de panoramă!... […]

Nu-ţi mai pierde timpul cu poveşti


Pentru cei ce nu mai cred în ele...
Tu - e drept – n-ai fost decât aşa cum eşti –
Omul cu păpuşi de porţelan şi acadele...

Dar eu nu mai sunt copilul de-altădată


Să mă încânt de chipuri ce se şterg – [...]

Iată!... Asta este tot ce-am vrut să-ţi spun…


Şi ţi-am spus, să ştii şi tu ce-aş vrea!...
Ţine minte, ţine minte, Moş Crăciun,
Şi la anul, dacă-mi vii din nou, să-mi vii cu Ea!...
(Ion Minulescu, Rânduri pentru Moş Crăciun)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Specifică trei derivate pornind de la cuvântul de bază copil. 6 puncte
2. Explică rolul utilizării liniilor de pauză în secvenţa Tu - e drept –... . 6 puncte
3. Menţionează măsura ultimelor trei versuri din prima strofă. 6 puncte
4. Ilustrează, cu exemple din text, trei trăsături ale genului liric. 6 puncte
5. Motivează utilizarea persoanei a doua singular în poezia citată. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să îţi exprimi opinia despre


semnificaţia mesajului textului poetic semnat de către Ion Minulescu. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi o opinie referitoare la mesajul poeziei;
- să susţii opinia cu două argumente potrivite, valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Păpuşi de porţelan în rochii de epocă

PĂPUŞI SUPERBE, inspirate de personaje literare, care vor da un aer rafinat


casei dumneavoastră şi vor fi admirate de toată lumea.
Vestimentaţia splendidă, expresia delicată a feţei, accesoriile încântătoare,
precum şi bunul dumneavoastră gust vă vor permite să înveseliţi orice colţ al casei. […]
Atât păpuşile, cât şi vestimentaţia şi accesoriile lor au fost create exclusiv pentru
această colecţie. În acest scop, experţii artizani şi-au dovedit toată măiestria şi
dedicarea, realizând păpuşi minunate, desăvârşite până la ultimul detaliu. […]
(www.deagostini.ro)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- adresa de unde a fost preluat textul;
- titlul articolului. 4 puncte
2. Transcrie două structuri referitoare la caracteristicile păpuşilor. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
În acest scop, experţii artizani şi-au dovedit toată măiestria şi dedicarea, realizând
păpuşi minunate, desăvârşite până la ultimul detaliu. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Vestimentaţia splendidă,
expresia delicată a feţei, accesoriile încântătoare, precum şi bunul dumneavoastră gust
vă vor permite să înveseliţi orice colţ al casei. 4 puncte
5. Scrie din câte propoziţii este alcătuit ultimul enunţ. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă printr-un pronume nehotărât compus. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o reclamă la cadoul pe care ai visat să îl primeşti


dintotdeauna. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi caracteristicile cadoului ales;
- să foloseşti un limbaj covingător;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 9

