Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE LUCRU

Formulare de întrebări şi răspunsuri

1. Citeşte textul de mai jos şi răspunde la întrebări:

„Într-o primăvară, o prepeliţă aproape moartă de oboseală - că venea de


departe, tocmai din Africa – s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu, la
marginea unui lăstar. După ce s-a odihnit câteva zile, a început să adune
beţigaşe, foi uscate, paie şi fire de fân şi şi-a făcut un cuib pe un muşuroi de
pământ, mai sus, ca să nu-l înece ploile; pe urmă, şapte zile de-a rândul a ouat
câte un ou, în total şapte ouă mici ca nişte cofeturi şi a început să le clocească.”

 Când a sosit prepeliţa în ţară?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Unde a fost plecată ea? De ce?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Unde s-a aşezat?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Câte zile s-a odihnit?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Din ce material şi-a construit cuibul? Unde l-a aşezat?


________________________________________________________________
________________________________________________________________

 Câte ouă a făcut? Cum erau ouăle?


________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.Formulează întrebări care să înceapă astfel : Cine, Cum, Unde, De ce,


Pentru cine, Din ce cauză.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.Scrie întrebări pentru răspunsurile de mai jos:


________________________________________________________________
________________________________________________________________
 În clasa noastră sunt băieţi mai mulţi decât fete.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 În vacanţa de iarnă vom pleca la schi.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Am întârziat din cauza aglomeraţiei din trafic.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Cadourile au fost cumpărate pentru verişorii mei.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 La munte aerul este curat.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Se aud glasuri cristaline în curtea şcolii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Peste o lună vom pleca în tabără.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Citeşte versurile, apoi formulează cinci întrebări potrivite unora dintre


versuri.
Sus, pe gardul dinspre vie,
O găină cenuşie
Şi-un cocoş împintenat
S-au suit şi stau la sfat
„- Ia te uită, mă rog ţie,
Cât de mult ne-am înălţat!...”
Şi deodată, cu glas mare,
Începură amândoi
Să cotcodăcească-n soare:
„- Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!...”
Dar de sus, din corcoduş,
Pitulându-se-ntre foi,
Mititel şi jucăuş,
Le-a răspuns un piţigoi:
„– Câţi-ca-voi! Câţi-ca-voi!...”
(Câţi ca voi – George Topîrceanu)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________