Sunteți pe pagina 1din 12

STUDIU DE CAZ

PACIENTĂ CU CISTITĂ ACUTĂ

1. Date generale despre pacient –ANAMNEZA:


 Nume/ Prenume: M.A
 Vârsta/Sex 35/F
 Ocupaţia: Educatoare
 Stare familială: căsătorită
 Talie/Greutate: 1,65/60 kg.
 Unitate sanitară: Spitalul Judeţan de Urgenţă
 Localitate: Rm.Vâlcea
 Secţia/Salon Urologie/1
Condiţii de viaţă şi de muncă:
Locuieşte în mediul urban, împreună cu soţul si copilul, intr-un
apartament cu 3 camere.
Obişnuinţe de viaţă:
- nu fumează, nu consumă alcool.
Data internării: 15.03.2018
Motivele internării: febră, hematurie, polakiurie, spasme musculare
pelvine, dureri lombare.
Diagnostic: Cistită acută
Istoricul bolii: Pacienta relatează că episodul actual a început în urmă
cu o săptămână şi s-a accentuat în prezent, prezintând: polakiurie,
dureri pelvine și lombare, febră, hematurie.
Antecedente personale: este alergică la algocalmin.
Antecedente heredo-colaterale: mama: HTA, tata: diabet.
2. Culegerea de date pe cele 14 nevoi fundamentale
1) Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie
- R= 18 r/min
- Zgomote normale
- Mucoasă respiratorie umedă, secreţii reduse
- TA= 115/80 mm Hg
- P= 68 b/min
- Coloraţie roz a tegumentelor

2) Nevoia de a bea şi a mânca


- Dentiţie bună
- Mucoasă bucală roz şi umedă
- Gingii roz şi aderente dinţilor
- Greutate = 60 kg
- Înălţime = 1,65
- Anorexie
- Scădere ponderală
- Hidratare insuficientă cantitativ şi calitativ
- Consum redus de alimente

3) Nevoia de a elimina
- Polakiurie dureroasă
- Hematurie
- Urină tulbure
- Dureri lombare joase
- Dureri pelvine
4) Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură
- Dificultate la deplasare
- Astenie,
- Postură inadecvată.
5) Nevoia de a dormi şi a se odihni
- Somn agitat
- Ore insufuciente de somn
- Treziri frecvnte
- Oboseală
- Ochi încercănaţi
- Nelinişte

6) Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca


- Prezintă interes pntru ţinută curată şi adecvată
- Işi alege hainele cu gust în fucţie de anotimp, climat
- Se îmbracă/dezbracă singură

7) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale


- Febră T=39*Celsius
- Frisoane

8) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele


- Păr tuns, curat
- Dentiţie bună, fără carii
- Unghii curate, tăiate scurt
- Mucoasă bucală roz şi umedă
- Piele curată, elastică.
9) Nevoia de a evita pericolele
- Predispoziţii la complicaţii,
- Neîncredere, neliniște
- Teamă. Tristeţe

10) Nevoia de a comunica


- Limbaj clar, facies expresiv
- Comunică bine cu familia şi cu cei din jur
- Exprimare clară a gândurilor

11) Nevoia de a acţiona propriilor convingeri şi valori, de a practica religia


- Religie ortodoxă
- Înţelege boala ca pe o pedeapsă
- Prezintă dezinteres faţă de activitatea religioasă

12) Nevoia de a fi preocupat în vederea realizării


- Solocită si acceptă ajutorul celor din jur
- Îi place să fie utilă, Ia singură decizii

13) Nevoia de a se recrea


- Citeşte, Face plimbări în timpul liber
- Urmăreşte emisiuni TV

14) Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătate


- Este preocupată să afle cât mai multe despre boala sa
- Dorinţă; Interes în acumulare de cunoştiinţe.
3. Analiza şi interpretarea datelor pe cele 14 nevoi fundamentale