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, fragmentul de text următor:
A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti.
În mijlocul codrilor, lângă drumul cel mare, lângă drumul cel de țară pe unde
umblă şi trece împăratul cu voinicii săi, era odinioară o crâ şmă. La crâşma aceea era o
crâşmăriță; crâşmărița avea o fată, şi pe fată o chema Florița. [...]
Într-o bună dimineaţă, crâşmarul s-a dus după lemne la pădure... şi... iaca ce să
vezi: pe o poiană limpede şi plină de flori a aflat o fetiţă ce se juca cu nişte pui de
căprioară. Cum, când şi de unde să fi ajuns copiliţa asta prin codru, aceea minte
pământească nu poate s-o priceapă. Doar a crescut ca şi florile din pământ; doar a căzut
ca şi stelele din cer, sau s-a prefăcut cumva, pe nepricepute, din văzduhul curat. Destul
cum c-atâta era de frumoasă fetiţa asta, încât, de-ar fi fost să fie din om, ar fi trebuit să
fie - cel puţin -fată de împărat. Cine ştie?... [...] Crâşmarul s-a lăsat de lemne, a luat fata
în braţe; a dus-o acasă... şi de aici înainte a fost fata de suflet a lui şi a crâşmăriţei. [...]
Într-o zi de dimineaţă trece vestea din gură în gură până ce ajunge la crâ şma din
codru cum că peste ziuă are să treacă împăratul pe aici pe lângă crâ şmă, cu voinici, cu
curte şi cu mare lucru şi treabă... [...]
Crâsmăriţa […] dă în dreapta, dă în stânga, sparge, şterge, curăţeşte, s-a chitit*,
s-a pieptănat... […] Când se sămţi gătită cum se cade, ea se puse înaintea căutătoarei,
privi îndelungat şi cu drag la faţa sa, apoi grăi:
- Frumoasă sunt, oglindă?
- Frumoasă, zău, răspunse căutătoarea; pe de o sută şi pe de o mie de ori însă e
mai frumoasă Floriţa, pentru că ea are o faţă ca zorile dimineţii, ochi ca şi câmpul
cerului şi trup ca raza soarelui. […] (Ioan Slavici, Floriţa din codru)
*a se chiti-a se aranja

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Selectează câte un cuvânt format prin derivare, prin compunere, respectiv prin
conversiune. 6 puncte
2. Explică rolul celor două puncte în secvenţa: …apoi grăi:... . 6 puncte
3. Transcrie un indice temporal şi un indice spaţial. 6 puncte
4. Ilustrează trei trăsături ale genului epic, valorificând fragmentul dat. 6 puncte
5. Scrie, în 30-50 de cuvinte, rezumatul fragmentului propus. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa


fragmentului citat la specia literară numită basm. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care fac posibilă încadrarea operei în specia literară
corespunzătoare;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Activităţi care dezvoltă vorbirea copilului [...]


Dacă vă uitaţi împreună la un album foto sau într-o carte cu imagini, evită să-i
descrii mereu persoanele, animăluţele, culorile sau formele. Stimulează-l să facă singur
o descriere a acelor imagini, folosindu-şi propriile cuvinte. Arată-i cu degetul un
animăluţ din carte şi întreabă-l ce este. Dezvoltă apoi conversaţia pe marginea
animalului respectiv şi stimulează-l să-ţi spună cum face, ce mănâncă, unde trăieşte.
Procedează la fel şi cu alte elemente din imaginile la care vă uitaţi. [...]
Transformă timpul în care permiţi copilului să se uite la televizor într-un exerciţiu
de dezvoltare a vorbirii acestuia. Expunerea copilului la TV este un ajutor important in
procesul de învăţare dacă cel mic este adeptul unui stil vizual, adică reţine mai uşor
informaţii prin intermediul imaginilor. Însă pentru a-l stimula să vorbească, nu este
suficient doar să le observe. […] (www.copilul.ro)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul


dat:
- în ce condiţii este benefică expunerea copilului la TV;
- ce trebuie urmărit dacă acesta se uită la un album sau într-o carte cu imagini.4 puncte
2. Notează două argumente care să justifice faptul că textul citat este nonliterar. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
Dacă vă uitaţi împreună la un album foto sau într-o carte cu imagini, evită să-i descrii
mereu persoanele, animăluţele, culorile sau formele. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Arată-i cu degetul un
animăluţ din carte şi întreabă-l ce este. 4 puncte
5. Rescrie următorul enunţ, realizând expansiunea cuvintelor subliniate: Însă pentru
a-l stimula să vorbească, nu este suficient doar să le observe. 4 puncte
6. Formulează o frază în care verbul copulativ a rămâne să constituie termen regent atât
pentru o propoziţie subordonată subiectivă, cât şi pentru una predicativă. 4 puncte
B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte în care să îţi exprimi opinia despre
rolul părinţilor în modelarea personalitîţii copilului. 12 puncte
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- respectarea structurii textului de tip argumentativ;
- formularea unor argumente relevante pentru tema dată şi dezvoltarea acestora;
- adecvarea conţinutului la cerinţă;
- respectarea precizării referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 4

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Să pot întinde mâna s-o pun pe fruntea ta


Încetul la o parte şuviţele le-aş da,
Senină să rămâie, curată ca un crin,
Icoană de iubire la care să mă-nchin.

