Sunteți pe pagina 1din 26

Procedură operaţională restaurare Ediţia: I

Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32


al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 1 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
RESTAURARE PATRIMONIU MOBIL

Laborator conservare restaurare patrimoniu

Ediţia: I
Revizia: 3
Data: 06.03.2017

1
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 2 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei in
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind Numele si Funcţia Data Semnătura


responsabilii/ prenumele
operaţiunea
1 2 3 4 5
1.1. Dr. Iuliana Popescu Cercetător
Elaborat 06.03.2017
Dr. Iulia Anania Conservator
1.2. Director
Verificat Dr. Vivian Dragomir Ştiinţific şi de 06.03.2017
Patrimoniu
1.3 Conf. Univ. Dr. Paulina
Aprobat Manager 06.03.2017
Popoiu

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Data de la care se
Ediţia/ revizia în aplica prevederile
Componenta revizuită Modalitatea reviziei
cadrul ediţiei ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
2.1. Ediția 1 Detaliere modalităţi, lista Redactarea procedurii 20.01.2015
distribuire, formularistică în formatul recomandat
de OMFP nr. 946/2005,
republicat, cu
modificările ulterioare
2.2. Revizia 1 Legislaţie, formular Redactarea procedurii 20.07.2015
în formatul recomandat
de OMFP nr. 400/2015,
adaptare formular
2.3 Revizia 2 Personal implicat Modificări personal 19.09.2016
2.4 Revizia 3 Personal implicat Modificări personal 06.03.2017

2
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 3 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii de lucru

Scopul Secţie / Nume şi Data Data


Ex. nr. Funcţia Semnătura Semnătura
difuzării Compartiment prenume primirii retragerii
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1 Arhivare Orig Directia Stiintifica si Resp. MSCIM Dragomir
de Patrimoniu Vivian
Resp. SCIM Dina Rareş

3.2 Informare 1 Conducere Manager Popoiu


Paulina
3.3 Informare 2 Conducere Director Ştiinţific Dragomir
şi aplicare Direcţia Ştiinţifică şi şi de Patrimoniu Vivian
de Patrimoniu
3.4 Informare 3 Conducere Director Grumăzescu
şi aplicare Direcţia Comunicare, Comunicare Mariana
Educaţie Muzeală Educaţie Iuliana
Muzeală
3.5 Informare 4 Conducere Director Virginia
şi aplicare Direcţia Economică Economic Goean

3.6 Aplicare 5 Tezaurizare Şef Secţie Onoiu


Patrimoniu Cultural, Georgiana
Evidenţă Ştiinţifică,
Baze de date
3.7 Aplicare 6 Sectia Expozitia Sef Sectie Patraşcu
Permanenta in Aer Constantin
Liber, Repertoriere
in arhitectura
Vernaculara
3.8 Aplicare 7 Biroul Cercetare Sef Birou Duicu Ioana
Formare
Profesionala, Arhiva
Documentara.
Publicaţii Sinteze
3.9 Aplicare 8 Tezaurizare
Patrimoniu Cultural,
Trezorier Mariana Banu
Evidenţă Ştiinţifică,
Baze de date
3.10 Aplicare 9 Sectia Educatie Directia Grumazescu
Muzeala, Expozitii Comunicare, Mariana
Temporare, Educatie Iuliana
Valorificare Muzeala
3.11 Aplicare 10 Compartimentul Directia Grumazescu
Centrul de Informare Comunicare, Mariana
Documentara, Educatie Iuliana
Audio-Vizual Muzeala
Biblioteca
3.12 Aplicare 11 Compartimentul Directia Grumazescu
Programe Culturale, Comunicare, Mariana
Comunicare, Relatii Educatie Iuliana
Publice Muzeala
3.13 Aplicare 12 Compartimentul Directia Grumazescu
Marketing, Galeria Comunicare, Mariana
de Arta Populara Educatie Iuliana
Muzeala
3.14 Informare 13 Colaboratori externi Şef secţie Georgiana
şi Aplicare – experţi patrimoniu Onoiu
3.15 Aplicare 14 Laborator Conservator Iulia Anania
Conservare - (S)
Restaurare

3
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 4 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
3.16 Aplicare 15 Laborator Conservator Lorena Ilie
Conservare - (S)
Restaurare
3.17 Aplicare 16 Laborator Conservator Gabriela Ion
Conservare - (S)
Restaurare
3.18 Aplicare 17 Laborator Restaurator Tanţa Chiva
Conservare - textile (M)
Restaurare
3.19 Aplicare 18 Laborator Restaurator Aurelia Oprea
Conservare - piele,
Restaurare cojocărie (M)
3.20 Aplicare 19 Laborator Restaurator Garofiţa
Conservare - ceramică (S) Iuriciuc
Restaurare
3.21 Aplicare 20 Laborator Restaurator Ioana
Conservare - ceramică Mărgărint
Restaurare (SSD)
3.22 Aplicare 21 Laborator Restaurator Adrian Alecse
Conservare - lemn (M)
Restaurare
3.23 Aplicare 22 Laborator Restaurator Constantin
Conservare - lemn (M) Răducan
Restaurare
3.24 Aplicare 23 Laborator Restaurator Florin Toderici
Conservare - lemn (M)
Restaurare
3.25 Aplicare 24 Laborator Conservator Mariana
Conservare - (M) Bălea
Restaurare
3.26 Aplicare 25 Laborator Conservator Adriana Niţă
Conservare - (M)
Restaurare
3.27 Aplicare 26 Laborator Conservator Cornelia
Conservare - (M) Udroiu
Restaurare
3.28 Aplicare 27 Laborator Conservator Ana Maria
Conservare - (M) Magher
Restaurare
3.29 Aplicare 28 Laborator Restaurator Iuliana
Conservare - (S) Popescu
Restaurare
3.30 Aplicare 29 Laborator Restaurator Cristina Selim
Conservare - (M)
Restaurare
3.31 Aplicare 30 Laborator Restaurator Marius Marin
Conservare - (M)
Restaurare
3.32 Aplicare 31 Laborator Restaurator Alexandru
Conservare - (M) Filip Tudor
Restaurare
3.33 Aplicare 32 Laborator Şef LCR Dalvina
Conservare - (S) Luculescu
Restaurare

Notă:
În cazul difuzării electronice a documentelor SCIM, DSP va asigura prezenţa documentelor într-un director la
utilizator, solicitând acestuia semnătura în Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale, pentru difuzarea informatică. Numele fişierului care
cuprinde documentaţia SCIM, difuzată la utilizator, include cifra trecută la „Ex. nr.”, atribuită utilizatorului prin
tabelul de mai sus.

