Sunteți pe pagina 1din 8

C odrule răcătănat

S uită corală pe melodii din M aramureș

A ranjament: Șerban M arcu


Andante sereno, e = 136

° #6 œ
œ œ™
mp, legato, espressivo (strofa a 2-a mf, strofa a 3-a p)

œ œ j œ j j j œ œ
S & 8 J œ œ œ œ œ ˙™ j
œ œ J
1. C o - dru - le ră - - că - tă - nat, măi, C o - dru - le ră -
2. C ă tu ți-i ți - - ne frun- za, măi, C ă tu ți-i ți -
3. Vezi, co - dru - le, c-ai min - țit? măi, Vezi, co - dru - le,

& 8 ˙™ ˙™
# 6 p (strofa a 2-a mp, strofa a 3-a pp)
A
˙™ ˙™ ˙™
M

˙™
#6 p (strofa a 2-a mp, strofa a 3-a pp)
˙™ ˙™
& 8 ∑ ˙™

T

˙™
p (strofa a 2-a mp, strofa a 3-a pp)
? # 68 ˙™ ˙™
B
¢ ∑ ∑
M

° # œ œ œ™ œ œ œ œ™ ‰ ™™ 44
œ œ œ œ œ œ œ œ œj ˙ ™ ™
6

S. & J œ œ œ
că - tă - nat, C ă - tă mi - ne te-ai ju - rat, măi.
ne frun - za Toam - na ca pri - mă - va - ra, măi.
c-ai min - țit? Frun - za-n ti - ne-o-n - găl - be - nit,... măi.

& ˙˙ ™™ ‰ ™™ 44
#
A.
˙™ ˙™ ˙™ œ™ œ

˙™ œ™ œ™ œ ‰ ™™ 44
#
& ˙™ œ™ ˙™

T.

? # ˙™
œ™ œ™ œ ‰ ™™ 44
¢
B. ˙™ œ™ ˙™
¿ = bătăi din palme
2

° #4 œ™
Allegretto q = 90
‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
11 mp mf
∑  ˙
S. & 4 #œ
j

H ai! H o - ri - le pă as - tă lu- me,

Ϫ
# 4 mp ‰ œj ‰
Ϫ
& 4 #œj ˙ ‰ œ
j ˙ Œ Ó
>
A.

H ai! H ai! H ai!

# 4 ¿. ¿. ¿ ¿. ¿. ¿
mp
¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ >¿œ
T. & 4 œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ Œ Ó

J
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, H ai!

¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ >¿


mp
? # 4
B.
¢ 4 ‰ ‰ ‰ ‰ œJ ‰ Œ Ó
La, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, H ai!

° #œ œ œœ˙ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œj œ™
14

S. & J ˙
lu - mea me, Știu că nu le-am pus eu nu- me, lu-mea me,

# mp
A. & œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

# mp
. . œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
& œ œ œ ‰
‹ la, la, la,
T.

la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

? # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ . .
œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰
mp
B.
¢
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

° #œ œ œ œ j œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
17

S. & #œ œ œ œ œ œ œ™ ˙
C ă și eu le-am a - u - zit, lu-mea me, D e la ci - ne le-o ho rit, măi,

# j ‰ j ‰ j j‰
A. & œ. œ. œ ‰ œ. œ œ ‰ ‰
œ. œ. œ œ. œ. œ ‰ ‰ œ
. œ. œ. >œ
.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la,
# . . œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œj ‰
& œ œ œ ‰
‹ La, la, la,
T.
J J J >
la, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la,
. .
? # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰ œ. ‰ œ. ‰ #œj ‰ nœj ‰
B.
¢ J J . >
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la,
° # j œ™
mp 3

& œ œ™
20

∑ j ˙ ‰
S.
˙ #œ

lu-mea me. H ai!

Ϫ
#
Ϫ
mp
& ‰ ‰ ‰ œ ˙ ‰
#œ
j
A.
œ. œ. œ œ. œ. œ
j ˙
la, la, la, la, la, la, H ai! H ai!

# ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰


mp

& œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
‹ la, la, la, la, la, la,
T.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ


mp
? # œ œ œ ‰ œ. œ. œ ‰
¢
‰ ‰ ‰ ‰
B.
. .
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la,

° # mf œ œ œ œœ˙ œ œ œ œ #œ œ œ œ
23

S. & œ #œ œ œ œ œ œ œ J
C a - re om ho - reș - te mult, lu - mea me, Zi - ce lu - mea că-i bo- lund,

& Ϫ Ϫ
# j j
A. #œ œ œ ˙ ˙ #œ œ œ
Ca re om ho - reș te, Zi ce lu - mea
>¿œ
- - -

# œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
mp
T. & œ ‰ Œ Ó
‹ H ai!
J
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la,
>¿
? # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
mp

¢
œ ‰ Œ Ó
B.
J
H ai! la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la,

° # j j
26

& œ œ™ ˙ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ™ ˙
S.
œ œ
lu-mea me, Bo-lund nu-i, că-i su - pă rat, lu-mea me,

Ϫ
# j
& œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
œ
A.

că-i bo - lund. Bo - lund nu-i că-i su - pă - rat,


# . . . . . . œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
& œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰
‹ la, la, la, la, la, la, La, la, la,
T.

la, la, la, la, la, la, la, la, la,

? # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ . .
œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰
B.
¢
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
° # #œ œ œ œ œ
4 mp
œ œ #œ œ œ œj œ ™
29

S. & œ ˙ œ¿. œ¿. œ¿ ‰ œ¿. œ¿. œ¿ ‰


D e mul - te ră - le mâ nat, măi, lu-mea me. La, la, la, la, la, la,

& Ϫ
# j mp
#œ œ œ œ¿. œ¿. œ¿ ‰ œ¿. œ¿. œ¿ ‰
w
A.

De ră - le mâ - nat. La, la, la, la, la, la,


#‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. œj ‰
& œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰ ∑

T.
J J J > . .
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

œ. ‰ #œ. j ‰ nœj ‰
mp
? # œ. . .
¢ œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰ #œ
‰ j ˙ œ™ ‰
B.
J J >
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, H ai!

° # ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ >¿œœ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰


32 mp
& œ œ œ œ œ œ Œ Ó
S.
J
la, la, la, la, la, la, H ai! la, la, la, la, la, la,


œ¿. œ¿. œ¿ ‰ œ¿. œ¿. œ¿ ‰ œ¿ ™
# j
A. & #œ œ œ ˙ ˙
la, la, la, la, la, la, Bo - lund nu-i, să ști - e,

# Ϫ
mp mf

& #œj ˙ ‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œœ˙T.

H ai! Bo - lund nu-i pă cum să ști - e, lu - mea me,

? # œj ˙ œ™ > . .
œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰
mp
B.
¢ ‰ œJ ‰ Œ Ó
H ai! H ai! la, la, la, la, la, la,

° # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
35

S. &
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Bo-lund nu-i, fo - cu' să-l ba tă,

& Ϫ Ϫ
# j j
#œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ
A.

# œ œ œ œ#œ œ j
Ho - ri - le-l mân - gâ - ie. Bo - lund nu-i, fo -

& œ œ œ œ œ™ ˙ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

T.

C u ho - ri - le să mân-gâ- ie, lu-mea me. Bo-lund nu-i, fo - cu' să-l ba tă,


. .
? # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰
B.
¢
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la,
° # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ œ œ œ
38 5

& #œ œ œ œ œ œ nœ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰
S.
. .

Ϫ
# j
la, la, la, la, la, la, C u ho - ri - le să des- miar- dă, la, la, la, la, la, la,

& œ œ œ œ #œ œ œ ˙ ˙
A.

cu' să-l ba - tă, Ho ri - le-l des miar dă.