Dar tu ca un luceafăr departe străluceşti,


Abia câte o clipa în cale-mi te iveşti,
Apoi dispari; şi-n urmă rămâi în gândul meu
Vedenie iubită la care mă-nchin eu. (Veronica Micle, Să pot întinde mâna...)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Precizează numărul de litere şi de sunete pe care le conţin cuvintele subliniate:
luceafăr, străluceşti, eu. 6 puncte
2. Selectează un cuvânt folosit cu sens figurat şi alcătuieşte un enunţ în care să ilustrezi
sensul propriu al acestuia. 6 puncte
3. Transcrie şi numeşte trei mărci ale subiectivităţii prezente în text. 6 puncte
4. Explică rolul stilistic al utilizării verbelor la modul conjunctiv în poezia citată.6 puncte
5. Comentează, în 30-50 de cuvinte, ultima strofă a poeziei, evidenţiind relaţia dintre
ideea poetică transmisă şi procedeele artistice. 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa


textului citat la genul liric. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care justifică aprtenenţa textului la genul liric;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate, valorificând textul propus;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Dacă nu ne-ar fi rămas de la Eminescu şi Veronica splendidele scrisori de
dragoste, poate nu i-am mai fi considerat cuplul ideal, etalonul de îndrăgostiţi fără
noroc, sufletele-pereche care nu pot fi împreună într-un destin fatal. Geniului lui poetic şi
misterului ei feminin se adaugă aureola morţii premature a amândurora, astfel încât
povestea lor de iubire are şi mai mult romantism. […]
În 2000, într-o zi cum rare sunt în istoria literaturii, o descendentă a Veronicăi a
încredinţat tiparului 93 de scrisori ale lui Eminescu adresate Veronicăi şi alte 15 ale ei
către poet, necunoscute. Acest raport al epistolelor dintre cei doi a răsturant cu totul
viziunea aspura relaţiei lor. Dintr-o dată vedem un Eminescu îndrăgostit până peste cap,
care, deşi prins în rutina zilnică a redacţiei Timpul, unde scria enorm, deşi bolnav, îi
trimitea foarte des scrisori iubitei aflate la Iaşi. [...] Cine va citi scrisorile ei va vedea în
ea o fiinţă foarte profundă sentimental, care suferă cu adevărat pentru dragostea ei faţă
de Eminescu .[...]
(Daniela Cârle Şontică şi Carmen Dragomir, Eminul şi Doamna lui, în jurnalul.ro)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- ziarul la care era redactor Eminescu;
- anul în care descendenta Veronicăi a încredinţat tiparului scrisorile celor doi.4 puncte
2. Scrie titlul articolului şi numele autoarelor acestuia. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
Geniului lui poetic şi misterului ei feminin se adaugă aureola morţii premature a
amândurora, astfel încât povestea lor de iubire are şi mai mult romantism. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Dintr-o dată vedem un
Eminescu îndrăgostit până peste cap, care, deşi prins în rutina zilnică a redacţiei Timpul,
unde scria enorm, deşi bolnav, îi trimitea foarte des scrisori iubitei aflate la Iaşi.
4 puncte
5. Transcrie propoziţiile subordonate din fraza următoare, precizând felul lor:
Cine va citi scrisorile ei va vedea în ea o fiinţă foarte profundă sentimental, care suferă
cu adevărat pentru dragostea ei faţă deEminescu. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
completivă indirectă, având ca termen regent un adjectiv participial. 4 puncte
B. Redactează o compunere de 80-150 de cuvinte în care să argumentezi că textul citat
este nonliterar. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi două argumente care justifică faptul că textul este nonliterar;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului


