Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CLUJ


ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI , Structura :ŞCOALA PRIMARĂ DEUŞU ,JUD.CLUJ
Tel. +(40) 264-271773
E-mail:scoalachinteni @yahoo.com
Nr.__________/__________2017

RAPORT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

TEMA: ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CENTRUL CULTURAL ITALIAN CLUJ-NAPOCA , Jud. CLUJ


Str. Universităţii Nr 7-9

DATA: 05.10.2017

PARTICIPANŢI
 CADRE DIDACTICE :
 Prof. înv primar ELENA -LIVIA MILCHIŞ , Şcoala Primară Deuşu
 Prof. dr. IOSEFINA BLAZSANI-BATTO, director coordonator Şcoala Gimnazială
CHINTENI
 Prof.înv.primar IULIA CRISTINA KISS, Şcoala Primară Deuşu
 Prof . lector CARMELA LISTA, director al Centrului Cultural Italian din Cluj-Napoca
 Prof.universitar DELIA MORAR , Facultatea de filologie , catedra de Italiană,
Cluj- Napoca
 Conf.dr HELGA TEPPERBERG, prof universitar pensionar al Facultăţii de filologie Cluj-
Napoca Catedra de Italiană
 ELEVI: 18 elevi de la Şcoala Primară Deuşu + 2 elevi de la Şcoala Gimnazială Chinteni
 PĂRINŢI: Covrig Maria ,vicepreşedinte al Consiliului părinţilor , Şcoala Gimnazială Chinteni
Săplăcan Ioana Victoria, membră în consiliul părinţilor, Şcoala Primară Deuşu

OBIECTIVE
Obiectivele principale ale acestei activități au fost :

1. Promovarea comunicării între elevii, profesorii dintr-o unitate şcolară din mediul rural şi cadre didactice
universitare
2. Dezvoltarea colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ şi o instituţie culturală
europeană
3. Organizarea unor activităţi extracurriculare care să mobilizeze şi să atragă elevii, să-i încurajeze în
valorificarea simţului artistic şi dezvoltarea unor atitudini pozitive
4. Promovarea culturii ,tradiţiilor şi a limbii italiene prin intermediul unor activităţi şcolare şi extracurriculare
5. Familiarizarea elevilor cu semnificația şi importanţa zilei de 5 octombrie, evidenţierea rolului dascălilor în
dezvoltarea noilor generaţii şi recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei
societăţi. Dezvoltarea respectului față de dascăli.

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
Prezentarea pe scurt a istoricului acestei zile;

Tema activităţii:
“ Copil român, copil italian – între grafisme şi amor patria”- activitate integrată desfasurată cu sprijinul
Centrului Cultural Italian din Cluj- Napoca
-prezentare Power Point
-Recitări de poezie în Limba română şi în Limba italiană despre ţară şi profesori
Intonarea Imnului României” Deşteaptă-te, române !”
Intonarea Imnului Italiei ” Fratelli d” Italia ”—
Intonarea unor cântece despre şcoală, anotimpuri, cântece tradiţionale în Limba română şi în Limba Italiană
-Consemnarea calităţilor profesorilor - metoda ciorchinelui
Expozitie cu lucrări executate prin tehnici diferite ce redau : steagurile celor două ţări, harta ,cocarde, pliante,
chipul profesorului, şcoala, anotimpul toamna
-dansuri tradiţionale : Româneşte pe sub mână şi Tarantella napoletană
Coordonatori: Prof .înv.primar ELENA LIVIA MILCHIŞ; Prof .înv.primar IULIA CRISTINA KISS

DIRECTOR,
CONSILIER EDUCATIV,
PROF.DR . IOSEFINA BLAZSANI-BATTO
PROF. DRD:MĂDĂLIN TROHONEL