Sunteți pe pagina 1din 2

SISTEMUL DE EVALUARE CLINICA (scurta prezentare)

• Se utilizează în paralel cu SCID-urile, care sunt sisteme de diagnostic catgorial tip DSM IV
• Sistemul de evaluare clinică (SEC) este o baterie de teste și scale clinice care realizează o
evaluare cantitativă, dimensională (diferită de evaluarea categorială). Evaluarea cantitativă este
necesară pt. a avea o reprezentare mai riguroasă și acurată a rezultatului măsurătorii;
• Mecanismele etiopatogenetice/de sanogeneză pe care teoriile le asociază tabloului clinic/stării de
sănătate sunt identificate mai ales prin probe (teste, chestionare) psihologice;
• Orice sistem clinic de evaluare trebuie să vizeze și să permită psihodiagnosticul atât pt. starea de
sănătate cât și pt. cea de boală;

Sistemul de evaluare clinica(SEC) prezentat mai jos, face parte din Platforma de Evaluare
Clinica, impreuna cu SCID I si SCID II si cuprinde:
1. probe psihologice (5 scale clinice – de la 1-5 in tabelul de mai jos) care evaluează tabloul clinic,
focalizate pe cele mai importante componente ale acestuia: distresul, tabloul de tip depresiv şi de
tip anxios. Unele scale (ex. PDA, SRGS) evaluează şi aspectele care ţin de starea de sănătate (ex.
emoţii pozitive, emoţii funcţionale negative etc), lucru ignorat în majoritatea sistemelor de
evaluare clinică existente. Toate aceste probe psihologice au calităţi psihometrice foarte bune,
acoperă cea mai mare şi relevantă parte din tulburările clinice şi starea de sănătate şi sunt
complementare SCID-ului.
2. probe psihologice (15 scale clinice – de la 6-20 in tabelul de mai jos) care evaluează
mecanismele etiopatogenetice/de sanogeneză asociate tablourilor clinice (din DSM)/stării de
sănătate. Această asociere a fost stabilită după analizele comprehensive ale literaturii de
specialitate (ex. Cochrane Review, Pubmed, PsycInfo), ceea ce îi conferă o validitate ştiinţifică
remarcabilă. Ele se clasifică în probe psihologice care vizează:
A) mecanisme etiopatogenetice generale (12 scale clinice), cu rol de vulnerabilitate generală (ex.
scheme cognitive, cogniţii iraţionale etc).
B) mecanisme etiopatogenetice specifice (3 scale clinice), implicate în tulburări specifice (gânduri
automate, atitudini disfuncționale etc).
Probele cuprinse au fost selectate pe baza paradigmei psihodiagnosticului și evaluării validate
științific - Evidence Based Assesment. Asta presupune că:
- Există o legătură dovedită de studiile clinice între mecanismele etiopatogenetice/de sanogeneză
și tabloul clinic/starea de sănătate;
- Probele utilizate au caracteristici psihometrice adecvate.

Ex: În cazul unui tablou clinic de tip depresiv studiile arată că mecanismele etiopatogenetice care
pot fi invocate sunt cognițiile iraționale și gândurile automate negative. În consecință, vom
selecta instrumente care să evalueze acești factori și nu vom evalua alte caracteristici care nu au
relevanță în contextual acestui tablou clinic chiar dacă avem instrumente adecvate 17
din punct de vedere psihometric. Cu alte cuvinte, teoria îți indică ce tipuri de instrumente să
utilizezi în evaluarea clinică.
Probele psihologice din Profilul distresului afectiv David Opriş şi Bianca
compunerea SEC: 1 Macavei
2 Scala de depresie Hamilton Max Hamilton
3 Scala de anxietate Hamilton Max Hamilton
4 Chestionarul de Daniel David
autoevaluare a sănătăţii
mentale
5 Scala de dezvoltare post- Crystal Park, Lawrence
traumatică Cohen şi Renee Murch
6 Chestionarul schemelor Jeffrey Young şi Gary
cognitive Young Brown
7 Scala de atitudini şi Raymond DiGiusepe, Russel
convingeri 2 Leaf, Theresa Exner şi
Mitchell Robin
8 Scala de atitudini şi Helen Lindner, Robert
convingeri generale Kirkby, Eleanor Wertheim şi
Penelope Birch
9 Chestionarul de acceptare John Chamberlain şi David
necondiţionată a propriei Haaga
persoane
10 Scala de iraţionalitate pentru Michael Bernard şi Felicity
copii şi adolescenţi Cronan
11 Scala de convingeri William Knaus
raţionale pentru copii
12 Inventarul ideilor Howard Kassinove, Richard
Crisci şi Solomon
Tiegerman
13 Chestionarul stilului Martin Seligman et al
atribuțional pentru copii
(CASQ)
14 Chestionarul de convingeri Andrew Berger şi Howard
personale Kassinove
15 Inventarul de supresie Daniel Wegner şi Sophia
"Ursul Alb"; Zanakos
16 Scala de stimă de sine Morris Rosenberg
17 Scala de autoeficacitate Ralf Schwarzer şi Matthias
Jerusalem
18 Scala de atitudini Arlene Weissman şi Aaron
disfuncţionale Beck