______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 5

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, fragmentul de text următor:
[...]
— De mult nu am avut plăcerea a vă vedea, domnule Bumbeş...
— Ei! doamna nu m-a văzut; dar eu am văzut pe doamna de multe ori, când umblă, mă
rog, în promonadă şi prin bolți ...
— Eu, drept să spun, nu v-am văzut de la balul de astă-iarnă... […]
— Ştiți pentru ce v-am chemat, domnule Bumbeş?
— Ba!
— ...Să vă rog de un lucru.
— De un lucru? să-l ştiu numai cum că... carele-i acela, mă rog frumos la doamna. […]
— Aş dori ca Artur al meu să ia şi el o dată premiul întâi; destul l-a tot luat feciorul
Păunii. Până când atâta persecuție pentru copilul meu? […]
— No! că-z aia altcum nu depândă de la voinţa mea, mă rog; aia s-a hotărât în conziliul
inştitutorilor.
— Cum, s-a hotărât deja?
— Iè! s-a hotărât, mă rog, de aseară, după călculațiunea coefițientelor.
— Și... cât a avut feciorul Păunii? [...]
— Păunescu Ioanițiu, media 9 şi fracțiunea 99 şi jumutate, mă rog.
— Și... Artur?
—Ionescu Artur, media 9 şi fracțiunea 99 şi un sfert, mă rog. Doamna se scoală, şi
hotărâtă:
— Și pentru atâta diferență, nici în anul ăsta, Artur să nu ia premiul întâi?... Atunci
pentru ce ai venit aici? […] (I.L.Caragiale, Premiul întâi)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Numeşte forma literară a trei cuvinte selectate din texul-suport. 6 puncte
2. Explică rolul expresiv al utilizării punctelor de suspensie în secvenţa: -Şi…Artur?.
6 puncte
3. Precizează două funcţii textuale ale modului de expunere pe baza căruia este construit
fragmentul dat. 6 puncte
4. Menţionează şi exemplifică două modalităţi de caracterizare indirectă a unui personaj.
6 puncte
5. Transformă vorbirea directă din replicile subliniate în vorbire indirectă. 6 puncte
B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi apartenenţa
fragmentului citat la specia literară numită schiţă. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi patru argumente care fac posibilă încadrarea operei în specia literară
corespunzătoare;
- să susţii aceste argumente cu exemple adecvate;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul următor:
211 premii şi menţiuni-Colegiul Naţional "Iancu de Hunedoara" a obţinut,
anul şcolar trecut, cele mai bune rezultate şcolare dintre toate cele 36 de licee din judeţ
Cele mai remarcabile rezultate au fost obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor
şcolare, de unde opt elevii ai liceului hunedorean s-au întors cu premii şi menţiuni.
Cele mai bune rezultate le-a avut Adeline Berdie (clasa a X-a), care a câştigat primul loc
la faza naţională a olimpiadei de limba germană. Campioana naţională vrea să urmeze o
facultate de engleză-germană. […] În timpul liber ascultă muzică şi citeşte multă
literatură germană. Autorul ei preferat este poetul Josef Guggenmos.
Vrea să ajungă la Oxford
Un alt elev cu rezultate remarcabile este şi Dragoş Ciordaş (clasa a XII-a). El a
câştigat premiul II şi medalia de aur la faza naţională a olimpiadei de fizică. În plus, s-a
clasat pe primul loc la concursul naţional de fizică "Phi", iar rezultatul l-a calificat
pentru faza internaţională a concursului, care se va desfăşura în toamna acestui an, pe
Internet. [...]
Liceanul visează să ajungă, în vara anului viitor, student la o universitate din străinătate.
Va alege între Oxford, Delft (Olanda) şi "London Imperial College". [...]
Alţi patru elevi excepţionali
Alături de Dragoş şi Adeline, Colegiul Naţional "Iancu de Hunedoara" se mai
mândreşte şi cu rezultatele altor patru elevi. Ana Albuţiu (clasa a XI-a) a câştigat o
menţiune specială la faza naţională a olimpiadei de chimie, Miruna Dan (clasa a VIII-a)
e câştigătoarea unei menţiuni la faza naţională a olimpiadei de română, Corina Chiriac
(clasa a XI-a) s-a întors cu o menţiune de la faza naţională a olimpiadei de biologie, iar
Andrei Draga (clasa a XII-a) a câştigat o menţiune la faza naţională a concursului de
matematică ,,Traian Lalescu". (www.gândul.info, 19 septembrie 2008)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- numărul liceelor din judeţul Hunedoara;
- disciplinele la care elevii au obţinut premii şi menţiuni la nivel naţional. 4 puncte
2. Precizază site-ul de unde a fost preluat textul şi data publicării acestuia. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
În plus, s-a clasat pe primul loc la concursul naţional de fizică "Phi", iar rezultatul l-a
calificat pentru faza internaţională a concursului, care se va desfăşura în toamna acestui
an, pe Internet. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Liceanul visează să
ajungă, în vara anului viitor, student la o universitate din străinătate. 4 puncte
5. Precizează felul propoziţiei subordonate subliniate în text şi alcătuieşte un enunţ în
care aceasta să devină propoziţie circumstanţială finală. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
temporală, introdusă prin adverbul relativ cum. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să relatezi o întâmplare