4
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 5 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

4. Scopul
4.1. Procedura este elaborată în scopul aplicării Standardului 17: PROCEDURI din cadrul OMFP nr.
400/2015, cu modificările ulterioare, compartimentele de specialitate şi persoanele implicate în
cadrul acesteia.
4.2. Asigură cadrul prezentării regulilor minime în scopul bunei desfăşurări a procesului de conservare
şi restaurare a bunurilor culturale mobile aflate în patrimoniul muzeului sau aparţinând unor
beneficiari externi. Urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare şi organizarea acestei activităţi prin
acordarea de responsabilităţi pentru pregătirea şi buna desfăşurare a acesteia.
4.3. Asigură cadrul pentru verificarea etapelor şi pentru respectarea normelor impuse în domeniul
restaurării
4.4. Procedura asigură existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii procedurate, precum şi
continuitatea acestei activităţi, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.
4.5. Etapele prevăzute în procedură sunt obligatorii indiferent de personalul sau colaboratorii implicaţi
în desfăşurarea ei. Procedura îndrumă personalul implicat şi permite evaluarea permanentă a
bunei şi corectei desfăşurări a activităţii prin verificarea trecerii activităţii prin etapele impuse de
procedură.
4.6. Sprijină conservarea şi restaurarea patrimoniului, auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni
de auditare şi / sau control, iar pe Manager şi pe DSP, în coordonarea şi luarea deciziilor şi în
evaluarea personalului implicat în derularea activităţii.

5. Domeniul de aplicare

5.1. Procedura operaţională cuprinde etapele ce trebuie urmate, metodele de lucru stabilite si regulile
de aplicat în vederea cunoaşterii de către personalul din MNSDG implicat în cadrul prezentei
proceduri a prevederilor legale care reglementează activitatea de conservare şi restaurare a
patrimoniului mobil.
5.2. Operaţiunile şi acţiunile, de care depinde activitatea procedurată, sunt prezentate în cadrul
paragrafului 8.4.2. şi în Capitolul 9 ale procedurii operaţionale.
5.3. Activităţile care depind de conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil sunt: conservarea
bunurilor culturale mobile, depozitarea bunurilor culturale mobile, expunerea bunurilor culturale
mobile în cadrul expoziţiei de bază şi în expoziţiile temporare, cercetarea bunurilor cultural-artistice
mobile, valorificarea bunurilor în cadrul saloanelor de restaurare, valorificarea informaţiilor
dobândite în cadrul sesiunilor de specialitate sau a publicaţiilor.
5.4. Compartimente implicate în procesul activităţii: Laboratorul de Conservare - restaurare Patrimoniu,
secţia Tezaurizare Patrimoniu,Evidenţa Ştiinţifică, Baze de date, secţia Expoziţia permanentă în
aer liber. Repertoriere Arhitectură vernaculară, Birou Cercetare. Formare profesională. Arhivă
Documentară, Biroul Dezvoltare - Achiziţii publice, Biroul Administrativ Aprovizionare - Întreţinere,
Serviciul Financiar Contabil. Compartimente beneficiare ale activităţii: Laboratorul de Conservare -
Restaurare Patrimoniu, Secţia Tezaurizare Patrimoniu, Birou Cercetare. Formare profesională.
Arhivă Documentară, Secţia Expoziţia permanentă în aer liber. Repertoriere Arhitectură
vernaculară, Secţia Programe Culturale - Expoziţii.

5
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 6 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

6. Documente de referinţă

6.1. Legislaţie internaţională


- Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau
exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995

6.2 Legislaţie primară


6.3.1. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicare, 2008.
6.3.2. Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice – Republicare, 2014.

6.3 Legislaţie secundară


6.3.1. - HG. 1546/2003 privind normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile
clasate.
6.3.2. Ordin nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi
inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre
de cultură şi alte unităţi de profil.
6.3.3. Ordin nr. 2371/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice,
case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, aprobate prin Ordinul ministrului
culturii nr. 2.035/2000.
6.3.4. OMFP nr. 400/2015 privind controlul managerial intern, cu modificările ulterioare.

6.4. Reglementări interne ale entităţii publice


6.4.1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al MNS DG.
6.4.2. Regulamentul de ordine interioară al MNS DG
6.4.3. Alte proceduri de conservare - restaurare ale MNSDG
6.4.4. Decizii ale Managerului MNS DG.

