Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA:

CLASA:a.V-a A şi a- V-a B

SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Coşul prieteniei

DOMENIUL ACTIVITĂŢII: Interrelaţionare

TIPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea/ Consolidarea deprinderii

SCOPUL ACTIVITĂŢII:

Dezvoltarea/ Consolidarea abilităţii de lucru în echipă şi prevenirea segregării elevilor pe motive


etnice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive: O1. Să identifice elementele componente ale modelului prezentat.

O2. Să identifice materialele de lucru.

O3. Să identifice lunile anotimpului de toamnă.

Afective: O4. Să participe activ şi cu interes la activitate.

O5 Să exprime ceea ce le-a plăcut la activitate.

Psihomotrice: O6. Să deseneze după model un fruct sau o legumă.

O7. Să picteze adecvat modelul desenat.

O8. Să colaboreze cu ceilalţi elevi.

O6. Să decupeze după contur.

O7. Să lipească fructele şi legumele în coş.

STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia.


 Mijloace de învăţământ: imagine model, cartoane, foarfece, lipici, aquarele, pensoane,
creioane.
 Moduri de organizare: în grup, pe echipe

DURATA: 50 min.
PLANUL ACTIVITĂŢII

Mometele Ob Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare


activităţii
Metode şi Mijloace de
procedee învăţământ

1. Mome Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a


nt organizatoric. lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea materialelor
didactice.

2.Captarea Elevii sunt rugaţi să identifice anotimpul în care suntem Conversaţia Imagini colorate
atenţiei. şi să enumere sărbătorile specifice acestui anotimp. Se
aminteşte elevilor de sărbătoarea belşugului şi se (Anexa 1) Corectitudinea
Anunţarea temei prezintă imaginile prezentate. Sunt oferite informaţii cu răspunsurilor
privire la sărbătorile Belşugului în alte ţări. Se
analizează imaginea prezentată şi se anunţă tema
activităţii.

4. Desfăşurarea Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 4 elevi. Fiecare Conversaţia Corectitudinea
activităţii. grupă de elevi va primi un nr limitat de materiale iar răspunsurilor
coechipierii vor fi nevoiţi să colaboreze între ei pentru a Imagini alb
putea realiza produsele finale. Se împart materialele şi negru cu fructe Capacitatea de a
Explicaţia şi legume urma indicaţiile
se dau sarcinile de lucru:
(Anexa 2) date
 Desenaţi un fruct sau o legumă specifică
anotimpului de toamnă. Sunt prezentate imagini Demonstraţia foarfece, carton
alb-negru cu fructe şi legume specifice aquarele,
toamnei. pensoane, lipici Capacitatea de
cooperare în
 Pictaţi sau coloraţi desenul pe care l-aţi realizat Exerciţiul realizarea
produsului final
 Decupaţi desenul realizat. Explicaţia

 Lipiţi fructul sau leguma realizată în Coşul Capacitatea de a


Prieteniei. urma indicaţiile
Demonstraţia date
Sarcinile date sunt demonstrate pe rând. Elevii primesc
sprijin pe parcursul realizării sarcinilor

5 Evaluare Elevii vor expune lucrările realizate şi vor aprecia cum


s-au simţit pe parcursul activităţii, care a fost cea mai
Incheierea grea sarcină şi care a fost cea mai uşoară sarcină. Conversaţia Elevii îşi
activităţii exprimă
sentimentele cu
privire la
activitate.
Anexa 1
Anexa 2