comică petrecută în timpul festivităţii de premiere de la sfârşitul anului şcolar. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 10

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, fragmentul de text următor:
[...]
Dar Adela n-a fost o simplă cunoştință, a fost prietena mea, şi cuvântul
„doamnă" e legat de fapte şi sentimente neobişnuite.
Prietenia a început de când, cu mişcări, în intenția ei ascunse (ca să nu bag de
seamă!), dar foarte laborioase, mi se suia pe genunchi, stătea un timp lini ştită, apoi,
sigură de locul cucerit cu o a şa dibace strategie, îmi scotea ceasornicul din buzunar,
marea ei pasiune, îl remonta în toate felurile, îmi aranja cu o minu țioasă fantezie
mustățile, cravata şi părul. [...] Păpuşile trebuia să i le văd, pe toate, în fiecare zi şi să le
ştiu pe nume. Uneori, când „avea treabă", îmi încredin ța câte una s-o „păzesc", ba chiar
s-o hrănesc cu biberonul. Seara, mă ducea în toate odăile pe unde avea „copii" culca ți
prin paturi liliputane, prin cutii de botine ori de tutun, iar cei mai oropsi ți de soartă, prin
locuri mai puțin confortabile. [...] Când îi venea şi ei rândul să se culce, rolul meu
devenea mai important. După ce o dezbrăca dădaca, trebuia să mă duc în odaia ei şi să-i
țin de urât „câteva minute", care uneori se prelungeau atâta, că doamna M... mă dădea
pur şi simplu afară. [...] De obicei îi spuneam o poveste comandată de ea, mereu
aceeaşi, de care nu se sătura niciodată. Era vorba, se în țelege, de un moşneag, de o
babă, de două fete. Bucuriile şi indignările ei erau exact acelea şi în fiecare seară, deşi
ştia micul roman atât de bine, că, de câte ori schimbam vreun amănunt ca s-o încerc, mă
corecta cu toată candoarea. Alteori ne jucam de-a ascunsul. Aci tehnica era complicată.
Stând „de vorbă", la un moment oarecare băgam de seamă că e cuprinsă de o nelini şte.
Înțelegeam: voia să se ascundă. Mă ridicam de pe scaun şi mă depărtam câțiva paşi.
Când mă întorceam, o găseam cu plapuma peste cap: se ascunsese. Eu o căutam prin
toată odaia: „Da’ unde-i oare Adela? Unde s-a ascuns Adela?" Și numai când nu se mai
putea ținea de râs şi vedea că din vina ei s-a dat de gol, îndepărta plapuma de pe fa ță şi
se considera învinsă. (Garabet Ibrăileanu, Adela)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Seleczează, din fragmentul propus, trei neologisme. 6 puncte
2. Explică rolul apostrofului în secvenţa: Da’ unde-i oare Adela?. 6 puncte
3. Transcrie un epitet şi o enumeraţie din fragmentul dat. 6 puncte
4. Precizează tipul naratorului din fragmentul de mai sus, justificându-ţi răspunsul prin
două argumente. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificaţia secvenţei: Bucuriile şi indignările ei erau
exact aceleaşi în fiecare seară, deşi ştia micul roman atât de bine, că, de câte ori
schimbam vreun amănunt ca s-o încerc, mă corecta cu toată candoarea. . 6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să realizezi caracterizarea