# j
- - -

& œ œ™ ˙ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ™
j
‹ lu mea
T.
˙
. .
me, C u ho - ri - le să des- miar- dă, lu-mea me.
? # œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ #œj nœj ‰ . .
B.
¢ J J . > œ. œ. œ ‰ œ œ œ ‰
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

° #œ œ œ œ
f deciso
#œ œ œ œ œ œ œj œ™ œ #œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
41

S. & ˙
Bo-lund nu-i, fo - cu' să-l ba tă, lu-mea me, C u ho - ri - le să des- miar- dă,

#
f deciso

& œ œ œ œ œœ j œ™ œ œ œœ œœ œ œ
A.
œ œœ œ ˙
Bo-lund nu-i, fo - cu' să-l ba tă, lu-mea me, C u ho - ri - le să des- miar- dă,

# œ œ œ #œ œ
f deciso

& #œ œ œ œ œJ œ™ ˙ œ œ œ #œ œ œ œ œ
‹ Bo-lund nu-i, fo - cu' să-l ba tă, lu-mea
T.

me, C u ho - ri - le să des- miar- dă,

? # œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ œ. œ. œ ‰ ‰ œ. ‰ œ. ‰ #œj nœj ‰
f deciso

B.
¢ J J . >
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, La, la, la, la,

° # j mf
Ϫ Ϫ
& œ œ™
44

∑ j œ ‰ 42
S.
˙ #œ
J
lu-mea me. H ai!

Ϫ Ϫ
# j 2
Ϫ Ϫ
mf
j
A. & j
œ œ™ ˙ #œ
j œ ‰ œ
j œ ‰ 4
lu-mea me. H ai! H ai!

# j ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ ¿œ. ¿œ. ¿œ ‰ 2


mf

& œ œ™ ˙ 4
‹ lu-mea
T.

me. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ ¿œ. ¿œ. ¿œ


mf
? # œ œ œ ‰ œ. œ. œ ‰ ‰ 42
B.
¢ . .
‰ ‰ ‰
la, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la,
6 Allegro giocoso q = 120

° # 2 >˙ >œ >œ™


f
œ™ œ™ œ œ œ œ œ
47

& 4 ‰ J œ œ œ
S. J œ
# 2 j Hjai!‰ Œ ∑
Țu - rai!
∑ ∑
D a' am dră - guț, ma - ma nu
∑ ∑
ști',
A. & 4 œ œ
>
# 2 >¿œœ ‰ Œ
H ai!

T. & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

J
>¿
H ai!
? # 2
¢ 4 J ‰ Œ
B.
œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
H ai!

° # f
œ œ œ œ œ
53

œ œ
mf
& ˙ œ œ œ™ œ
S.
˙ œ
A m dră - guț, ma - ma nu ști', Ba - tă-l, D oam - ne,
# f mf
& ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œ
A.
œ œ œ œ
A m dră - guț, ma - ma nu ști', Ba - tă-l, D oam ne,

# fœ œ œ œ œ œ œ mf
œ œ œ œ
& J œ œ œ œ
‹ A m dră - guț, ma - ma nu ști',
T.
œ œ™
ma - ma nu ști', Ba - tă-l, D oam ne,

?# œ œ œ™
f
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢
mf
B. J œ œ œ œ
A m dră - guț, ma - ma nu ști', ma - ma nu ști', Ba - tă-l, D oam ne,

° # mf
58

S. & œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ™ œ œ œ œ
>
dra - gu mi-i, la la la la la la la, Ba- tă-l, D oa - mne, dra - gu mi-i,

# j j
mf
& œ œ œ œ> ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ
>
A.
>
dra - gu mi-i, la la la, la la, Ba- tă-l, D oam ne, dra - gu mi-i,

# >œ œ >œ œ œj ‰
mf
& œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
J
‹ dra - gu mi-i,
T.
J >
la la la, la la, Ba- tă-l, D oam ne, dra - gu mi-i,
mf
?# œ œ œ >œ ‰ œ >œ œ >œ ‰
B.
¢ J

J J œ œ œ œ œ œ œ
dra - gu mi-i, la la la, la la, Ba- tă-l, D oam ne, dra - gu mi-i,
° # œœ
7

œ œœœ œ
63 f
S. & œ œ œœ œ
Œ ∑ ∑ ∑
la la la la la la! Î - nalt și cu

# j ‰
f

& œ Œ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ
A.
œ œ œ

Ϫ
la, la la la Î - nalt și cu

# > f
œ œ œœœ œ œ œ
& œJ ‰ œ œ œ œ J
‹ la,
T.
œ ˙
la la la H ai!, D a' î - nalt și cu o - chii verzi,

?# œ
¢
‰ œ œ
œ Œ
∑ ∑ ∑ ∑
B.
J
la, la la la

° #œ œ
69
j œ
mf
S. & œ œ™ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ
o - chii verzi, cu o - chii verzi, C a al meu dră - guț nu vezi, la la la la

# mf
j j
& œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> ‰ œ œ
>
A.

o - chii verzi, cu o - chii verzi, C a al meu dră - guț nu vezi, la la la,

# œ œœœ œ œ œ
f mf
>œ œ >œ
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ J ‰

T.
œ
Î - nalt și cu o - chii verzi, C a al meu dră - guț nu vezi, la la la,
f
?# œ œ œ œ œ œ mf
>œ ‰ œ >œ
B.
¢ ∑ œ œ œ œ œ œ œ œ
J
Î - nalt și cu o - chii verzi, C a al meu dră - guț nu vezi, la la la,

° # œ œ œ j ‰ mf œ™
75

œœœ œ œ
f
S. & œ> œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ J
la la la, C a al meu dră-guț nu vezi, la la la la la la! H ai, D a'

# j
mf
j
A. & ‰ œ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ
Œ ∑
>
la la, C a al meu dră - guț nu vezi, la, la la la

# œ œj ‰ œ œ
mf
œ œ œ œ ‰ œ œ
& ‰ œ œ J œ Œ ∑

T.
J >
la la, C a al meu dră - guț nu vezi, la, la la la
mf

¢
?# ‰ œ >œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ ∑
B.
J J J
la la, C a al meu dră - guț nu vezi, la, la la la
° #œ œœœ œ œ œ
8

œ œœœ œ œ œ
81 f
S. & œ ˙ ˙ œ
și-i dră - guț cum al - tu' nu-i, Și-i dră - guț cum al - tu' nu-i,

# ∑ ∑ ∑ ∑
f
œ œ
A. & œ œ œ œ œ
Și-i dră - guț cum al - tu' nu-i,
# ∑ ∑ œ œœœ œ œ œ
f mf
œ œ œ œ
& J

T.
œ œ™
Și-i dră - guț cum al - tu' nu-i, cum al - tu' nu-i,

Ϫ
œ œ
f
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢
mf
B. ∑ ∑ J

° # mf
Și-i dră - guț cum al - tu' nu-i, cum al - tu' nu-i,
87 mf
& œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ j ‰ œ œ œ™ œ

S.

El al meu și eu a lui, la la la la la la la, El al meu și

# j j
mf
& œ œ œ œ œ œ œ œ> ‰ œ œ ‰ œ œj ‰ œ œ œ œ
>
A.
>
El al meu și eu a lui, la la la, la la, El al meu și

# >œ œ >œ œ œj ‰
mf
& œ œ œ œ œ œ œ J ‰ ‰ œ œ œ œ
‹ El al meu și
T.
J >
eu a lui, la la la, la la, El al meu și
mf
?# >œ ‰ œ >œ œ >œ ‰
B.
¢ œ œ œ œ œ œ œ
J

J J œ œ œ œ
El al meu și eu a lui, la la la, la la, El al meu și

° # U >¿
92

œœœ œ œ œ œœ œœ ˙˙
f
S. & œ œ œ œ œœ œ
Œ J ‰ Œ
eu a lui, la la la la la la! La la la la la! H ei!

# j
f, in rilievo U >¿ ‰ Œ
& œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œœœ
A.
œ œ œœ ˙ J
eu a lui, la, la la la La la la la la la! H ei!
#œ œ œ œ U >¿
‰ œ œ œœœ œ œ ˙
f
& J œ Œ J ‰ Œ

T.

eu a lui, la, la la la La la la la la! H ei!

?# œ œ œ U >¿
¢
f
œ ‰ œ œ œ Œ œœœ œ œ ˙ J ‰ Œ
B.
J
eu a lui, la, la la la La la la la la! H ei!