Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: MIJLOCIE
TEMA : “CINE SUNT / SUNTEM ?”
SUBTEMA : ,, EU ŞI LUMEA MEA ’’
TEMA SAPTĂMÂNII : “FAMILIA MEA “
TIPUL ACTIVITĂŢII : FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ

CATEGORII DE ACTIVITĂŢII : D.Ş. + D.O.S.


1.D.Ş.: Activitate Matematică „ Aşează-mă la familia mea!” (joc didactic)
2.D.O.S. Activitate practică: „ Album de familie” (lipire)

SCOPUL ACTIVITĂŢII
- imbogăţirea cunoştinţelor referitoare la mulţimi, sesizarea, observarea şi numirea unor însuşiri comune elementelor unei mulţimi;
-aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la familie, membrii acesteia şi atribuţiile fiecărui membru al familiei, utilizând
experienţa acumulată prin intermediul activităţilor din grădiniţă;
- dezvoltarea gustului estetic şi a îndemânării

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
-să formeze mlţimi pe baza unor criterii cerute ( mărime, culoare, formă);
-să verbalizeze acţiunea efectuată;
-să denumească însuşirea comună a elementelor dintr-o mulţime;
-să recunoască materialele puse la dispiziţie;
-să realizeze lucrări practiv-aplicative respectând cerinţele

FORME DE ORGANIZARE:
-activitate pe grupuri mici şi activitate individuală
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee:
-conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, dialogul, jocul liber, jocul dirijat, munca în echipă

Resurse materiale:
-panouri cu imagini, jucării, fişe, lipici, albume

Forme de organizare: pe grupe si individuala

Elemente de joc:
-simularea, mişcarea, aplauze, bătăi din palme, sunetul clopoţelului

Sarcina didactică:
-să separe mulţimi după un criteriu bine precizat; intuirea şi caracterizarea submulţimilor unei mulţimi date

Regula jocului:
-educatoarea precizează criteriul de grupare cerut, iar la semnalul educatoarei copiii din echipă rezolva sarcina primita
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE

1. Moment organizatoric Pregatirea materialului si aranjarea mobilierului. Conversatia -corectitudinea


Pregătirea panourilor pentru cele 4 grupe de copii. raspunsurilor.
Intrarea copiilor in sala de grupa.
2. Captarea atentiei După întâlnirea de dimineaţă care cuprinde: salutul, calendarul
naturii şi noutatea zilei când i-am anunţat pe copii programul pe Conversatia -atentia si
care îl vom desfăşura, voi organiza copiii în 4 echipe. promptitudinea
Legat de tema săptămânii « Familia mea », le voi prezenta raspunsurilor.
prescolarilorr cele 4 panouri pe care sunt reprezentate simbolic Elementul surpriza-
familia păpuşilor, familia iepuraşilor familia maşinilor şi familia Paiaţa -observarea
mingilor. comportamentului
Va sosi in clasă surpriza activitatii– Paiaţa., care va aduce copiilor.
copiilor o cutie în care sunt multe jucării amestecate.
3.Anunţarea temei şi a Paiaţa motivează că a amestecat jucăriile şi îi roagă pe copii să Conversaţia
obiectivelor o ajute să ducă fiecare jucărie la familia ei.
Se intuieşte materialul didactic de către prescolar si se observă Explicaţia
că: sunt păpuşi, iepuraşi, maşini, mingi. Se anunţă titlul jocului:
„ Aşează-mă la familia mea” şi obiectivele operaţionale.
4. Explicarea şi Se va explica copiilor că vor trebui să grupeze jucăriile de acelaşi Exlicaţia -aprecieri verbale
demonstrarea jocului fel formând mai multe grupe: grupa păpuşilor, grupa iepuraşilor,
Jocul de probă grupa maşinilor şi grupa mingilor, iar apoi vor trebui duse la Demonstraţia
familia lor, dar nu toate odată ci respectând criteriul de grupare
cerut de Paiaţă. Exerciţiul
Se va desfăşura un joc demonstrativ. Educatoarea ajutată de
copii insista pe regula jocului, pe sarcină şi pe verbalizare. Grupe de jucării
Se introduc elementele de joc aplauzele şi încurajările, precizând
condiţiile întrecerii :câştigă echipa care adună cât mai multe
buline roşii, drept recompensă pentru răspunsurile corecte.
5. Desfăşurarea jocului Pentru fiecare variantă de joc există câte un criteriu de grupare. Exerciţiul -aprecieri verbale
Mărime - culoare -aplauze
F. P- Aşează păpuşile mari la familia lor; Jocul problematizarea
F.I.–Aşează toţi iepuraşii cu blăniţă albă la familia lor;
F.M.-Aşează la familia maşinilor maşinile roşii;
F. MI.-Aşează mingile mici.la familia lor.
Se va evalua fiecare răspuns corect prin primirea unei buline roşii
pe panoul familiei respective..
F.P.-Aşează păpuşile mici la familia lor;
F.I.-Aşează iepuraşii mari la familia lor; -aplauze
Varianta II F.M.-Aşează maşinile mari la familia lor, pe scaun; Exerciţiul -incurajări
F. MI.-Aşează mingile galbene în faţa mingilor mici la familia
lor; Demonstraţia
Varianta III F.P.-Aşează păpuşile cu părul scurt la familia păpuşilor; Exerciţiul
F.I.-Iepuraşul care are morcovi groşi aşează-l la familia
iepuraşilor;
F.M.-Aşează maşinile care au antenă la familia lor;
F. MI.-Aşează mingile care au bulinuţe roşii.la familia lor;
Varianta IV F.P.-Aşează păpuşile mici lângă căsuţă la familia lor;
F.I.-Asează iepuraşii în căsuţă la familia lor;
F.M.-Aşează maşina de poliţie în faţă iar maşinile albe în spatele
ei;
F.MI.-Aşează pe scaun mingea cea mai mare.;
Prescolarii descoperă că pe lângă aceste jucării mai există şi Explicaţia -observarea
Complicarea jocului figuri geometrice (pătrate, cercuri, triunghiuri) -comportamentului
F.P.-Aşează la familia păpuşilor pătratele care au aceeaşi culoare Problematizarea copiilor
cu costumul tatălui (pătratele albastre)
F.I.-Aşează la familia iepuraşilor cercurile care au aceeaşi
mărime ca nasturii de la bluza mamei iepuras .(cercurile mici )
F.M. -Asează la familia maşinilor figurile care au aceeaşi formă
cu roţile de la maşină (cercurile).
F.MI. -Aşează la familia mingilor figurile geometrice care au
aceeaşi formă cu coiful tatălui.(triunghiurile).

