Sunteți pe pagina 1din 19

CONCEDIUL PENTRU CRESTEREA COPILULUI OBLIGATORIU

PENTRU TATA CEL PUTIN O LUNA

Conform HG nr. 57/2012, pentru copiii nascuti incepand cu data de 1 martie 2012, cel putin o luna din
concediul de crestere a copilului va reveni parintelui care nu a solicitat acest drept.

Spre exemplu, daca mama este cea care a solicitat concediul pentru cresterea copilului pana la 1 an (2
sau 3 ani, dupa caz), o luna din aceasta perioada va reveni tatalui, luna respectiva scazandu-se din
concediul mamei.

Aceasta masura legislativa incearca alinierea la dispozitiile directivei europene 2010/18/UE, ce are ca
obiective imbunatatirea concilierii intre viata profesionala, viata privata si cea de familie pentru parintii
care lucreaza si a egalitatii intre femei si barbati in ceea ce priveste oportunitatile legate de piata fortei de
munca si tratamentul la locul de munca in intreaga Uniune.

Categorii de persoane carora li se aplica aceasta prevedere legala

In situatia in care ambii parinti ai copilului au dreptul la concediul pentru cresterea copilului, este
obligatoriu ca parintele care nu a solicitat acest drept sa efectueze cel putin o luna din perioada totala a
concediului de crestere a copilului.

Se aplica aceleasi prevederi si in cazul persoanei care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in
vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si pentru persoana
care a fost numita tutore, incepand cu data de 1 martie 2012.

Desi in continuare ne vom referi la obligativitatea taticilor de a efectua aceasta luna obligatorie de
concediu crestere copil, intrucat aceasta este situatia cea mai frecventa, prevederea legislativa se aplica si
mamei, in situatia in care solicitantul concediului pentru cresterea copilului pana la 1 an (2 sau 3 ani,
dupa caz) este tatal.

Indemnizatia de crestere a copilului aferenta acestei luni se va calcula in functie de veniturile tatalui.

Situatii in care acest act normativ nu se aplica

- celalalt parinte nu intruneste conditiile de acordare a concediului de crestere a copilului

- familia este monoparentala

- persoana indreptatita nu solicita concediu pentru cresterea copilului (solicita numai acordarea
stimulentului de insertie)

- persoana indreptatita se intoarce la lucru cu solicitarea stimulentului de insertie cu cel putin 3 luni
inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an ori cu 6 luni inainte de implinirea de catre copil a
varstei de 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Formalitati
Ca sa intre in concediul pentru cresterea copilului de minim o luna, tatal trebuie sa depuna un dosar
compus din cerere si documente doveditoare, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest
concediu..

Tatal poate solicita concediul sau de crestere copil, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana
la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Daca tatal nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, el trebuie sa anunte in scris agentia
pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, cu cel putin 60 de zile
inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap

Ce face mama in acest timp?

In timpul in care tatal se afla in concediul sau obligatoriu de crestere a copilului, mama se
reintoarce la serviciu sau poate opta pentru concediu fara plata.

Ce se intampla daca tatal nu efectueaza concediul de crestere


copil timp de 1 luna?

Daca tatal nu solicita dreptul la concediul care ii revine, din concediul mamei se scade o luna.
Asadar, ea va fi obligata sa se intoarca la serviciu cu o luna inaintea implinirii de catre copil a
varstei limita de acordare a concediului.

In aceasta situatie mama poate opta pentru intoarcerea la serviciu sau pentru concediu fara plata,
cererea pentru acordarea acestuia depunandu-se si inregistrandu-se la angajator.

Exemplu:

Daca mama beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului pana la 1 an, iar tatal nu solicita
concediul sau de crestere a copilului, atunci se scade o luna din cele 12 luni de concediu la care
mama ar fi avut dreptul. Asadar, mama are dreptul la numai 11 luni de concediu, ea trebuind sa se
intoarca la serviciu cel tarziu in ziua urmatoare celei in care copilul implineste 11 luni.

IMPORTANT. Conform legii, pentru a avea dreptul la stimulentul de insertie pana la implinirea de
catre copil a varstei de 2 ani, mama va trebui sa realizeze venituri supuse impozitului pe venit inainte de
implinirea de catre copil a varstei de 1 an. Dar daca tatal nu efectueaza luna sa obligatorie de concediu de
crestere a copilului, atunci mama are dreptul la doar 11 luni de concediu crestere copil, ceea ce face ca
plata stimulentului sa fie conditionata de intoarcerea mamei la lucru inainte de varsta de 11 luni a
copilului. Daca mama isi reia activitatea in ziua in care copilul implineste 11 luni sau mai tarziu, atunci
nu mai beneficiaza de stimulentul de insertie.

