Sunteți pe pagina 1din 2

Nivelul/gradul de dependență

Calcularea gradului sau nivelului de dependență se face la ora actuală în


România, conform programelor școlare din unitățile de învățământ pentru
asistenți medicali după Teoria Virginiei Henderson. Clasificarea în cele 4
categorii de dependență se face pentru fiecare nevoie fundamentală, totalul
punctelor obținute permitând încadrarea pacientului într-una din cele 4 categorii
de dependență.

Nivel de Puncte
Persoana
dependență
I Independență și autonomie 0-14
II Dependență moderată 15-28
III Dependență majoră 29-42
IV Dependență totală 43-56

Evaluarea nivelului/gradului de dependență a pacientului folosește ca


instrument de măsură pentru a ne orienta în procesul de îngrijire. Astfel,
consemnarea și urmărirea nivelului / gradului de dependență ne permite
aprecierea rezultatului obținut în urma aplicării îngrijirilor (Ghid de nursing cu
tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale –
coordonator Lucreția Titircă, Editura Viața Medicală Românească, București,
2014)

Spitalul are libertatea de a folosi și alte teorii nursing sau metode de calcul
a nivelului de dependență al pacientului și implicit a scorului de dependență.

Corelare Nivel/Grad de dependență – minute/ore de


îngrijire – necesar personal.
Conform literaturii dedicate managementului în nursing, normativul de
personal trebuie să asigure mix-ul de personal adecvat nevoilor de îngrjire
curente. Sistemul de clasificare a stării de dependenţă a pacienţilor este utilizat
pentru a estima încărcătura de muncă şi necesarul implicit de personal.

1
Exemplu (conform Manual Care Dependency Scale, Measuring care
dependency with the Care Dependence Scale, Eurecare, 2006 - Ate Dijkstra¹,
Northern Center for Healthcare Research (RCH), University of Groningen, The
Netherlands & Noorderbreedte, Leeuwarden, The Netherlands; Judy Smith²,
Lincolnshire Primary Care Trust, Orchard House, Greylees, Sleaford. UK;
Margaret White³, Chatsworth Rehabilitation Centre, Mansfield Community
Hospital, Stockwell Gate,Mansfield. UK) :

Necesar minute de
Nivel de dependență
îngrijire/zi
I 46
II 106
III 197
IV 336

Calculul poate continua incluzând îngrijirile directe și indirecte, precum și


activitățile administrative pentru definirea echivalentului de ore complete de
muncă.

Spitalul are libertatea de a adopta ce grile de calcul crede că se potrivesc


mai bine specificului său.

S-ar putea să vă placă și