Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie:

1. Albrecht, K., (2007), Inteligența socială, Ed. Curtea Veche, București


2. Iluţ, P., (2001), Sinele şi cunoaşterea lui, Editura Polirom, Iaşi
3. Piaget, J., (2005), Reprezentarea lumii la copil, Editura Cartier, București
4. Roco, M., (2001), Creativitate şi inteligență emoțională, Ed. Polirom, Iaşi
5. Wilks, F., (2003), Transformarea sentimentelor, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
6. Papalia D. E., Wendkos Olds S., Duskin Feldman R., (2010), Dezvoltarea umană, Ed.
Trei, București
7. Gherguț A.(2007), Sinteze de psihopedagogie specială. Ghid pentru concursuri și
examene de obținere a gradelor didactice, Ed. Polirom, București
8. Gherghinescu, R., (2001), Anotimpurile empatiei, Ed. Atos, București
9. Gardner, H. (2008), Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie și practică,
Editura Sigma, București
10. Mayer, J.D., Salovey P. (1995). Emotional intelligence and the construction and
regulation of feelings, Applied and Preventive Psychology, 4, 197-208. •
11. Howitt D., Cramer D., (2010), Introducere în SPSS pentru psihologie, Ed. Polirom,
București
12. Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence, Imagination, Cognition and
Personality, 9(3), 185-211. •
13. Segal, J. (1999). Dezvoltarea inteligentei emotionale, Editura Teora, București. •
14. Stein, S.J., Book, H.E. (2003). Forța inteligenței emoționale: Inteligența emoțională și
succesul vostru, Editura Allfa, București.
15. Goleman, D. (2001). Inteligenta emoțională, Editura Curtea Veche, București.
16. Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educației, Ed. Polirom, Iaşi
17. Elias, M.; Tobias, S.; Friedlander, B., (2002), Inteligența emoțională în educația
copiiilor, Curtea Veche, București.
18. Bradberry T., Jean G., Inteligența Emoțională, Editura Amaltea, București, 2008
19. Păunescu C-tin, Muşu I.,(1997)– Psihopedagogia specială integrată. Handicapul
mintal. Handicapul intelectual, Ed. Pro Humanitate, București,
20. Vernon, A., (2006): Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, Editura ASCR, Cluj-Napoca.