Baza legislativa:

OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare
ART. 11

Dreptul la concediul pentru cresterea copilului pana la un an, 2 sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap,
se acorda pe baza netransferabila persoanelor ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 martie 2012,
precum si pentru situatiile in care o persoana a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea
adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament de urgenta, precum si pentru persoana care a
fost numita tutore, incepand cu aceasta data , in situatia in care ambele persoane din familia respectiva
indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, dupa cum urmeaza:

a) cel putin o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului este alocata uneia dintre
persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) in situatia in care persoana prevazuta la lit. a) nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt
parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI


ALTE FORME DE SPRIJIN DESTINATE CREȘTERII
COPILULUI

De la 1 iulie 2016

CUI SE APLICĂ

SE APLICĂ ÎN CAZUL:
persoanelor ai căror copii se nasc începând cu 1 iulie 2016
persoanelor ai căror copii s-au născut înainte de 1 iulie 2016, dar care nu
au îndeplinit condițiile de acordare prevăzute de lege, anterior acestei date

BAZA LEGALĂ

Act normativ de bază: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind


concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările
ulterioare

Act normativ modificator: Legea nr.66/2016

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.


111/2010, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, au fost modificate și
completate printr-un nou act normativ aprobat în ședința Guvernului din data de 22 iunie
2016, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 449/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 473/24.06.2016 .

DREPTURI PREVĂZUTE:

CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE pentru creșterea copilului până la
împlinirea de către
PĂRINȚI CU copil a vârstei de 2
COPII ani


SUMĂ SUPLIMENTARĂ pentru situațiile sarcinilor gemelare sau
suprapuneri de nașteri

STIMULENT DE INSERȚIE dacă părintele se întoarce la muncă înainte
de finalizarea concediului pentru creșterea copilului

PĂRINȚI ȘI / CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE pentru creșterea copilului până la împlinirea
SAU de către
COPII CU copil a vârstei de 3 ani (în cazul copilului încadrat în grad de handicap)

HANDICAP SUMĂ SUPLIMENTARĂ pentru situațiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de
nașteri

STIMULENT DE INSERȚIE dacă părintele se întoarce la muncă înainte de
finalizarea

1
concediului pentru creșterea copilului

CONCEDIU ȘI INDEMNIZAȚIE pentru îngrijirea copilului încadrat în
grad de handicap până la vârsta de 7 ani;

PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre părinți sau
pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu
handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a
vârstei de 18 ani, în condițiile prevăzute de Codul muncii și o
indemnizație compensatorie;

CONCEDII MEDICALE, acordate în condițiile legii, pentru îngrijirea
copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu
sau la domiciliu pentru afecțiuni intercurente, precum și pentru
recuperare/reabilitare, până la împlinirea de către copil a vârstei de
18 ani;

SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat
care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență
socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către
copil a vârstei de 3 ani;

SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat
care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistență
socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta
cuprinsă între 3 și 7 ani;

SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile
prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea
copilului și indemnizației lunare aferente, până la împlinirea de către
copilul cu handicap a vârstei de 3 ani;

SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile
prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea
copilului și indemnizației lunare aferente, pentru copilul cu handicap
cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat,
care nu
îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea
concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente
și care are în întreținere un copil în vârstă de până la 2 ani;

SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat,
care nu
îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea
concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente
și care are în întreținere un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani.
CUANTUMURI ESTIMATE

CUANTU
NR. M OUG
BENEFICIUL VALOARE nr.111/20
CRT. FORMULA 10
(estimată)
ICC1 = 85% * (Venit
Art. 2 alin
1 INDEMNIZAȚIE LUNARĂ (ICC) mediu net) ≥ 85% *
(Salariu minim (2)
brut)
2
ICC2 = ICC1 + 85% *
INDEMNIZAȚIE LUNARĂ (sarcini (Salariu minim
2 gemelare) brut) * Art. 5
(Nr.copii gemelari
- 1)
CONCEDI INDEMNIZAȚ ICCminim=85% * Art. 31
U ȘI IE pentru
îngrijir copilulu încadr (Salariu ICCminim = alin
3 ea i at în grad de minim brut) 1063 lei (1) și (2)
handicap până la vârsta de
7 ani
STIMULENT DE INSERȚIE dacă
părintele se
Art. 7 alin
întoarc finalizar
4 e la muncă înaintede ea SI = 50 % * ICCminim SI=531 lei (1)
concediului pentru creșterea
copilului (SI)
PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore
pentru
unul dintre părinți sau pentru
persoana care
se ocupă efectiv de îngrijirea Art. 32
copilului cu alin
handica accentuat pân (1) lit. a)
5 p (gravsau ), ă la SL = 50% * ICCminim SL=531 lei și
împlinirea de către acesta a vârstei
de 18 alin (5)
ani, în condițiile prevăzute de Codul
muncii
și o indemnizație
compensatorie
CONCEDII MEDICALE, acordate în
condițiile
legii, pentru îngrijirea copilului cu
handicap
necesit tratamen Art. 32
care ă internare, t Conform prevederilor OUG alin
ambulator domicili
6 iu sau la u pentru nr.158/2005 (concedii
afecțiuni intercurente, precum și medicale) (1) lit. b)
pentru
recuperare/reabilit pân împlinire
are, ă la a
de către copil a vârstei de
18 ani
SPRIJIN LUNAR acordat
persoanei cu
handicap grav sau accentuat
care nu
realizeaz î Art. 32
ă alte venituri n afara alin
7 SL = 45% * ICCminim SL=479 lei
beneficiilor de asistență socială
destinate (1) lit. c)
persoanelor cu handicap, până
la
împlinirea de către copil a vârstei de
3 ani
SPRIJIN LUNAR acordat
persoanei cu
handicap grav sau accentuat
care nu
realizeaz î Art. 32
SL= 373
ă alte venituri n afara alin
8 SL = 35% * ICCminim lei
beneficiilor de asistență socială
destinate (1) lit. c)
persoanelor cu handicap, pentru
copilul cu
vârsta cuprinsă între 3 și 7
ani
SPRIJIN LUNAR acordat persoanei
care nu
îndeplinește condițiile prevăzute
de lege
pentr acordare concediul Art. 32
SL= 373
u a ui pentru alin
9 creșterea copilului și indemnizației SL = 35% * ICCminim lei
lunare (1) lit. d)
aferente, până la împlinirea de
către
copilul cu handicap a vârstei de 3
ani
SPRIJIN LUNAR acordat persoanei
care nu
îndeplinește condițiile prevăzute
de lege
pentr acordare concediul Art. 32
u a ui pentru alin
10 SL = 15% * ICCminim SL=160 lei
creșterea copilului și indemnizației
lunare (1) lit. d)
aferente, pentru copilul cu
handicap cu
vârsta cuprinsă între 3 și 7
ani
SPRIJIN LUNAR pentru persoana
cu
handicap grav sau accentuat,
care nu
îndeplinește condițiile prevăzute Art. 32
de lege alin
pentr acordare concediul
11 u a ui pentru SL = 45% * ICCminim SL=479 lei (2)
creșterea copilului și indemnizației
lunare
aferente și care are în întreținere
un copil
în vârstă de până la 2
ani
SPRIJIN LUNAR pentru persoana
cu
handic sa accentuat, n Art. 32
ap grav u care u alin
12 SL = 15% * ICCminim SL=160 lei
îndeplinește condițiile prevăzute
de lege (2)
pentr acordare concediul pentru
u a ui
3
creșterea copilului și indemnizației lunare
aferente și care are în întreținere un copil
cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani

CINE BENEFICIAZĂ:

oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor;

oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copiii în vederea adopției sau au adoptat
copilul/copiii;

persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;

asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;

persoana care a fost numită tutore.

CONDIȚII DE ACORDARE:

PENTRU INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI (ICC)


Beneficiază persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, adopției,
încredințării în vederea adopției, luării în plasament sau în tutelă au realizat timp de
cel puțin 12 luni VENITURI DIN
SALARII ȘI ASIMILATE SALARIILOR, VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE, VENITURI
DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE, SILVICULTURĂ ȘI PISCICULTURĂ, supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare

Sau

Care s-au aflat în una sau mai multe dintre PERIOADELE ASIMILATE

Drepturile se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele


condiții:
este cetățean român, cetățean străin sau apatrid;
are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României;
locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită
drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.
Condițiile menționate se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptățite
cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European
și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și
ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

