Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic la fizică, clasa IX-a.

Obiectul: Fizica
Clasa: a IX-a
Subiectul: Formula lentilei subţiri.
Tipul lecţiei: mixtă
Profesor: Oprea Maria
Data: 08.10.2018
:
Obiective operaţionale:
O1-Să clasifice lentilele după forma lor;
O2-Să demonstreze formula lentilei subţiri;
O3-Să definească, într-un limbaj ştiinţific adecvat şi prin formulă, convergenţa lentilei şi mărirea liniară;
O4-Să aplice formula lentilei subţiri la rezolvarea problemelor.

Metode şi procedee didactice:


Actualizarea, conversaţia, expunerea, demonstrarea, exerciţiul, problematizarea.

1
Etapa Activitatea profesorului Activitatea
lecţiei elevului
Moment Salutul. Apelul. Pregăteşte locul de
organizatoric lucru. Salutul.
Verificarea Cîte tipuri de lentile cunoaşteţi? Răspund la
temei pentru Explicaţi ce fel de imagini se pot obţine în lentila convergentă şi întrebările
acasă divergentă. profesorului.
Enunţul temei Vom continua să vorbim despre lentile şi anume astăzi vom demonstra Notează tema nouă
noi formula lentilei subţiri. în caiet.
Asimilarea Vom analiza aspectul geometric al construcţiei imaginii AIBI a obiectului Urmăresc şi
cunoştinţelor liniar AB în lentila convergentă, reprezentat în fig.1, precum şi relaţiile analizează ce se
dintre mărimile caracteristice. scrie pe tablă.
Pentru construcţia acestei imagini s-au folosit proprietăţile razelor
incidente de lumină 1, 2 şi 3.

C
A
Notează datele în
caiete.
B BI
f O F
F AI
D

d dI

Notăm prin d distanţa dintre obiect şi lentilă, prin dI – distanţa dintre


imagine şi lentilă, iar prin f – distanţa focală.
Din asemănările triunghiurilor ABF şi FOD rezultă:
2
AB BF
 (1)
OD FO
Deoarece şi triunghiurile OCF şi FAIBI sunt asemănătoare, avem:
OC FO
I I
 (2)
AB FB I
Luînd în consideraţie că OC=AB, iar OD= AIBI şi comparînd egalităţile
(1) şi (2), obţinem:
BF FO
 (3)
FO FB I
Analizînd fig.1, observăm că: BF=d-f; FO=f şi FBI=dI-f.
Deci, egalitatea (3) poate fi scrisă astfel:
df f
 I .
f d f
f 2  d dI d  f  f dI  f 2
De unde rezultă: dd I  d I f  df
.
Împărţind ultima relaţie la fddI obţinem: Notează noţiunile
1 1 1 noi în caiete.
  I (4)
f d d
Expresia (4) se numeşte formula lentilei subţiri.
În cazul cînd focarul lentilei, imaginea sau obiectul sunt virtuale, în faţa
termenilor din formula (1) se pune semnul „-”.

Mărime inversă distanţei focale se numeşte puterea optică a ei sau


convergenţa lentilei.
Se notează cu litera C şi este egală conform definiţiei:
C
1 Notează în caiete
f demonstrarea şi
În SI unitatea de măsură a puterii optice este dioptria (dptr sau =m-1). formulele finale a
Lentilele convergente ai convergenţa pozitivă, iar cele divergente – convergenţei şi
negativă. mărirei liniare.
Mărirea liniară a lentilei se numeşte numărul care ne arată de cîte ori
dimensiunile liniare ale imaginii sunt mai mari decît dimensiunile liniare
3
ale obiectului.
Se notează cu litera  şi est egală conform definiţiei:
AI B I hI
   .
AB h
Din asemănarea triunghiurilor ABO şi AIBIO din fig.1obţinem:
AB BO
I I
 I .
A B B O
Analizînd fig.1, observăm că: BO=d; şi OBI=dI. Atunci:
dI
 
d
Fixarea Pentru fixarea cunoştinţelor vom rezolva cîteva probleme: Urmăresc şi
cunoştinţelor analizează ce spune
O lentilă convergentă, aşezată la 20 cm de un obiect, formează o profesorul.
imagine virtuală de 1,5 ori mai mare decât obiectul. Să se afle distanţa
focală a lentilei. (17/55 EVRIKA Octombrie 2006) Notează datele
x1  20 cm problemelor în
  1,5 caiete.
f ?
Re zol var e
x
  2  x 2  x1  1,5 * 20  30 cm
x1
1 1 1 2)
1 3 ) 1 1 1 1
        f  60 cm
x 2 x1 f 30 20 f 60 f
R : f  60 cm

În faţa unei lentile convergente cu distanţa focală de 1 m se află un


obiect la distanţa de 3 m de aceasta. Să se afle mărimea transversală
(18/55 EVRIKA Octombrie 2006)

4
f 1m
x1  3 m
 ?
Re zol var e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
       1   m
x 2 x1 f x2 3 1 x2 3 x2 3
2
x2 3 1 1
  3  *   0,5
x1 3 2 3 2
R :   0,5

1
3. La ce distanţă de o lentilă convergentă de 13 3 dioptrii trebuie aşezat
un obiect pentru a da o imagine virtuală situată la 15 cm de lentilă
(20/55 EVRIKA Octombrie 2006)

1 40
C  13   
3 3
x 2  15 cm
x1  ?
Re zol var e
1 1 3
f     0,075 m  7,5 cm
C 40 40
3
1 1 1 1 1 1 1 10 5) 1 1 5 1 1
             x1  15 cm
x 2 x1 f 15 x1 7,5 x1 75 15 x1 75 x1 15
R : x1  15 cm

4. Distanţa de la obiect la ecran este l= 5,0 m. Ce convergenţă trebuie


să aibă o lentilă ţi unde trebuie aşezată pentru a se obţine pe ecran o
imagine cu mărirea transversală   4 ? (21/55 EVRIKA Octombrie
2006)
5
x1  x 2  5 m
C ?
x1  ?
  4
Re zol var e
x1  x 2  5
x 5
 4  2  x 2  4 x1  x1  4 x1  5  5 x1  5  x1   1 m
 x1 5
x 2  4 x1  4 m
1 1 1 1 1 5 1 5
    4) 1     C  C   1,25 
x 2 x1 f 4 f 4 f 4
R : C  1,25  ; x1  1 m

Temă pentru acasă De studiat §4. şi problemele 3 pag.24.