Sunteți pe pagina 1din 19

CURRICULUM VITAE

Nume şi prenume: Zahariuc Petronel


Data şi locul naşterii: 1 iulie 1969
Locul naşterii: com. Ibăneşti, jud. Botoşani, România
Date personale:
Adresa, telefon: Str. Şoseaua Nicolina, nr. 55, bl. 964A, sc. B, et. III, ap. 9; mobil:
0748879938
Adresă e-mail: zahariuc@uaic.ro
Status marital: căsătorit
Copii/anul naşterii: un copil, Vlad (născut în 2000).
Formarea profesională (studii):
- 1994-2002, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza” (doctorat, Magna cum
laude);
- 1988-1992, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
- 1983-1987, Liceul “Grigore Ghica”, Dorohoi, jud. Botoşani.
Experienţă profesională:
- 2012 – (prezent) – decan, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
- 2008 – (prezent) – profesor universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”,
Iaşi;
- 2006 - (prezent) – şeful Catedrei de Istorie Medievală la Facultatea de Istorie,
Universitatea “Al. I. Cuza” – Iaşi;
- 2003 – (prezent) - cercetător ştiinţific principal II, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”,
Iaşi, coordonator, la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, al colecţiei naţionale de izvoare
medievale Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, şi al Colectivului de istorie
medievală;
- 2004 – 2008 – conferenţiar universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”,
Iaşi;
- 1999 - 2004 – lector universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
- 1995-1999 – asistent universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
- 1992-1995 – preparator universitar, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;
Activitate şi domenii de interes:
- preocupări de istorie medievală şi premodernă a românilor, istorie a Bisericii, istorie
socială, editare de texte, paleografie slavonă şi româno-chirilică, genealogie şi heraldică;
- membru al Comisiei de Istorie Urbană a Academiei Române, Sibiu;
- redactor responsabil al „Revistei de Istorie Socială”, Iaşi (1999-2011);
- membru în comitetele de redacţie sau în consiliile ştiinţifice ale revistelor): „Analele
Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (seria istorie), „Studii şi Materiale de
Istorie Medie” (Institutul de Istorie „N. Iorga”, Bucureşti), „Revista Arhivelor”

1
(Bucureşti); „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»” (Iaşi; 2004-2010); „Arhiva
Genealogică”, Iași (1994-1999); „Analele Putnei”, Mănăstirea Putna (2010-2016), „Herb.
Revista Română de Heraldică”, Iași (1999), „Revista de Istorie Socială”, Iași (2000-
2012).
- expert evaluator ARACIS (din 2006) și CNCS-UEFISCDI.
Organizări de Congrese şi Simpozioane ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale:
2004 – 2017: organizator principal şi membru în comitetele de organizare a 25 Conferinţe şi
Simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate sub egida Facultăţii de Istorie,
din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” şi a Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi, din
cadrul Academiei Române; membru în comitetul de organizare al Congreselor de Genealogie
şi Heraldică organizate la Iaşi (1994-2008)
Granturi (proiecte de cercetare):
Director al grantului: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0557; Documente şi manuscrise româneşti din
arhivele de la Muntele Athos: mănăstirile Zograf şi Dohiar; 2016-2019
Director al grantului CNCS-UEFISCI, IDEI-PCE-4-0552 (2013-2015), Tezaure româneşti la
Muntele Athos (mănăstirea Simonopetra). Documente şi cercetări istorice, pentru perioada
2013-2015.
Director al grantului CNCSIS, PCEEX, nr. 200, cu tema Istorie românească în arhivele
athonite, pentru perioada 2008-2011.
Director al grantului CNCSIS, nr. 1197 (2006-2008): Relaţiile dintre Ţările Române şi
Bisericile din Răsărit (Muntele Athos, Bulgaria, Serbia, Grecia).
Coordonator al proiectului POSDRU în cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,
Cercetători competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice.
Reţea de cercetare multiregională (CCPE – ID: 140863), 2014-2015
Coordonatorul programului de publicare a corpusului naţional de editare a documentelor
medievale interne, Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, la Institutul de Istorie
“A. D. Xenopol”, Iaşi.
Coordonator al colecţiei Documenta la Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Membru în colectivul internaţional de editare a documentelor româneşti din arhivele
mănăstirilor de la Muntele Athos, condus de dr. Florin Marinescu, de la Centrul de Cercetări
Neoelenice din Atena (Grecia).
Membru în consiliul ştiinţific al Editurii “Doxologia” a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.
Membru în grantul CNCS-UEFISCI, IDEI-PCE (2013-2015), director Constanţa Vintilă-
Ghiţulescu.
Membru în grantul CNCSIS, din cadrul PN II, Proiecte de Cercetare Exploratorie, 2008-2011,
director prof. dr. Maria Magdalena Székely.
Membru în grantul CNCSIS, din cadrul PN II, Proiecte de Cercetare Exploratorie, 2008-2011,
director conf. dr. Laurenţiu Rădvan.
Membru în cadrul grantului CNCS, PCEX, 2011-2013 (director conf. dr. Laurenţiu Rădvan).
Limbi străine cunoscute: franceză (bine), rusă (bine), engleză (satisfăcător).
Stagii de cercetare:
Stagii de documentare în Grecia (Muntele Athos, august–septembrie 2006; Salonic, iunie
2011, Atena, iunie 2015); Franţa (Toulouse, august-septembrie 2011; Paris, iunie 2014);

2
Germania (Marburg, octombrie 2011); Bulgaria (Sofia, septembrie 2016); Austria (mai-iunie
2016), Ucraina; Republica Moldova.
Premii: Premiul «A. D. Xenopol» al Academiei Române (2005), pentru lucrarea Ţara
Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Editura Universităţii
«Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2003, 609 p. (+ ilustraţii).
Premiul Naţional la Gala „Zece pentru România”, decernat de postul de televiziune
„Realitatea TV”, pentru „Performanţă în cercetarea istoriei naţionale” (decembrie 2011).
Premiul „Iustin Frăţiman” pentru contribuţii în domeniul istoriei ecleziastice, pentru lucrarea
De la Iaşi la Muntele Athos. Studii şi documente de istorie a Bisericii, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, 302 p. (+ ilustraţii), acordat de Societatea de Genealogie,
Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” din Chişinău (decembrie 2008).
Medalia de bronz pentru volumul Documente românesti în arhiva mǎnǎnstirii Xenofon de la
Muntele Athos, Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, 2010, 377 p., în cadrul Salonului Național de carte „Euroinvent”, 10-
12 mai 2012, Iași (http://www.editura.uaic.ro/stiri.php?id=54).
Diverse: Ordinul “Meritul pentru învăţământ”, în grad de ofiţer (2004).

LISTA DE LUCRĂRI

a) teza de doctorat:
Domnia lui Gheorghe Ştefan, susţinută la 15.05.2002, la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, cu distincţia Magna Cum Laude, publicată în 2003, sub titlul Ţara Moldovei în
vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Editura Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2003, 609 p. + 14 pl., distinsă cu premiul „A. D. Xenopol” al Academiei
Române.

b) cărţi şi capitole în cărţi:


- cărţi de autor:
De la Iaşi la Muntele Athos. Studii şi documente de istorie a Bisericii, Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, 302 p. (+ ilustraţii).
Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Editura Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, 609 p. + 14 pl.
- ediţii de documente şi texte vechi:
- în străinătate:
Φλορίν Μαρινέσκου, Petronel Zahariuc, Άννα Στεφάνάτου, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου
Όρους. Αρχείο Ίερας Μονης Ξηροποτάμου, τόμος δεύτερος, Άθήνα, 2014, 675 p.
Ρουμανικa eγγραφα του Αγίου Oρους. Αρχείο Ιερaς Μονς Αγίου Παυλου, Atena, 2002,
600 p.: autori: Florin Marinescu, în colaborare cu Petronel Zahariuc, I. Caproşu, Ştefan S.
Gorovei, Maria Magdalena Székely
- în ţară:
Documente româneşti din arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, vol. editat de
Petronel Zahariuc, în colaborare cu Florin Marinescu şi Dumitru Nastase, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016, 828 p.

3
Ieromonahul Andronic, Călătoria la Muntele Athos (1858-1859), editor Petronel Zahariuc,
Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2015, 251 p.
Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, vol. IX (1593-1598), îngrjit de Petronel
Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Sorin Grigoruţă, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2014, 663 p.
Documentele familiei Miclescu. Colecţia Emil S. Miclescu, volum întocmit de Petronel
Zahariuc şi Lucian Lefter. Cuvânt înainte de Sandu Miclescu, Institutul Român de Genealogie
şi Heraldică „Sever Zotta”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, 565 p.
Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos, vol II, (în
colaborare cu Florin Marinescu şi Ioan Caproşu), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi,
2013, 323 p.
Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, 377 p. (în colaborare cu Florin Marinescu)
Documenta Romaniae Historica, seria A. Moldova, vol. XXVIII (1645-1646), îngrjit de
Petronel Zahariuc, Marius Chelcu, Silviu Văcaru şi Cătălina Chelcu, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2006, 725 p.
Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog, vol. I,
editat de Florin Marinescu, Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc, Editura Universităţii “Al. I.
Cuza”, Iaşi, 2005, 484 p.
Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, vol. XXVII (1643-1644), editat de
Petronel Zahariuc, Cătălina Chelcu, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Nistor Ciocan şi Dimitrie
Ciurea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005, 743 p.
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I. Acte interne (1408-1660), editat de Ioan
Caproşu, Petronel Zahariuc, Editura “Dosoftei”, Iaşi, 1999, 686 p.
- volume editate:
Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX). In honorem
Florin Marinescu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2017, 558 p.
Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, Iaşi, 2012, 651 p.; editor, în colaborare cu Ovidiu Cristea şi Gheorghe Lazăr).
Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în
secolele XIV-XIX, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009, 448 p.
In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor internaţionale, editat
de Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc şi Dan Constantin Mâţă, Editura Universităţii
“Alexadru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 758 p.
Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, volum editat de Petronel Zahariuc şi Silviu
Văcaru, Editura “Alfa”, Iaşi, 2003 (a apărut în 2004), 456 p. (volum editat sub egida
Academiei Române, la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”).
In honorem Ioan Caproşu. Studii de istorie, volum îngrijit de Lucian Leuştean, Maria
Magdalena Székely, Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Editura Polirom, Iaşi,
2002, 520 p.
- volume în colaborare:
Istoria Universităţii din Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010,
coordonatori Gheorghe Iacob, Alexandru-Florin Platon: capitolul Învăţământul din Moldova
în secolele XVI-XVII, p. 47-80.

4
Mănăstirea Hadâmbu – 350 de ani de istorie şi spiritualitate, Editura „Doxologia”, Iaşi,
2009: capitolele Istoria mănăstirii Dealul Mare (Hadâmbul) – de la întemeiere la începutul
veacului al XVIII-lea, p. 17-111 şi Muzeul mănăstirii Hadâmbul. Catalog, p. 261-321 (acest
capitol în colaborare cu Daniela Livadaru).
Monografia comunei Luizi – Călugăra, în colaborare cu Antonel-Aurel Ilieş (coord.), Daniela
Butnaru, Anton Coşa, Ioan Dănilă, Anton Despinescu, Ion Ilieş, Editura “Serafica”, Roman,
2009, 578 p.
Mărgineni – un sat la porţile Bacăului, în colaborare cu Dănuţ Doboş, Daniela Butnaru,
Anton Coşa, Editura „Sapientia”, Iaşi, 2009, 308 p.
De potestate. Semne şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, în colaborare cu Dumitru
Nastase, Ştefan S. Gorovei, Benoît Joudiou, Sorin Iftimi, Maria Magdalena Székely şi Petre
Ş. Năsturel, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, 629 p.
Adjudeni. Şase veacuri de prezenţă istorică pe valea Siretului, în colaborare cu Dănuţ Doboş,
Lucia Cireş, Daniela Butnaru, Pr. Anton Dancă, Pr. Claudiu Dumea, Pr. Emil Dumea, Pr.
Cristinel Farcaş, Ed. „Sapientia”, Iaşi, 2005, 455 p.
Gherăeşti un sat din ţinutul Romanului, în colaborare cu Ion. H. Ciubotaru, Anton
Despinescu, Dănuţ Doboş şi Dragoş Moldovanu, Ed. “Presa Bună”, Iaşi, 2003, 393 p.
- cursuri universitare şi lucrări didactice pentru învăţământul preuniversitar:
Istoria românilor. Teste-grilă pentru bacalaureat şi admitere în învăţământul superior, în
colaborare cu Lucian Leuştean, Editura Polirom, Iaşi, 220 p.
Limba slavă veche (suport de curs), