Sunteți pe pagina 1din 1

Față însă de sterile de fapte create în cei aproape 30 de ani,de la aceste

hotărâri,în sânul bisericii noastre SF.Sinod ne putând lua măsuri împotriva


congresului Sinod-panortodox de la Constantinopol din anul 1923 din respectul
fata de acest sinod pan orthodox si din datoria de a pastra legatura si comuniunea
dragostei neîtrerupte cu Biserica Ecumenică,hotaraște ca situația preoțiloor și
diaconilor văduvi prin deces și recăsătoriți să fie lăsată pe seama fiecărui
chiriarh,spre a fi rezolvată de la caz la caz în spiritual canaoanelor și hotărârilor
canonice,cu pogorământ în virtutea puterii de a lega și dezlega,ce decurge din harul
arhieriei pana la întrunirea unui Sinod Ecumenic,care va hotărâ aprobarea sau
respingerea hotărârilor congresului pan-ortodox și ale sf sinod ala Patriarhiei
Ecumenice din Constantinopol din anul 1923.