6
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 7 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
1. Procedura prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie
urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in
vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procedural.
2. Conservarea Conservarea curativă este o etapă a restaurării, fiind un ansamblu de
curativă măsuri menite să contracareze efectele degradărilor fizice, chimice şi
biologice asupra bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate
numai de un restaurator acreditat. (HG. 1546/2003 privind normele
de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate)
În situaţii speciale (atacuri biologice active), care necesită intervenţii
în regim de urgenţă, la conservarea curativă a bunurilor culturale
mobile participă şi conservatorii atestaţi, aceştia efectuând anumite
intervenţii (tratamente) sub coordonarea restauratorului.
3. Restaurarea Restaurarea este o intervenţie competentă cu mijloace adecvate
bunurilor culturale asupra unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de
mobile deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original şi din
semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia se intervine. (HG.
1546/2003 privind normele de conservare şi restaurare a bunurilor
culturale mobile clasate)
Restaurarea constituie intervenţia directă pe bunurile culturale
mobile, efectuată cu mijloace moderne, conform unor principii
ştiinţifice, în vederea stabilizării stării de sănătate a obiectelor şi a
prelungirii existenţei lor.
 Restaurarea bunurilor culturale mobile poate fi efectuată numai
de către restauratori acreditaţi.
 Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în categoria
Tezaur poate fi efectuată numai de către experţi acreditaţi, în
laboratoare autorizate după aprobarea propunerii de intervenţie de
către Comisia Naţională a Muzeelor
4. Bunurile culturale Bunurile culturale mobile aparţin patrimoniului cultural naţional mobil.
mobile Acestea pot fi bunuri cu valoare deosebită sau excepţională, istorică,
arheologică, documentară, etnografică, artistică, ştiinţifică şi tehnică,
literară, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă,
cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale
evoluţiei mediului natural şi ale relaţiilor omului cu acesta, ale
potenţialului creator uman şi ale contribuţiei româneşti la civilizaţia
universală. (Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil - republicată în 2008)
5. Fişa analitică de Fişa analitică de evidenţă pentru bunurile culturale mobile are la
evidenţă bază un standard de date naţional şi cuprinde instrucţiuni diferenţiate
pe domenii de patrimoniu.
6. Dosarul de Dosarul de restaurare constituie un studiu complex care cuprinde
restaurare informaţii despre obiectul supus intervenţiei în vederea a unei cât
mai corecte intervenţii de restaurare. Acestea se referă la: istoricul şi
provenienţa obiectului, autor, atelier, centru, şcoală, datare, structura
materială, starea de conservare, descriere/tema iconografică/
ornamentică, rezultatele investigaţiilor de laborator (menţionate în
Buletinul de analize), diagnosticul stabilit, propunerile în vederea
intervenţiei pe obiect efectuate de către restauratorul atestat,
7
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 8 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

descrierea etapelor de lucru, propunerile efectuate în vederea


conservării preventive a obiectului după restaurare, procesele
verbale ale Comisiei de conservare - restaurare patrimoniu mobil.
Dosarul de restaurare este bogat ilustrat cu fotografii de ansamblu şi
detalii efectuate înainte de restaurare, în timpul restaurării şi după
încheierea lucrărilor. Fotografiile constituie martorii evoluţiei stării de
sănătate a obiectului pe parcursul intervenţiilor.
Documentaţia cuprinde: Fişa analitică de evidenţă/DOCPAT, Fişa de
conservare, documentaţia restaurărilor anterioare, documentaţia de
investigaţii, documentaţia foto, Metodologia de restaurare/ Fişa de
restaurare, procesele-verbale ale comisiei de restaurare, alte
documente (releveul degradărilor, jurnalul de restaurare).

7.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. PO Procedură operaţională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. OMFP Ordinul Ministrului Finanţelor Publice
8. MC Ministerul Culturii
9. MNSDG Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”
10. M Manager
11. DSP Director Ştiinţific şi de Patrimoniu
12. DE Director Economic
13. LCR Laborator conservare restaurare patrimoniu
14. SLCR Şef Laborator conservare restaurare patrimoniu
15. TPEBD Tezaurizare Patrimoniu, Evidenţa Ştiinţifică, Baze de date
16. STPEBD Şef secţie Tezaurizare Patrimoniu, Evidenţa Ştiinţifică, Baze de date
17. EPALRAV Secţia Expoziţie permanentă în aer liber. Repertoriere Arhitectură
Vernaculară
18. SEPALRAV Şef secţie Expoziţie permanentă în aer liber. Repertoriere Arhitectură
Vernaculară
19. CFPAD Birou Cercetare, Formare Profesională, Arhivă Documentară
20. SCFPAD Şef birou Cercetare, Formare Profesională, Arhivă Documentară
21. T Trezorier
22. C Conservator
23. R Restaurator
24. G Gestionar
25. Op Operator
26. CP Cercetător
27. Muz Muzeograf
28. SCIM Sistem de control intern/managerial
29. RSCIM Responsabil cu Sistemul de control intern/managerial
30. BFC Birou Financiar Contabil
31. bcm bunuri culturale mobile

8
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 9 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
8. Descrierea procedurii de lucru

8.1. Generalităţi

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil se realizează în cazurile în care


starea de conservare a bunurilor culturale este afectată de diverşi factori de degradare. Activitatea
de conservare şi restaurare se desfăşoară potrivit planului de activităţi/investiţii al muzeului, aprobat
de MC, respectând legislaţia privind protecţia patrimoniului. Ea se realizează şi în cazuri
excepţionale, neprevăzute, luându-se măsurile necesare de urgenţă în vederea stopării
degradărilor evolutive.
Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil presupune întocmirea unei documentaţii
ştiinţifice (Dosarul de conservare şi restaurare). Documentaţia se întocmeşte de către restauratorii
acreditaţi pe specialităţi (ceramică, hârtie-carte, lemn, metal, pictură, textile, piele-blană etc.).
Dosarul preliminar este realizat pe baza documentelor existente în Arhiva ştiinţifică, la Secţia
Tezaurizare Patrimoniu, în Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu (Buletine de
analize, Fişe de conservare, Fişe de restaurare, relevee, fotografii), Fişe analitice de evidenţă, orice
alte documente care pot ajuta specialistul la identificarea şi rezolvarea problematicii specifice
obiectului.
Înainte de a începe intervenţia pe obiect, propunerile preliminare din Dosarul de conservare
şi restaurare sunt supuse aprobării Comisiei de conservare - restaurare patrimoniu mobil, pe baza
diagnosticului realizat, a analizelor de laborator şi a informaţiilor de evidenţă ale obiectului. Lucrările
de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile se desfăşoară conform propunerilor
efectuate de către restauratorul acreditat în urma avizării acestora de către Comisiei de conservare
- restaurare patrimoniu mobil. Pe parcursul intervenţiilor restauratorul poate solicita oricând comisia
de conservare restaurare în cazul în care observă că sunt necesare modificări ale propunerilor de
restaurare faţă de cele aprobate anterior.
Documentaţia specifică activităţii de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile
se completează înainte de începerea lucrărilor, pe parcursul desfăşurării acestora şi după
finalizarea lor. Comisia de conservare - restaurare patrimoniu mobil poate fi convocată ori de câte
ori este necesar, pe parcursul conservării/restaurării obiectului şi de alţi membrii ai comisiei sau de
către responsabili implicaţi pentru motive pertinente.
După încheierea intervenţiei, Comisia de conservare - restaurare patrimoniu mobil se
întruneşte pentru a face recepţia lucrărilor efectuate. Comisia întocmeşte un proces verbal, în care
se consemnează metodele de lucru utilizate de către specialist, starea de sănătate a obiectului
după intervenţie şi propunerile în vederea conservării obiectului după restaurare. De asemenea, se
fac aprecieri privind respectarea principiilor restaurării şi a legislaţiei în vigoare, pe parcursul
procesului de conservare şi restaurare a obiectului.
Propunerile de restaurare, precum şi intervenţiile de restaurare nu pot încălca principiile
conservării şi restaurării patrimoniului şi recomandările E.C.C.O. (European Confederation of
Conservator-Restorers' Organisations), anexate la această procedură.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor


1. Formularul de cerere (LCR-FCL)
2. Fişa de analiză a cererii (LCR-FAC)
3. Fişa de control (LCR-FCD sau LCR-FCA)
4. Procesul verbal de predare-primire a obiectului (TPEBD-PVPPP)
5. Dosarul de restaurare (LCR- DRPM)
6. Fişa analitică de evidenţă/Fişa DOCPAT (FAE, F DOCPAT)
7. Fişa de restaurare (LCR-FR)
8. Fişa de conservare (LCR-FC)
9. Fişa de tratament (LCR-FT)
10. Buletinul de analize fizice, chimice, biologice (LCR-BA)
11. Releveul degradărilor existente în structura materială a obiectului (LCR-RD)
9
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 10 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

12. Documentaţie fotografică (LCR-FOTO)


13. Jurnalul de restaurare (LCR-JR)
14. Procesul verbal comisie restaurare patrimoniu mobil (LCR-PVCRPM)

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor


Formularul de cerere (LCR-FCL) este completat de persoana care solicită evaluarea stării de
conservare a unui obiect şi eventuala conservare/restaurare a acestuia.
Fişa de analiză a cererii (LCR-FAC) este completată de restauratorul desemnat pentru a analiza
succint starea obiectului şi oportunitatea intervenţiilor şi este avizată de şeful de laborator.
Fişa de control (LCR-FCD/ FCA) este întocmită de către conservatorii sau restauratorii care efectuează
controlul periodic pentru evaluarea stării de conservare a obiectelor din cadrul muzeului. Ea cuprinde
informaţii referitoare la starea de conservare a bunurilor cultural-artistice mobile controlate prin sondaj
şi recomandările privind tipul de intervenţii care se impun.
Procesul verbal de predare-primire a obiectului (TPEBD-PVPPP-4) este un document încheiat între
gestionarul custode /supraveghetor şi conservator sau restaurator.
Dosarul de restaurare (LCR-DRPM) este un studiu complex întocmit de către restaurator, care conţine
numeroase documente:
Fişa analitică de evidenţă/Fişa DOCPAT (FAE, F DOCPAT) este întocmită de către
muzeografi sau cercetători şi se află în Arhiva Secţiei Tezaurizare Patrimoniu. Ea cuprinde:
denumirea obiectului, nr. inventar al obiectului, date referitoare la tipul de obiect,
şcoală/autor/atelier, datare, provenienţă, valoare, temă iconografică/ ornamentică, inscripţii, tehnică
artistică şi materiale utilizate, elemente structurale, stare de conservare. Se face menţiunea dacă
este un bun cultural clasat sau dacă este susceptibil de a fi clasat în tezaur.
Fişa de conservare (LCR-FC) este întocmită de către restaurator sau de către conservator
şi cuprinde: denumirea obiectului, nr. inventar, provenienţa, posesorul, autorul, periodizare, cod
culori, tehnică, materiale, dimensiuni, anamneza obiectului, rezultate analize de laborator, descriere
sumară a obiectului, tema iconografică, fotografii de ansamblu faţă şi verso, starea de conservare
detaliată, propuneri de conservare, data întocmirii, numele şi prenumele, funcţia şi semnătura
specialistului care a întocmit Fişa, data.
Fişa de tratament (LCR-FT) este întocmită de către restaurator sau de către conservatorul/
restauratorul neatestat coordonat de restaurator şi cuprinde: denumirea obiectului, nr. inventar,
provenienţa, periodizare, descriere sumară, temă iconografică, consemnarea stării de conservare
înainte de tratament, operaţii de conservare efectuate, evaluarea stării de conservare după
tratament, fotografii de ansamblu faţă şi verso după tratament, personal responsabil cu execuţia,
numele şi prenumele, funcţia şi semnătura specialistului care a întocmit Fişa, data.
Buletinul de analize (LCR-BA) este întocmită de investigator la cererea restauratorului,
funcţie de necesităţile restaurării şi conţine elemente precise privind probele analizate, metodele de
analiză utilizate, rezultatele probelor şi interpretări ale acestora, la care sunt ataşate fişe de analiză
specifice şi imagini ale zonelor analizate.
Fişa de restaurare (LCR-FR) este întocmită de către restaurator. Ea cuprinde numeroase
rubrici, referitoare la: tipul de obiect, provenienţă, periodizare, autor, temă iconografică, nr. inv.,
dimensiuni, tehnică artistică, materiale utilizate, menţiuni speciale, scurt istoric, descrierea temei
iconografice/ornamenticii, descrierea structurii materiale şi tehnicii/tehnologiei în care a fost
executat obiectul, descrierea stării de conservare a obiectului înainte de restaurare (precizând
amănunţit degradările existente la nivelul elementelor componente şi factorii care le-au cauzat),
diagnosticul (stabilit pe baza LCR-BA, conţine o prezentare succintă a tipurilor de degradări
existente la nivelul elementelor componente ale obiectului), propuneri în vederea conservării şi
restaurării obiectului (precizând lucrările ce urmează să fie efectuate la nivelul fiecărui element
component), descrierea lucrărilor de conservare şi restaurare efectuate pentru fiecare element
component, propuneri în vederea conservării preventive a obiectului după restaurare.
Documentaţia fotografică - Dosarul conţine o bogată documentaţie foto, aceasta
cuprinzând fotografii de ansamblu şi detalii, efectuate la lumină directă sau laterală. Fotografiile
sunt efectuate înainte de restaurare, în timpul restaurării şi după încheierea intervenţiei (LCR-
FOTO). Ele constituie martorii evoluţiei stării de sănătate a obiectului, înainte de intervenţie, pe
parcursul intervenţiei efectuate şi după încheierea lucrărilor.
10
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 11 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

Releveul (LCR-RD) este un alt document care pune în evidenţă degradările existente.
Acesta este întocmit de către restaurator şi cuprinde reprezentarea grafică a degradărilor existente
la nivelul elementelor structurale ale obiectului ce urmează să fie restaurat. Are aspectul unei hărţi
în care sunt reprezentate schematic conturul obiectului şi tema iconografică / ornamentica, pe care
sunt marcate degradările existente, cu ajutorul unor semne grafice şi culori convenţionale care se
regăsesc în Legenda, la baza releveului.
Jurnalul de restaurare (LCR-JR) - conţine periodizarea etapelor de lucru, materialele şi
instrumentele de lucru.
Procesul verbal al comisiei de restaurare (LCR-PVAPCR) este întocmit de către secretarul
Comisiei de conservare - restaurare patrimoniu mobil şi consemnează aprobarea propunerilor
efectuate de către restaurator în vederea conservării şi restaurării unui bun cultural mobil. De
asemenea, poate cuprinde recomandările Comisiei cu privire la metodele de restaurare ce urmează
să fie utilizate în cadrul intervenţiei, hotărârile în faze intermediare, respectiv recepţia lucrărilor
efectuate.

8.2.3. Circuitul documentelor

Necesitatea intervenţiei asupra unor bunuri culturale mobile din depozite sau din expoziţia
în aer liber este sesizată de către personalul laboratorului sau orice alt salariat al muzeului.
Sesizarea personalului de specialitate se realizează prin fişele de control, iar personalul din afara
Laboratorului solicită intervenţia asupra unor bunuri culturale mobile prin intermediul cererii
adresate către Laboratorul de Conservare - Restaurare, conform procedurilor laboratorului. Toate
aceste documente ce vizează intervenţii asupra patrimoniului ajung la SLCR, care repartizează
cazurile spre analiză unui responsabilul desemnat care răspunde prin completarea fişei de analiză
a cererii. Formularele de cerere şi fişele de analiză a cererii soluţionate sunt păstrate în arhiva
Laboratorului, alături de registrul general de cereri. În urma analizei se decide intervenţia şi se
etapizează aceasta funcţie de planul de activitate al LCR şi de urgenţa intervenţiei de către SLCR.
Luarea obiectelor în LCR pentru intervenţie se realizează prin aplicarea procedurii de
circulaţie a obiectelor. De asemenea, preluarea unui obiect de la un beneficiar extern se realizează
prin completarea cererii către LCR şi a unui proces verbal de predare primire. Un exemplar al
procesului verbal de predare-primire a obiectelor este păstrat în LCR (la restaurator), alături de
procesul verbal de returnare a obiectelor, făcând parte în final din LCR-DR.
După încheierea lucrărilor de conservare şi restaurare a unui bun cultural mobil,
documentaţia de restaurare este păstrată în arhiva curentă a laboratorului.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: materiale pentru conservare curativă şi restaurare; materiale tip
birotică; materiale pentru protecţia muncii.
8.3.2. Resurse umane: restauratorii şi conservatorii MNSDG; membrii Comisiei de
conservare - restaurare patrimoniu mobil; gestionarii depozitelor şi expoziţiei în aer liber;
muzeografii; personal achiziţii şi administrativ.
8.3.3. Resurse financiare: buget aprobat pentru execuţia lucrărilor.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

Activitatea de conservare şi restaurare a patrimoniu mobil se planifică în funcţie de


necesitatea efectuării intervenţiilor în scopul protejării patrimoniului cultural mobil, conform legii. Ca
urmare a semnalării de către compartimentele EPALRAV, TPEBD, CFPAD şi LCR este evaluată
starea de conservare a bunurilor cultural-artistice care necesită intervenţii, urmând ca acestea să
fie incluse în planul de activitate anual ce este aprobat de către MNSDG. Stabilirea priorităţii

11
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 12 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

intervenţiilor se face atât prin aprobarea planului final de conservare-restaurare la începutul fiecărui
an, după analizarea lor prealabilă în anul precedent şi conform planului general de activitate al
muzeului (activitate expoziţională, programe culturale), cât şi pe parcursul acestuia (după
necesitate), în funcţie de starea de conservare a obiectelor, de necesitatea valorificării acestora sau
de cerinţele unui beneficiar extern.
Pentru intervenţiile de urgenţă se întocmesc documentaţiile în cel mai scurt timp (maxim o
lună) şi sunt propuse spre aprobare.

8.4.2. Derularea operaţiunilor activităţii

I. Preluarea obiectului.
Restauratorul preia obiectul de conservat sau restaurat de la gestionarul responsabil de
colecţie, gestionarul din expoziţia în aer liber sau beneficiarul extern. La preluarea obiectului se
certifică de către trezorier dacă obiectul este clasat sau dacă asupra obiectului s-a început
procedura de clasare în tezaur prin depunerea propunerii de clasare la MC coordonându-se
acţiunea conform legii.
II. Întocmirea Dosarului de conservare şi restaurare a unor bunuri culturale mobile - se face
ţinând seama de faptul că acestea au fost propuse pentru intervenţie în planul de activitate al
muzeului, aprobat pe anul în curs, precum şi pe priorităţii stabilite la începutul anului.
Pe lângă lucrările planificate există şi situaţii speciale, în care se impune efectuarea
intervenţiilor de conservare şi restaurare în regim de urgenţă. În această situaţie se află bunurile
culturale mobile a căror stare de conservare necesită intervenţie imediată, cele care urmează să fie
valorificate cu prilejul unor evenimente (expoziţionale, de cercetare etc.) sau cele ce sunt
comandate de către beneficiari externi şi sunt incluse în planul de activitate cu aprobarea SLCR,
DSP şi M.
Situaţia privind starea de conservare a bunurilor culturale mobile se raportează de către
conservatori şi restauratori către SLCR şi DSP.
III. Aprobarea propunerilor de restaurare de către Comisia de conservare - restaurare
patrimoniu mobil
Restauratorul prezintă propunerile din Dosarul de restaurare Comisiei de conservare -
restaurare patrimoniu mobil, care avizează soluţiile propuse, uneori cu anumite recomandări privind
modul în care va decurge intervenţia (metode de lucru, instrumentar, analize suplimentare ş.a.).
În urma aprobării propunerilor din Dosarul de conservare şi restaurare de către Comisia de
conservare - restaurare patrimoniu mobil, restauratorii pot începe lucrările propuse.
IV. Desfăşurarea lucrărilor
Descrierea pe scurt a metodologiei de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile:
În cadrul muzeologiei moderne, conservarea şi restaurarea bunurilor cultural-artistice
mobile constituie un proces complex, care presupune utilizarea unor metode de lucru adecvate,
potrivit unor principii ştiinţifice bine definite şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Strategia intervenţiei implică aspecte generale şi particulare, ţinând seama de faptul că
fiecare obiect este un caz unic. În funcţie de starea de sănătate a bunurilor culturale mobile,
restauratorul acreditat optează pentru un tip de intervenţie sau altul, stabilind metodologia adecvată
fiecărui caz în parte.
Etapele de lucru se desfăşoară într-o succesiune logică şi cuprind numeroase operaţiuni,
potrivit metodologiei specifice. Acestea presupun utilizarea unor materiale compatibile cu cele
originale şi a unui instrumentar adecvat, în condiţii de laborator.
Ordinea desfăşurării operaţiunilor se poate modifica, în funcţie de aspectele specifice
fiecărui caz în parte. Astfel, în unele cazuri, unele operaţiuni prioritare pot trece în plan secund, iar
cele secundare pot deveni prioritare.
În procesul de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile, o atenţie deosebită se
va acorda respectării normelor privind protecţia şi securitatea în muncă. Utilizarea echipamentului
de protecţie adecvat, respectarea prevederilor legale privind utilizarea substanţelor chimice şi a
instrumentarului specific sunt obligatorii pentru protejarea sănătăţii specialiştilor care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul conservării şi restaurării bunurilor culturale.

12
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 13 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

Metodologia conservării şi restaurării bunurilor culturale mobile se stabileşte pentru fiecare


specialitate în parte, ţinând seama de structura materiale a obiectelor şi de tipurile de degradări
existente. Opţiunea specialistului pentru anumite metode de lucru are la bază o bună cunoaştere a
materialelor, tehnicilor şi tehnologiilor utilizate de creatorii bunurilor culturale, cât şi a problematicii
referitoare la starea de conservare a obiectelor ce urmează să fie supuse intervenţiilor.
Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile presupune organizarea
corespunzătoare a spaţiilor de lucru, pregătirea materialelor necesare şi parcurgerea unor etape de
lucru după cum urmează:
1. Curăţarea (chimic şi mecanic) - presupune îndepărtarea depunerilor aderente, subţierea şi
egalizarea peliculelor de protecţie.
2. Conservarea curativă a obiectului - îndepărtarea depunerilor neaderente - desprăfuire (iar
uneori şi a depunerilor aderente, pentru a facilita efectuarea tratamentelor), tratarea
obiectului (dezinfecţie, dezinsecţie) cu diferite substanţe (fungicide, insecticide) sau prin
alte metode, în cazul existenţei unor atacuri biologice active.
3. Consolidarea structurii materiale, intervenind la nivelul fiecărui element component al
obiectului, cu materiale compatibile şi reversibile.
4. Completarea lacunelor existente la nivelul structurii materiale, cu materiale compatibile şi
reversibile.
5. Finisarea completărilor.
6. Integrarea cromatică - se realizează cu materiale reversibile, asemănătoare cu celor
originale şi în tehnici care permit lizibilitatea intervenţiei.
7. Peliculizarea de protecţie - se efectuează după caz, utilizând materiale reversibile şi
compatibile.
8. Consolidarea sistemelor de etalare existente sau crearea unor sisteme noi, adecvate -
pentru valorificarea obiectelor în spaţiile expoziţionale.
9. Conservarea preventivă a obiectelor după restaurare, în funcţie de particularităţile specifice
ale acestora.
După încheierea procesului de conservare şi restaurare, starea de sănătate a bunurilor
culturale mobile va fi monitorizată de către specialiştii Laboratorului de Conservare - Restaurare
Patrimoniu. Controlul periodic efectuat prin sondaj în spaţiile de depozitare şi de expunere a
obiectelor vizează constatarea stării de sănătatea o bunurilor şi consemnarea în Fişa de control a
stării lor de conservare, precum şi a recomandărilor în vederea intervenţiei atunci când este cazul.
Mânuirea, ambalarea, transportul, depozitarea şi expunerea bunurilor culturale mobile se
vor efectua în conformitate cu prevederile normelor de conservare şi a normelor de protecţia muncii
şi a legislaţiei în vigoare.
Cercetarea bunurilor culturale mobile conservate şi restaurate se va efectua în condiţii
adecvate, pentru a preveni degradarea acestora, cu aprobarea conducerii muzeului conform
procedurilor.
Restauratorul sau alt specialist implicat în acţiune poate să convoace Comisia de
conservare - restaurare patrimoniu mobil de câte ori consideră că este necesar, pe parcursul
desfăşurării lucrărilor.
Documentaţia de conservare - restaurare a bunurilor culturale mobile se completează pe
parcursul desfăşurării intervenţiilor şi după încheierea acestora.
V. Recepţia lucrărilor
După finalizarea intervenţiei şi încheierea documentaţiei, Comisia face recepţia lucrărilor,
menţionează toate observaţiile necesare, recepţionează parţial sau total lucrările şi acordă
calificativul potrivit execuţiei. În cazul în care Comisia consideră că lucrările nu s-au desfăşurat
conform proiectului, menţionează acest fapt, făcând observaţiile necesare pentru remedierea
neajunsurilor existente şi stabilind un alt termen de recepţie.
VI. Predarea obiectului
După întrunirea Comisiei, restauratorul predă obiectul conservat şi restaurat gestionarului
responsabil de colecţie, respectiv gestionarului din expoziţia în aer liber, gestionarului unei expoziţii
temporare sau beneficiarului extern.

13
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 14 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

Predarea obiectelor conservate şi restaurate se face cu Proces verbal de predare-primire,


întocmit între primitor şi conservator/restaurator, vizat de SLCR, SEPALRAV sau STPEBD şi T,
însoţit de recomandările de depozitare/ expunere.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii


Activitatea de restaurare a bunurilor culturale mobile este valorificată prin: expunerea
obiectelor în obiectivele din expoziţia permanentă în aer liber şi în expoziţiile temporare; expunerea
bunurilor la Saloanele de conservare şi restaurare; prezentarea unor teme în cadrul evenimentelor
ştiinţifice de specialitate (sesiuni de comunicări, colocvii); publicarea unor lucrări ştiinţifice (articole,
studii, cercetări); servicii pentru terţi ş.a.

9. Responsabilităţi

Nr. Compartimentul (postul) /


crt. acţiunea (operaţiunea) I II III IV V VI
0 1 2 3 4 5 6
Gestionar, restaurator, Ap.
conservator, trezorier
Şef secţie LCR A.
Restaurator Ap.
Comisia de conservare - A.
restaurare patrimoniu
mobil
Restaurator Ap.
Comisia de conservare - A./V
restaurare patrimoniu
mobil
Restaurator, conservator, Ap.
gestionar
Şefi secţii TPEBD; A.
EPALRAV; BFPAD; LCR,
DSP
Responsabil Arhivă Ah.
laborator

14
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 15 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

10. Anexe

Nu
măr
Nr. Alte
de
anex Denumirea anexei Elaborator Aprobă Difuzare Arhivare elem
exe
ă ente
mpl
are
Loc Perioadă
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Fişă de control stare
1 ex. la LCR
de conservare Conservator,
1 SLCR 2 1 ex. la LCR Nedefinit
obiecte din Expoziţia restaurator
EPALRAV
în aer liber
Fişă de control stare 1 ex. la LCR
Conservator,
2 de conservare SLCR 2 1 ex. la LCR Nedefinit
restaurator
obiecte din depozite TPEBD
Registru control
Conservator
3 pentru expoziţia din - 1 LCR LCR Nedefinit
principal
aer liber
Registru control
Conservator
4 depozite de - 1 LCR LCR Nedefinit
principal
patrimoniu
Conservator,
restaurator, 1 ex. la LCR
5 Formular de cerere muzeograf, - 2 1 ex. la autor LCR Nedefinit
beneficiar cerere
extern
1 ex. la LCR
Conservator,
6 Fişă analiză cerere SLCR 2 1 ex. la autor LCR Nedefinit
restaurator
analiză
1 ex. la LCR
1
Conservator, 1 ex. la
7 Fişă conservare - sau LCR Nedefinit
restaurator beneficiar
2
extern
Comisia 1 / la
Conservator,
8 Fişă tratament conservare 1 executant, LCR Nedefinit
restaurator
restaurare arhivare
1 ex. la LCR
Comisia 1
1 ex. la
9 Fişa de restaurare Restaurator conservare sau LCR Nedefinit
beneficiar
restaurare 2
extern
1 ex. la LCR
Director
1 ex. la
Proces-verbal de Ştiinţific şi
10 Gestionar 3 trezorier Trezorier Nedefinit
predare – primire de
1 ex. la
Patrimoniu
gestionar

15
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 16 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu

11. Cuprins

Numărul
componentei
Conservarea preventivă şi curativă conform normelor de
în cadrul Pagina
conservare a patrimoniului ştiinţific muzeal
procedurii
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 2
după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, 3
revizia din cadrul ediţiei procedurii de lucru
4. Scopul procedurii operaţionale 5
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5
6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 6
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7-8
8. Descrierea procedurii operaţionale 9-14
9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 14
10. Anexe, înregistrări, arhivări 15
11. Cuprins 16

16
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 17 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 1

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Cod formular: LCR-FCD-1


Laboratorul de Conservare - restaurare Patrimoniu Nr. Fişă: /(1)(2)
Depozit: Data controlului:

Parametrii termohigrometrici în diverse puncte :


param./ Baterie
locaţii consumată
Temperatură:
Umiditate:
Stare de conservare monument:

Obiecte controlate prin sondaj:


Nr. Nr. inventar Obiect Stare de conservare Propuneri
crt
1. MS.

2. MS.

3. MS.

4. MS.

5. MS.

Alte observaţii:

Componenţă echipă de control:


Nr. Numele şi prenumele: Funcţia : Semnătura:
crt.
1.
2.
3.
Luat la cunoştinţă Numele şi prenumele: Semnătura:
gestionar
Viză Şef Laborator C-R P Numele şi prenumele: Semnătura:
Anania Iulia
*Se eliberează în 2 exemplare la Laborator (1) şi depozit (2)

17
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 18 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 2

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Cod formular: LCR- FCA-1


Laborator de conservare-restaurare Nr. fişă: /(1)(2)
Gospodărie, casă: Data controlului:

Parametrii termohigrometrici în diverse puncte:


param./
locaţii
Temperatură:
Umiditate:
Obiecte controlate prin sondaj:
Nr. Nr. inventar Obiect Stare de conservare Propuneri
crt
1. MS.

2. MS.

3. MS.

4. MS.

5. MS.

6. MS.

Alte observaţii:

Componenţă echipă de control:


Nr. Numele şi prenumele: Funcţia: Semnătura:
crt.
1.
2.
3.
Luat la cunoştinţă Numele şi prenumele: Semnătura:
supraveghetor
Viză şef secţie C-R. Numele şi prenumele: Semnătura:

*Se eliberează în 2 exemplare la secţiile Laborator (1) şi Arhitectură tradiţională (2)

18
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 19 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 3

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Cod formular: LCR-RCA-1


Laborator de conservare restaurare Pag. nr.

REGISTRU CONTROL PENTRU EXPOZIŢIA DIN AER LIBER

Nr. fişă Data Obiectiv Componenţă echipă de Semnătură Muzeograf Semnătură


control Şef sector

19
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 20 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 4

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Cod formular: LCR-RCD-1


Laborator de conservare restaurare Pag. nr.

REGISTRU CONTROL DEPOZITE DE PATRIMONIU

Nr. fişă Data Depozitul Componenţă echipă de control Semnătură Gestionar Semnătură

20
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 21 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 5

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Cod formular: LCR-FCL-1


Laboratorul de conservare - restaurare Nr. cerere: /(1)(2)
Formular de cerere

Beneficiar/Autor cerere: Data cererii:

Denumirea obiectului de patrimoniu/monumentului care constituie obiectul cererii:

Solicitare adresată Laboratorului de conservare - restaurare:

Date de identificare obiect/monument:


Localizare:

Număr inventar:
Alte informaţii utile:

Documentaţie
anexată cererii:

Persoană primire cerere: Numele şi prenumele: Semnătura:

Beneficiar/ autor cerere: Numele şi prenumele: Semnătura:

* Se eliberează în 2 exemplare, la secţia Laborator (1) şi la autor cerere (2)

21
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 22 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 6

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” Cod formular: LCR-FAC-1


Laborator de conservare - restaurare Nr. fişă: / (1)(2)
Fişă analiză cerere

Denumire obiectiv analizat: Data analizei:

Date de identificare obiectiv: Foto ansamblu:


Localizare:

Număr de
inventar:

Alte informaţii utile:

Documentaţie
anexată cererii:
Principalele degradări: Detalii foto degradări

Propuneri de conservare - restaurare:

Persoană responsabilă analiza Numele şi prenumele: Semnătura:


cererii
Şef secţie C-R. Numele şi prenumele: Semnătura:

*Se eliberează în 2 exemplare, la secţia Laborator (1) şi la autor analiză (2)

22
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 23 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 7

MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI „DIMTRIE GUSTI” BUCUREŞTI FIŞĂ CONSERVARE NR.


LABORATORUL DE CONSERVARE - RESTAURARE PATRIMONIU

Denumire obiect: Nr. Inventar:


Provenienţă: (zonă etnografică, jud., com., sat) Cerere nr.:
Posesor: Raport nr.:

Autor: Periodizare: Cod culori: Funcţia


În trecut:
În prezent:
Tehnică: Materiale:

Dimensiuni Menţiuni speciale:


Înălţime: Lăţime: Grosime: Inscripţie faţă:
Inscripţie verso:
Anamneza obiectului:

Analize fizice: Analize chimice: Analize biologice:


Descriere sumară: Fotografii:

Stare de conservare detaliată:

Propuneri de conservare:

Data întocmirii: Întocmit de: Funcţia: Semnătura:

23
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 24 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 8

MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI” FIŞĂ TRATAMENT NR.


LABORATORUL DE CONSERVARE - RESTAURARE PATRIMONIU
Obiect/Monument: Nr. inventar:

Provenienţa: Cerere nr.:

Periodizare: Raport nr.:

Descriere sumară:

Consemnare stare de conservare înainte de tratament:

Operaţii de conservare efectuate:


Data: Metodă de tratament: Localizare: Parametri:

Evaluare stare de conservare după tratament/determinări, eficacitate:

Personal responsabil cu execuţia:

Fişă întocmită de: Funcţia: Data: Semnătura:

24
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 25 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 9

MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI“ BUCUREŞTI

LABORATORUL DE CONSERVARE - RESTAURARE PATRIMONIU

FIŞA DE RESTAURARE NR.

- OBIECT:
- PROVENIENŢĂ:
- PERIODIZARE:
- AUTOR:
- TEMĂ ICONOGRAFICĂ:
- NR. INV.:
- DIMENSIUNI:
- TEHNICĂ ARTISTICĂ:
- MATERIALE UTILIZATE:
- MENŢIUNI SPECIALE:

DESCRIEREA TEMEI ICONOGRAFICE

DESCRIEREA STĂRII DE CONSERVARE A OBIECTULUI


ÎNAINTE DE RESTAURARE

BULETINUL DE ANALIZA

DIAGNOSTICUL

PROPUNERI ÎN VEDEREA CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE CONSERVARE ŞI RESTAURARE EFECTUATE

FOTOGRAFII DE ANSAMBLU ŞI DETALII, EFECTUATE ÎNAINTE DE RESTAURARE,


ÎN TIMPUL RESTAURĂRII, DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSERVARE ŞI
RESTAURARE

ALTE DOCUMENTE - RELEVEUL DEGRADĂRILOR, MODELUL ICOANEI,


JURNALUL DE LABORATOR ETC.
RECOMANDĂRI DE DEPOZITARE/ EXPUNERE
RESTAURATOR:

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:

DATA ÎNCHEIERII LUCRĂRILOR:

25
Procedură operaţională restaurare Ediţia: I
Muzeul Naţional patrimoniului mobil Nr. de ex.: 32
al Satului Revizia: 3
„Dimitrie Gusti” Nr. de ex. : 32
___________
Laborator Cod: P.O.P. - LCR-06 Pagina 26 din 26
conservare Exemplar nr.: 1
restaurare
patrimoniu
Anexa 10
TPEBD-PVPP-4
DE ACORD,
Director Ştiinţific şi de
Patrimoniu
PROCES-VERBAL
de predare – primire
Nr. ______ / _______________

Întocmit în baza fişei de control/ fişei tratament/ fişei de restaurare/ formularului de cerere/
aprobare MNSDG nr. ___ / ____________ pentru predarea-primirea următoarelor bunuri culturale mobile:

Corespondent Proces
Nr. Nr.
Denumire verbal anterior de Scop
crt. inventar
predare primire
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Şef Secţie, Birou / Laborator Şef Secţie, Birou / Laborator

Am predat1, Am primit,

Trezorier2,

1
Se completează
2
Originalul rămâne la Trezorier, fiind folosite copii la predător/primitor
26