Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI


________________________________________________________________
DIRECTIA SOCIAL

METODOLOGIA PRIVIND CAZAREA

STUDENȚILOR ADMIŞI ÎN SESIUNEA IULIE 2018

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” – Bucureşti, poate


acorda studenților admiși in sesiunea Iulie 2018, un număr de 200 locuri de
cazare pentru toate facultăţile, respectiv:

- 116 locuri de cazare – Facultatea de Medicină


- 32 locuri de cazare – Facultatea de Medicină Dentară
- 26 locuri de cazare – Facultatea de Farmacie
- 26 locuri de cazare – Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

In funcție de posibilități, nr. locurilor de cazare va fi suplimentat.

Studenții care nu au domiciliul în București pot completa o cerere de


cazare însoțită de consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, care vor
fi disponibile pe https://umfcd.ro/studenti/servicii-sociale/cazare-tabere-
burse/ , în perioada 26.07 – 17.08.2018.

Toate informatiile legate de cazare se pot obține accesand adresa


https://umfcd.ro/studenti/servicii-sociale/cazare-tabere-burse/ sau prin email
pe adresa directia.social@umfcd.ro și la nr. de telefon 021.315.75.17.

Pentru depunerea unei cereri de cazare se vor parcurge, în ordine,


următorii pași:

1. Accesare https://umfcd.ro/studenti/servicii-sociale/cazare-tabere-
burse/

2. Descărcare formular consimțământ prelucrare date personale și cerere de


cazare.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureșt


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector2, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI
________________________________________________________________

3. Completare formular consimțământ prelucrare date personale și cerere de


cazare precum si semnarea acestor documente. Studenții trebuie să
menționeze pe cererea de cazare punctajul si poziția de pe listă obținute la
admitere.

4. Scanarea documentelor menționate anterior, carte de identitate precum și


alte documente (daca este cazul*), si salvare în format PDF.

*Pentru studenții care se incadrează la punctele 1, 2 și 4.

5. Trimitere documente scanate pe adresa de email cazare.social@umfcd.ro.

Verificarea documentelor de către reprezentanții Direcției Social se va


face până la data de 31.08.2018. În acest sens, veți primi un email de confirmare
de pe adresa cazare.social@umfcd.ro.

Criteriile de cazare pentru studenţii admiși în sesiunea Iulie 2018:

1. Studenţii orfani de ambii părinţi sau de un părinte (în functie de


venitul pe membru de familie) vor depune împreună cu cererea de precazare
copie a certificatelor de deces ale părinţilor sau părintelui decedat şi acte
doveditoare care să ateste situaţia financiară;

2. Probleme sociale

 adeverinţe de salarii ale părinţilor, în cazul în care venitul net pe membru


de familie este sub salariul minim pe economie, respectiv 1162 lei;
 adeverinţe de la Circa Financiară sau Primărie, în cazul în care părinţii nu
au nici un venit;
 copie după ultimul talon de pensie, în cazul părinţilor pensionari de
vârstă, de boală, etc.;
 copie după Hotărârea de Divorţ, numai dacă venitul net pe membru de
familie nu depăşeşte 1162 lei;
 adeverinţă de elev/student sau copie după certificatul de naştere în cazul
în care mai există fraţi, surori, aflaţi în întreţinerea părinţilor,

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureșt


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector2, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI
________________________________________________________________
pentru cei care se încadrează în suma de 1162 lei/membru de
familie.

3. Punctajul obţinut la examenul de admitere;

4. Studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice vor depune împreună


cu cererea de precazare adeverinţa de salariat cadru didactic, urmând ca la
începutul anului universitar, la întocmirea formelor de cazare, să depună la
administraţia căminului, documentul echivalent Cărţii de Muncă, respectiv
REVISAL;

Pentru fiecare criteriu, repartizarea nr. de locuri se va face


procentual, respectiv:

 Pentru punctele 1 si 2 – 60 % din nr. de locuri al fiecărei facultăţi;


 Pentru punctul 3 – 25 % din nr. de locuri al fiecărei facultăţi;
 Pentru punctul 4 – 15 % din nr. de locuri al fiecarei facultăţi.

După data de 17.08.2018 nu se vor mai trimite solicitări de cazare.

Lista studenţilor admiși în sesiunea iulie 2018 care primesc aprobare


pentru cazare, conform prezentei metodologii, va fi afisată pe pagina
https://umfcd.ro/ pană cel târziu la data de 10.09.2018.

Nu se acordă cazare următoarelor categorii de studenţi:

- studenţii admişi cu taxă de şcolarizare;


- studenţii înscrişi la a II-a facultate;
- studenţii transferaţi din alte centre universitare;
- studenţii străini pe cont propriu valutar.

PRORECTOR,
Prof.Univ.Dr. Viorel Jinga DIRECTOR SOCIAL,
Valentin Năstăsescu

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureșt


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector2, 020022 România, Cod fiscal: 4192910
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro