Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI

Strada Principală nr.170 CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Tel-fax: 0244/421 221

e-mail: scoalagimnazialabatraniph@yahoo.ro

website: http://scoala-batrani-ph

GRAFICUL
activităților Comisiei Curriculum an școlar 2015-2016
ACTIVITATEA LUNA
Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Aug.
Constituirea comisiei la nivel de școală prin decizie Dir.
director
Realizarea programului de activități comisia
Revizuirea regulamentului comisiei comisia
Stabilirea sarcinilor specifice n
Necula
Realizarea raport de activitate an școlar 2014-2015 comisia
Propuneri de îmbunătățire a activității pentru anul școlar comisia
2015-2016
Identificarea și prezentarea curriculum către fiecare sef com
comisie met.
Identificarea resurselor pentru stabilirea CDS -opțional Leferman
Centralizarea propunerilor opțional de la comisii na Necula
metodice, elevi, părinți
Realizarea proiectului ofertei educaționale a școlii Dinescu
director
Popularizarea ofertei educaționale
Aplicarea chestionarelor pentru stabilirea disciplinei Educ,
opționale inv.
Dirig.
Centralizarea rezultatelor și prezentarea în sedințe cu Educ,
părinții inv.
Dirig.
Centralizarea la nivel de școala și prezentarea în ședința
Consiliului Profesoral și Consiliului de Administrație
ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂTRÂNI MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI

Strada Principală nr.170 CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Tel-fax: 0244/421 221

e-mail: scoalagimnazialabatraniph@yahoo.ro

website: http://scoala-batrani-ph

.
Avizarea proiectelor de programă pentru opțional
Realizarea chestionare eficientă disciplinei opționale comisia
studiate an școlar anterior
Aplicarea chestionarelor la clasele II-VIII
Centralizarea și interpretarea rezultatelor
Raport asupra satisfactiei elevilor in ceea ce
privește disciplina opțională studiată
Monitorizarea desfășurării examenelor de corigență
Asigurarea organizării și desfășurarii examenelor de
evaluare națională
Asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și
extracurriculare Necula Natalia, Leferman C-tin