Consemnez rezultatele întrecerii, prin numărarea bulinelor


Evaluarea obţinute de fiecare echipă în urma efectuării fiecărei probe.
Încheierea jocului Se fac aprecieri globale şi individuale asupra calităţii execuţiei Conversaţia -aprecieri verbale
jocului;
Se repetă -fixând titlul jocului desfăşurat. Explicaţia
Tranziţia

Eu acasă-s cel mai mic


Dar aici sunt un voinic
Cuminţi în rând ne aşezăm.
D.O.S. – ACTIVITATE PRACTICĂ- „ ALBUM DE FAMILIE”
EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTIC DIDACTICE
Introducerea în Materialul este pregătit pe mese.
activitate Copiii se vor aşeza la mese în funcţie de echipa din care au făcut
parte, fiecare masă având un simbol corespunzător: păpuşi,
iepuraşi, maşini, mingi.
Captarea atenţiei Pe mese vor fi aşezate albume cu fotografii, fişe reprezentând: Conversaţia
păpuşi, iepuraşi, maşini şi mingi.
Voi recita copiilor câteva versui sigestive despre familie. Explicaţia

”Sora, fratele, mămica


Tata, bunicul, bunica
Ce alcătuiesc cu toti?
Hai ghiceste daca poti!”
(Familia)

Anunţarea temei şi a Pentru că la activitatea matemmatică ne-am jucat cu familia Explicaţia


obiectivelolr păpuşilor, familia iepuraşilor, familia maşinilor şi familia
mingilor, în continuare vor realiza un album al acestor familii.
Se va intui materialul didactic (fişe lipici, cariaci, coli colorate,
albume)
Li se anunţă copiilor tema: ”Album de familie” şi obiectivele: să
coloreze imaginile; să le lipească pe foi colorate; să le aşeze în
albumul fiecărei familii.
Explicarea şi demonstrarea Explicaţia -observarea
Desfăşurarea Li se explică copiilor că vor colora păpuşi,cei din grupa Demonstraţia comportamentului
activităţii păpuşilor, iepuraşi- cei din grupa iepuraşilor, maşini- cei din Exerciţiul copiilor
grupa maşinilor şi mingi cei din grupa mingilor. După ce le
colorează le vor lipi fe foile colorate şi apoi le vor aşeza în
albumul fiecărei familii.
Exerciţii pregătitoare
Se efectuează exerciţii de încălzile a mîinilor înainte de începerea
lucrului
Realizarea temei de către copii se va face având grijă să îndrum
şi să ofer sugestii pentru a finaliza lucrările conform cerinţelor
stabilite.
Evaluarea După trecerea timpului de lucru voi analiza lucrările împreună cu Conversaţia -aprecieri orale
copiii, dacă au respectat cerinţele date: -analiza produselor
Albumele vor fi aşezate într-o expoziţie la centrul tematic- activităţii
„Familia mea”
Copiii care au realizat cele mai corecte lucrări vor primi
stimulente. -stimulente