Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica

Comuna Radovanu, judetul Calarasi


Strada Principala, nr. 154
Cod postal 917205
Telefon/fax 0242 517204, fax 0242517458
e-mail: scoala.radovanu@gmail.com
www.scoalaradovanu.ro

ATRIBUTII SPECIFICE ALE MEMBRILOR COMISIEI PENTRU CURRICULUM

AN SCOLAR 2017 – 2018

Nr Functia Nume si prenume Atributii specifice


crt
1 Presedinte Barbu Florina - Conduce sedintele comisiei
- Reprezinta comisia in fata echipei manageriale
- Prezinta informari si rapoarte in numele acesteia
- Achizitioneaza materiale utile desfasurarii
activitatilor
- Prezinta schemele orare ale claselor
- Centralizeaza si prelucreaza datele obtinute in
urma aplicarii chestionarelor
- Raspunde de buna intocmire a dosarului comisiei
si de pastrarea acestuia
2 Secretar Minciuna Geta Intocmeste procesele verbale ale sedintelor
Realizeaza convocarea membrilor
Reprezinta comisia ,,Consiliere si orientare” si ,,Stiinte
umaniste”
Prezinta informari si rapoarte
Prezinta Curriculum-ul umanist la clasele V- VI si schema
orara a acestora
Centralizeaza disciplinele optionale pentru clasele mai
sus mentionate
3 Membru Barbu Ioana Reprezinta comisia ,,Stiinte realiste”
Prezinta informari si rapoarte ale acestei comisii
Prezinta curriculum-ul pentru clasele VII-VIII
Si schema orara a acestora
Centralizeaza disciplinele optionale pentru clasele mai sus
numite
4 Membru Chelaru Ioana Prezinta comisia metodica pentru invatamant primar
Prezinta informari cu privire la aceasta si schema ei orara
Centralizeaza disciplinele pentru inv. Primar
Coordoneaza activitatea de sondare a opiniei elevilor si
parintilor
5 Membru Craciun Alina Prezinta comisia metodica ,,Stiinte umaniste”
Prezinta informari cu privire la aceasta si schema orara a
disciplinelor vizate , a optionalelor propuse pentru ariile
curriculare in cauza
Centralizeaza disciplinele optionale aferente comisiei
Coordoneaza activitatea de sondare a opiniei elevilor si
parintilor
Prezinta Curriculum-ul umanist la clasele VII- VIII si schema
orara a acestora
Centralizeaza disciplinele optionale pentru clasele mai
sus mentionate
6 Membru Postelnicu Mihaela Prezinta comisia metodica pentru invatamant prescolar
Prezinta informari cu privire la aceasta si schema ei orara
Centralizeaza disciplinele pentru înv. Preșcolar
Coordoneaza activitatea de sondare a opiniei elevilor si
parintilor implicat in procesul de invatamant din aceasta
categorie de varsta

Responsabil ,

Prof .Barbu Florina

S-ar putea să vă placă și