Adelei, personajul feminin evocat în fragmentul citat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să prezinţi două modalităţi de caracterizare a personajului;
- să ilustrezi, cu exemple adecvate, patru trăsături ale Adelei;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

,,Cap de fetiţă", de Nicolae Tonitza, în patrimoniul Muzeului de Artă

De-a lungul timpului, marii artişti plastici români au pictat portrete de copii,
abordând în acelaşi timp şi teme legate de copilărie. Unul dintre cele mai elocvente
exemple îl reprezintă Nicolae Tonitza, cel supranumit chiar pictorul copiilor. Tonitza a
început să abordeze această temă odată cu naşterea celor trei copii ai săi, două fete şi un
băiat, Irina, Catrina şi Petcu, pe care i-a portretizat încă din faşă. În patrimoniul
Muzeului de Artă din Constanţa se află două portrete deosebite, realizate de plastician în
ulei pe pânză. ,,Portretele de copii pictate de Nicolae Tonitza sunt minunate. Copilul este
ilustrat cu un chip destins, cu ochii mari şi negri ca nişte tăciuni, privind către oameni şi
către lume, cu o seriozitate care este foarte agreabilă pe chipul acestuia.", a explicat
directorul Muzeului de Artă, dr. Doina Păuleanu.
Unul dintre cele mai cunoscute tablouri pictate pe această temă şi care, de multe
ori, a fost capul de afiş al expoziţiilor naţionale şi internaţionale este tabloul intitulat
,,Cap de fetiţă". Lucrarea ilustrează un chip angelic, de o inocenţă tulburătoare. La
frumuseţea tabloului contribuie şi fundalul decorativ care a fost realizat într-o armonie
cromatică cu portretul fetiţei. […] ( Telegraf, 2 iunie 2006)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- cine este supranumit pictorul copiilor;
- numele directorului Muzeului de Artă. 4 puncte
2. Scrie particularităţile tabloului ,,Cap de fetiţă”. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
De-a lungul timpului, marii artişti plastici români au pictat portrete de copii, abordând
în acelaşi timp şi teme legate de copilărie. 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: Copilul este ilustrat cu
un chip destins, cu ochii mari şi negri ca nişte tăciuni, privind către oameni şi către
lume, cu o seriozitate care este foarte agreabilă pe chipul acestuia. 4 puncte
5. Transcrie fraza în care o propoziţie subordonată este intercalată în regentă, precizând
felul acesteia. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
circumstanţială finală, având ca termen regent o interjecţie. 4 puncte

B. Imaginează-ţi că ai avut ocazia să participi la o expoziţie de tablouri ale pictorului


Nicolae Tonitza şi redactează o compunere de 80-150 de cuvinte în care să îţi exprimi
impresiile legate de acest eveniment. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să îţi exprimi subiectiv impresiile;
- să valorifici creativ informaţii din textul-suport;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
______________________ Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare_______________________
EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Anul şcolar 2014-2015
Proba scrisă
Limba şi literatura română
Varianta 1

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


· Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Alcătuire de cuvinte româneşti, Din auroră, magic te-arătai...