Nevoia Manifestări de Manifestări de Surse de dificultate


fundamentală independenţă dependenţă
1. Nevoia de a R= 18 resp/min; Nu prezintă Nu prezintă
respira şi de a avea Mucoasă respitarie
o bună circulaţie umedă;
Screţii umede
Zgomote normale
TA= 115/80 mm Hg,
P= 68 b/min

Diagnostic de nursing: Independenţă

2. Nevoia de a bea şi Dentiţie bună Anorexie Durere


a mânca Mucoasă bucală roz Scădere ponderală Anxietate
şi umedă Hidratare insuficientă
Gingii roz şi aderente cantitativ şi calitativ
dinţiilor Consum redus de
Greutate 60 kg alimente
Înălţime 165 cm
bea cafea în fiecare
dimineaţă

Diagnostic de nursing: Alimentaţie inadecvată prin deficit, din cauza anxietăţii și


durerii, manifestată prin: anorexie, scădere ponderală, hidratare insuficientă
cantitativ şi calitativ, consum redus de alimente.

3. Nevoia de a Nu prezintă Polakiurie Cistita acută


elimina Dureroasă
Hematurie
Urină tulbure
Dureri pelvine
Dureri lombare
Joase.

Diagnostic de nursing: Alterarea eliminării din cauza cistitei acute, manifestată


prin: polakiurie dureroasă, hematurie, urină tulbure, durerii lombare joase și pelvine.
4. Nevoia de a se Nu prezintă Dificultate la Durere
misca şi a avea o deplasare
bună postură Astenie
Postură inadecvată

Diagnostic de nursing: Disconfort, din cauza durerii, manifestat prin: dificultate la


deplasare, astenie, postură inadecvată.

5. Nevoia de a Nu prezintă Somn agitat Anxietate


dormi şi a se odihni ore insuficiente de Durere
somn
treziri frecvente
Oboseală
Ochi încercănaţi
Nelinişte

Diagnostic de nursing: Somn inadecvat, din cauza anxietății și durerii, manifestat


prin: somn agitat, insuficent, treziri frecvente, slăbiciune, oboseală, ochi incercănaţi,
nelinişte.

6. Nevoia de a se Prezintă interes Nu prezintă Nu prezintă


îmbrăca şi dezbrăca pentru ţinută curată şi
adecvată
Îşi alege hainele cu
gust in fucţie de
anotimp, climat
Se îmbracă/ dezbracă
singură.

Diagnostic de nursing: Independenţă

7. Nevoia de a-şi Nu prezintă Febră T=39* C Proces inflamator


menţine Frisoane
temperatura copului Tegumente umede și
în limite normale reci.

Diagnostic de nursing: Hipertermie, din cauza procesului inflamator, manifestat


prin febră, frisoan
8. Nevoia de a fi Păr tuns, curat Nu prezintă Nu prezintă
curat, îngrijit, de a- Dentiţie albă, fără
și proteja tegumetele carii
şi mucoasele Unghii curate, tăiate
scurt
Mucoasă bucală roz
şi umedă
Piele curată, elastică

Diagnostic de nursing: Independenţă

9. Nevoia de a evita Nu prezintă Neîncredere Anxietate,


pericolele Neliniște Durere
Teamă,
Frică.

Diagnostic de nursing: Risc de complicaţii,din cauza anxietății și durerii,


manifestat prin neîncredere, neliniște, frică, teamă.

10. Nevoia de a Limbaj clar, facies Nu prezintă Nu prezintă


comunica expresiv
Comunică bine cu
familia şi cu cei din
jur
Exprimare clară a
gândurilor.

Diagnostic de nursing: Independenţă

11. Nevoia de a Religie ortodoxă Înţelege boala ca pe o Lipsă se cunoaștere


acţiona propriilor pedeapsă
convingeri şi valori, Prezintă dezinteres
de a practica religia faţă de activitatea
religioasă.