CELE 12 LUNI DIN ULTIMII 2 ANI ANTERIORI SE STABILESC ASTFEL:


din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără
întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe
dintre perioadele asimilate;
din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care
în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea
uneia sau mai multora dintre perioadele asimilate s-au produs cu întreruperi
Luna calendaristică în care s-a născut copilul sau în care s-a înregistrat adopția
copilului, încredințarea acestuia în vederea adopției, plasamentul sau
plasamentul în regim de urgență sau tutela, indiferent de ziua din această lună în
care s-a produs nașterea ori s-au înregistrat situațiile menționate, face parte
integrantă din perioada de 12 luni
În cazul în care în luna nașterii copilului, persoana îndreptățită nu a realizat venituri
supuse impozitului și nici nu s-a aflat în una sau mai multe din situațiile asimilate,
perioada de calcul a celor 12 luni începe cu ultima lună din cei 2 ani în care aceasta
a înregistrat venituri sau s-a aflat în una din situațiile asimilate
4
CELE 12 LUNI DIN ULTIMII 2 ANI ANTERIORI SE STABILESC ÎN ORDINEA
SUCCESIUNII ACESTORA ȘI NU ÎN FUNCȚIE DE PERIOADELE MAI FAVORABILE. NUMĂRUL
LUNILOR SE CALCULEAZĂ ÎNCEPÂND CU LUNA NAȘTERII COPILULUI, ADOPȚIEI,
ÎNCREDINȚĂRII ÎN VEDEREA ADOPȚIEI, LUĂRII ÎN PLASAMENT SAU ÎN TUTELĂ.

PENTRU STIMULENT DE INSERȚIE


Aceleași condiții ca și pentru acordarea ICC, dar stimulentul se acordă dacă persoana
rămâne sau se întoarce la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului.

Dacă persoana se întoarce la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de


finalizarea concediului, respectiv înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau
3 ani în cazul copilului cu handicap, perioada de acordare a stimulentului de inserție se
prelungește până împlinește copilul vârsta de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu handicap.

CELE 60 DE ZILE SE REFERĂ LA ULTIMELE 2 LUNI ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA DE


CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI SAU 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP. NU
POT FI CONSTITUITE FRACȚIONAT CUMULÂND PERIOADE ANTERIOARE ÎN CARE
PERSOANA S-A ÎNTORS LA ACTIVITATEA PROFESIONALĂ.

PENTRU SUMA SUPLIMENTARĂ


- Sarcini multiple, adopția, încredințarea în vederea adopției, luarea în plasament sau
în tutelă a mai multor copii în același timp
- Suprapunerea de situații în timp ce persoana se află cu primul copil în concediu de
creștere a copilului și plata ICC

PENTRU CELELALTE DREPTURI PREVĂZUTE DE ORDONANȚA DE URGENȚĂ


- Pentru concediul acordat persoanelor care în îngrijire copii cu handicap cu vârsta
între 3 – 7 ani:
în continuarea concediului de creștere a copilului până la 3 ani;
oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani, pentru
persoanele care au beneficiat de concediul pentru creșterea copilului;
oricând, începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru
persoanele care nu au îndeplinit condițiile pentru a beneficia de concediu
pentru creșterea copilului și indemnizația aferentă dar care în ultimele 12
luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse
impozitului sau au realizat perioade asimilate
- Pentru indemnizația compensatorie
Părintele se află în activitate și a optat pentru program redus de lucru și se
ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (gravă sau accentuată),
până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani
- Pentru diversele tipuri de sprijin lunar, condițiile sunt cele cuprinse în definiția
dreptului, conform tabelului de la secțiunea CUANTUMURI
CUM SE ACORDĂ

Drepturile se acordă pe bază de CERERE care se completează:


- ÎN NUME PROPRIU – de către persoana îndreptățită
- ÎN NUMELE PERSOANEI ÎNDREPTĂȚITE :
5
o reprezentantul legal al persoanei minore care a născut și pentru care se
solicită dreptul de indemnizație pentru creșterea copilului
o mandatarul persoanei, împuternicit prin PROCURĂ

Cererea va fi însoțită de DOCUMENTELE DOVEDITOARE pentru îndeplinirea condițiilor de


acordare și care sunt, în principal:
- acte de identitate ale solicitantului și ale copilului/copiilor pentru care se solicită
dreptul
- actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii
pentru care solicită dreptul
- actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor asimilate
- dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate
- dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul
pentru creșterea copilului
- orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate

ACTELE DE IDENTITATE VOR FI DEPUSE ÎN COPIE ȘI VOR FI CONFRUNTATE CU


ORIGINALUL DE PERSONALUL DE LA GHIȘEU

ADEVERINȚA ELIBERATĂ DE ANGAJATOR se completează potrivit modelului aprobat prin normele


metodologice de aplicare.