Îţi văd prin veacuri inedita bogăţie... Ai preschimbat bordeiele-n palate.
Întinerind, pe zi ce-mbătrâneşti, Te văd cum gloriosul drum ţi-l tai
O, grai din viitor, mărire ţie! În falduri de sonorităţi catifelate.

Carpatul ţi-a fost leagăn şi amvon. Mărire ţie, grai de viitor!


Recolte minunate, îţi destină Superbe minţi se vor scălda în tine...
Vestigiul dac şi farmecul slavon, Ai fost un lac-eşti valul curgător,
Înfipte-n armătura ta latină. [...] Eşti fluviul impetuoaselor destine. […]
(Victor Eftimiu, Odă limbii române)

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Transcrie, din ultima strofă, câte un cuvânt monosilabic, bisilabic, respectiv
plurisilabic. 6 puncte
2. Explică rolul semnului exclamării în versul subliniat. 6 puncte
3. Precizază tipul de strofă, tipul de rimă şi ritmul identificate în poezie. 6 puncte
4. Selectează şi numeşte trei mărci specifice monologului liric adresat. 6 puncte
5. Comentează semnificaţia unei metafore din a treia strofă, în 30-50 de cuvinte.6 puncte

B. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să prezinţi semnificaţia titlului,


în relaţie cu conţinutul textului poetic citat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să formulezi o opinie despre semnificaţia titlului;
- să reliefezi relaţia dintre titlu şi conţinut, prin comentarea a două procedee artistice
semnificative pentru transmiterea mesajului poeziei;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
SUBIECTUL AL II-LEA (36 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul următor:
Limba română face parte, prin stratul fundamental de origine latină (circal 60%
din fondul lexical de bază), din familia limbilor neolatine, alături de portugheză,
franceză, spaniolă, italiană.
Principalele etape ale formării limbii române au fost:
- adoptarea de către dacii din Dacia şi Moesia a latinei populare, în care s-au
utilizat şi cuvinte traco-dacice (aproximativ 10% din fondul lexical de bază);
- includerea, în secolelele al VIII-lea-al IX-lea, a elementelor provenite din limba
slavilor sudici (aproximativ 20% din fondul lexical de bază).
Documentele din Evul Mediu timpuriu îi amintesc pe români sub numele de vlahi,
volohi, blahi (termeni de origine germanică, ce desemnau populaţiile romanice).
(Magda Stan, Cristian-Sorin Vornicu, Istoria de nota 10: clasele a VII-a şi a
VIII-a, Bucureşti, CD PRESS, 2010, pag. 72)
A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
1. Formulează câte un enunţ în care să precizezi următoarele aspecte referitoare la textul
dat:
- numele românilor, amintite în documentele timpurii din Evul Mediu;
- ce procent din fondul lexical de bază îl reprezintă stratul fundamental de origine latină
al limbii române. 4 puncte
2. Scrie numele autorilor şi anul apariţiri articolului. 4 puncte
3. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în secvenţa:
Documentele din Evul Mediu timpuriu îi amintesc pe români sub numele de vlahi, volohi,
blahi (termeni de origine germanică, ce desemnau populaţiile romanice). 4 puncte
4. Notează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în secvenţa: - includerea, în
secolelele al VIII-lea-al IX-lea, a elementelor provenite din limba slavilor sudici
(aproximativ 20% din fondul lexical de bază). 4 puncte
5. Notează cazul cuvintelor scrise îngroşat în secvenţa de la punctul 3. 4 puncte
6. Formulează o frază alcătuită din două propoziţii, incluzând o propoziţie subordonată
circumstanţială de loc, având ca termen regent o locuţiune verbală. 4 puncte

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o scurtă naraţiune în care să relatezi o întâmplare


imaginară, petrecută alături de personajul tău istoric preferat. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
- să respecţi succesiunea logică a evenimentelor;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţională-1 p.;
coerenţa textului- 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului- 2 p.; ortografia-3 p.; punctuaţia- 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină,
lizibilitatea- 2 p.).

S-ar putea să vă placă și