Diagnostic de nursing: Culpabilitate, din cauza lipsei de cunoaștere, manifestată


prin: dezinteres faţă de activitatea religioasă, înţelege boala ca pe o pedeapsă.
12. Nevoia de a fi Solicită şi acceptă Nu prezintă Nu prezintă
preocupat în ajutorul celor din jur
vederea realizării îi place să fie utilă
Ia singură decizii.

Diagnostic de nursing: Independenţă

13. Nevoia de a se Citeşte Nu prezintă Nu prezintă


recreea Face plimbări în
timpul liber
Urmăreşte emisiuni
TV
Diagnostic de nursing: Independenţă

14. Nevoia de a Este preocupată să Nu prezintă Nu prezintă


învăţa cum să-şi afle cât mai multe
păstreze sănătatea despre boala sa
Dorinţă
Interes în acumularea
de cunoştinţe

Diagnostic de nursing: Independenţă


Prioritizarea nevoilor afectate

1. Nevoia de a elimina: Alterarea eliminării din cauza cistitei acute, manifestată


prin: polakiurie dureroasă, hematurie, urină tulbure, durerii lombare joase și
pelvine.

2. Nevoia de a evita pericolele: Risc de complicaţii,din cauza anxietății și


durerii, manifestat prin neîncredere, neliniște, frică, teamă.

3. Nevoia de a bea şi a mânca: Alimentaţie inadecvată prin deficit, din cauza


anxietăţii și durerii, manifestată prin: anorexie, scădere ponderală, hidratare
insuficientă cantitativ şi calitativ, consum redus de alimente.

4. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale


Hipertermie, din cauza procesului inflamator, manifestat prin febră, frisoane,
tegumente umede și reci.

5. Nevoia de a dormi şi a se odihni: Somn inadecvat, din cauza anxietății și


durerii, manifestat prin: somn agitat, insuficent, treziri frecvente, oboseală,
slăbiciune, ochi incercănaţi, nelinişte.

6. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură: Disconfort, din cauza durerii,


manifestat prin: dificultate la deplasare, astenie, postură inadecvată.

7. Nevoia de a acţiona conform propriilor convingerii şi valorii, de a


prectica religia: Culpabilitate, din cauza lipsei de cunoaștere, manifestată
prin: dezinteres faţă de activitatea religioasă, înţelege boala ca pe o pedeapsă.
Plan de îngrijire pe nevoi afectate

Ziua 1
Nevoia Diagnostic de Obiective de Intervenţii autonome Intervenţii
afectată nursing îngrijire delegate
1. Nevoia de a Alterarea 1. Pacienta să Efectuez zilnic Recoltez urină
elimina urineze 1.200 bilanţul hidric; pentru examene
eliminării din
ml/24h; chimice şi
cauza cistitei Hidratez pacienta; bacteriologice;
2. Pacienta să nu
acute, manifestată
prezinte nici un Asigur igiena Administrez
prin: polakiurie semn de corporală riguroasă; medicaţia
deshidratare în prescrisă de
dureroasă,
termen de 3 zile; Încurajez pacienta să- medic.
hematurie, urină şi exprime gândurile și
emoțiile.
tulbure, durerii4. Pacienta să
prezinte micţiuni
lombare joase și spontane Fac pregătire psihică
nedureroase; pentru investigații și
pelvine.
tratament.
4. Să elimine
urină limpede şi
fără sânge.
2. Nevoia de a Risc 1.Pacienta să Asigur condiţii de Administrez
evita pericolele beneficieze de un mediu adecvate, medicaţia
de
mediu de pentru a evita prescrisă de
complicaţii, din siguranţă fără pericolele prin medic.
accidente şi accidentare;
cauza anxietății
infecţii; Favorizez adaptarea
și persoanei la
2.Pacienta să fie noul mediu;
durerii, manifestat
echilibrat psihic. Ajut pacienta
prin neîncredere, să-și recunoască
anxietatea;
neliniște, frică,
Învăţ pacienta tehnici
teamă. de relaxare;
Observ la timp apariţia
unei complicaţii şi
anunţ imediat medicul;
Măsor funcţiile vitale
şi le notez în F.T.
Explic necesitatea
efectuării corecte a
tratamentului.
3. Nevoia de a Alimentaţie 1.Pacienta să fie Explorez gusturile şi Administrez
bea şi a mânca echilibrată hidro- obiceiurile alimentare medicaţia
inadecvată prin
electrolitic ale pacientei; prescrisă de
deficit, medic:
2.Pacienta să fie Efectuez bilanţul - - vitamine
dincauza
echilibrată lichidelor ingerate şi - - minerale
anxietăţii și nutriţional; eliminate; -
durerii,
3.Pacienta să fie Asigur un climat cald,
manifestată prin: echilibrat psihic. confortabil;
anorexie, scădere
Încurajez pacienta;
ponderală,
Educ pacienta să
hidratare
consume zilnic minim
insuficientă 2 L de lichide.
cantitativ și
Explic necesitate
calitativ, consum consumului de apă și
alimente.
redus de alimente.

4. Nevoia de a- Hipertermie, din 1.Pacienta să-şi Aerisesc încăperea; Administrez


şi menţine menţină Asigur îmbrăcăminte medicaţia
cauza procesului
temperatura temperatura lejeră; prescrisă de
corpului în inflamator, corpului în limite Aplic comprese reci, medic:
limite normale fiziologice; fricţiuni; - antitermice,
manifestat prin
Calculez bilanţul - antibiotice.
febră, frisoane, 2.Pacienta să fie ingesta-excreta pe 24
echilibrat hidro- de ore;
tegumente umede
electrolitic. -Servesc pacienta cu
și reci. cantităţi mari de
3.Pacienta să aibă lichide;
o stare de bine 4.Pregătesc psihic şi
fizic şi psihic. fizic pacienta înaintea
tehnicilor de recoltare
şi examinare.
5. Nevoia de a Somn inadecvat, 1. Pacienta să - Favorizez odihna; Administrez
dormi şi a se beneficieze de un - medicaţia
din cauza
odihni somn - Învăţ pacienta tehnici prescrisă de
anxietății și corespunzător, de relaxare; medic.
cantitativ şi
durerii, manifestat
calitativ
-
prin: somn agitat, - Încerajez şi liniştesc
pacienta.
insuficent, treziri -
frecvente, - Evit tehnicile de
oboseală, îngrijire în perioada de
odihnă
slăbiciune, ochi
incercănaţi,
nelinişte.

6. Nevoia de a Disconfort, din 1.Pacienta să Supraveghez


se mişca şi a prezinte o postură permanent pacienta,
cauza durerii,
avea o bună adecvată. pentru a nu se răni.
postură manifestat prin:
2.Pacienta să aibă Înlătur obiectele
dificultate la
o stare de bine contondente.
deplasare, astenie, fizic și psihic.
Efectuez exerciții
postură
3.Pacienta să active și pasive cu
inadecvată. prezinte pacienta.
mobilitate
normală.

7. Nevoia de a Culpabilitate, din 1.Pacienta să aibă Comunic des cu -


acţiona o stare psihică pacienta.
cauza lipsei de
conform bună
propriilor cunoaștere, O asigur de
convingerii şi confidenţialitate şi de
manifestată prin:
valorii, de a păstrarea secretului
prectica religia dezinteres faţă de profesional.
activitatea
Încurajez pacienta să-
religioasă. şi exprime
sentimentele în
Înţelege boala ca
legatură cu boala sa.
pe o pedeapsă.

Evaluare după 24 h:
 În urma tratamentului medical aplicat, durerile au scăzut în intensitate.
 Pacienta prezintă o ușoară ameliorare a stării de sănătate.
 A ințeles că boala nu trebuie percepută ca o pedeapsă.
 Există în continuare risc de complicaţii.
 Tratamentul si investigaţiile continua.

S-ar putea să vă placă și