NOTA : Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere precum și adeverința


privind veniturile realizate pot fi procurate de solicitanți de la autoritățile
administrației publice locale (primărie), cât și electronic de pe site-urile MMFPSPV,
ANPIS, AJPIS, primăriilor.

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ÎN ACELAȘI TIMP CU INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA


COPILULUI SAU STIMULENTUL DE INSERȚIE SE SOLICITĂ ȘI ALOCAȚIA DE STAT PENTRU
COPII, ACESTE DREPTURI SE VOR SOLICITA ÎN CUPRINSUL ACELUIAȘI FORMULAR DE
CERERE.

DACĂ ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII SE SOLICITĂ MAI REPEDE, ATUNCI SE VA


COMPLETA FORMULARUL DE CERERE APROBAT PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.577/2008.

Se recomandă persoanelor care îndeplinesc condițiile de acordare a indemnizației


pentru creșterea copilului, să solicite în același timp și alocația de stat pentru copii
și indemnizația pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție pentru a nu se
deplasa de mai multe ori.
Facem precizarea că alocația de stat pentru copii se acordă cu luna următoare
nașterii copilului, iar în situația în care solicitarea se face mai târziu, drepturile se
plătesc și pentru perioade anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.
Dacă alocația de stat se solicită odată cu indemnizația pentru creșterea copilului,
respectiv la un interval de câteva luni de la data nașterii copilului, se vor primi și
drepturile restante de alocație începând cu luna următoare nașterii copilului.

NOTA : Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere precum și


adeverința privind veniturile realizate pot fi procurate de solicitanți de la
autoritățile administrației publice locale (primărie), cât și electronic de pe site-urile
MMFPSPV, ANPIS, AJPIS, primăriilor.
6
CÂND SE DEPUNE CEREREA ȘI DE CÂND SE ACORDĂ DREPTUL

Drepturile prevăzute reprezentând indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de


inserție se stabilesc și se acordă după cum urmează:
începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de
maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la
acea dată; Pentru această situație, ca excepție, cererea și documentele
doveditoare se pot depune cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de
maternitate;
începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60
de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc
condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a
indemnizației aferente;
începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării,
dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-
au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;
de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru
cazul în care cererea a fost depusă peste termenele menționate anterior.

Pentru fracțiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de


urgență se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna
respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

CEL PUȚIN O LUNĂ DIN PERIOADA TOTALĂ A CONCEDIULUI REVINE CELUILALT


PĂRINTE. ÎN CAZUL ÎN CARE CELĂLALT PĂRINTE NU APLICĂ PENTRU DREPTUL SĂU DE
CONCEDIU, PERIOADA DE CONCEDIU PENTRU PRIMUL PĂRINTE SE DIMINUEAZĂ CU O
LUNĂ.
PREVEDEREA NU SE APLICĂ ÎN CAZUL:
FAMILIILOR MONOPARENTALE
DACĂ CELĂLALT PĂRINTE NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE ACORDARE
DACĂ PERSOANA CARE A SOLICITAT INIȚIAL DREPTUL SE ÎNTOARCE LA
ACTIVITATEA
PROFESIONALĂ CU CEL PUȚIN 3 LUNI ÎNAINTE DE ÎMPLINIREA DE CĂTRE
COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU
HANDICAP,
DACĂ SE SOLICITĂ NUMAI STIMULENTUL DE INSERȚIE.

Persoana care a solicitat inițial concediul și indemnizația pentru creșterea copilului


poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru întoarcerea la activitatea
profesională.

În cazul în care celălalt părinte dorește să aplice pentru dreptul său de concediu,
acesta va depune o nouă cerere (este un nou drept) și documentele doveditoare, până
în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului
cu handicap.

CUM SE CALCULEAZĂ INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

85% din media veniturilor nete realizate de persoană în 12 luni înainte de nașterea
copilului, adopția, încredințarea în vederea adopției, luarea în plasament sau în tutelă

Cuantumul ICC nu poate fi mai mic de 85% din salariul minim brut pe țară garantat în
plată, respectiv de 1063 lei.
7
ACESTEA SUNT CUANTUMURI AFERENTE UNEI LUNI ÎNTREGI. ÎN SITUAȚIA ÎN CARE SE
ÎNREGISTREAZĂ DOAR CÂTEVA ZILE DINTR-O LUNĂ, CUANTUMUL SE VA PRIMI, PENTRU
LUNA RESPECTIVĂ, PROPORȚIONAL CU NUMĂRUL DE ZILE DIN ACEA LUNĂ.

Simulare de calcul (PAGINĂ ÎN LUCRU)

PRECIZĂM CĂ REZULTATUL SIMULĂRII ESTE DOAR O ESTIMARE A INDEMNIZAȚIEI DE


CARE SE POATE BENEFICIA. CUANTUMUL EXACT SE POATE CALCULA DOAR DE CĂTRE
AGENȚIA TERITORIALĂ DE PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ CARE STABILEȘTE ȘI PLĂTEȘTE
DREPTUL, PE BAZA DOCUMENTELOR DEPUSE

PLATA DREPTURILOR

Plata drepturilor se efectuează din bugetul MMFPSPV, prin ANPIS, de către agenția pentru plăți
și inspecție socială în a cărei rază teritorială persoana îndreptățită are domiciliul sau reședința
și care aprobă și dreptul.

PLATA SE EFECTUEAZĂ ÎN LUNA CURENTĂ PENTRU LUNA ANTERIOARĂ. Ex. DREPTUL


PENTRU LUNA IULIE SE PLĂTEȘTE ÎN AUGUST.
PENTRU PRIMA PLATĂ A DREPTULUI, ȚINÂND CONT DE CIRCUITUL DOCUMENTELOR, DE LA
DATA DEPUNERII CERERII ȘI PÂNĂ LA ÎNCASAREA SUMEI ESTE POSIBIL SĂ SE PARCURGĂ UN
INTERVAL DE 45-60 ZILE.

Plata se efectuează în funcție de opțiunea exprimată în cerere:


- Prin mandat poștal, la domiciliu
- În cont bancar, la unitatea bancară nominalizată în cerere

PENTRU CONT BANCAR ESTE NECESAR SĂ VĂ INFORMAȚI ÎNAINTE LA AGENȚIA


PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ, AVÂND ÎN VEDERE CĂ UNITATEA BANCARĂ TREBUIE
SĂ AIBĂ ÎNCHEIATĂ CONVENȚIE CU ACEASTĂ INSTITUȚIE

Perioada de plată a dreptului este cuprinsă între 8 – 25 ale fiecărei luni.


Pentru persoanele care primesc drepturile la domiciliu, pe bază de mandat poștal și nu au fost
acasă atunci când s-a prezentat factorul poștal, în perioada 26-28 ale fiecărei luni
drepturile pot fi ridicate de la oficiile poștale la care sunt arondați.
8

Dacă în perioada primirii drepturilor persoana dorește să schimbe modalitatea de plată, se


va adresa cu cerere în acest sens, agenției pentru plăți și inspecție socială.

PE PERIOADA CONCEDIULUI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ESTE INTERZISĂ


REALIZAREA DE VENITURI.
PLATA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI NU SE SUSPENDĂ ÎN CAZUL ÎN
CARE PERSOANA ÎNDREPTĂȚITĂ SE AFLĂ ÎN UNA SAU MAI MULTE DINTRE URMĂTOARELE
SITUAȚII:
PRIMEȘTE DIVERSE SUME ÎN BAZA LEGII, A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ SAU A
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, ACORDATE ÎN PERIOADA CONCEDIULUI PENTRU
CREȘTEREA COPILULUI, ALTELE DECÂT CELE REZULTATE DIN DESFĂȘURAREA EFECTIVĂ A
UNEI ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA DE CONCEDIU;
PRIMEȘTE INDEMNIZAȚII ÎN CALITATE DE CONSILIER LOCAL SAU JUDEȚEAN, INDIFERENT DE
NIVELUL ACESTORA;
REALIZEAZĂ, ÎN DECURSUL UNUI AN CALENDARISTIC, VENITURI SUPUSE IMPOZITULUI,
PRIN
DESFĂȘURAREA EFECTIVĂ A UNEI ACTIVITĂȚI ÎN PERIOADA DE CONCEDIU, AL
CĂROR NIVEL NU DEPĂȘEȘTE DE TREI ORI CUANTUMUL MINIM AL INDEMNIZAȚIEI (3
X 1063 = 3189).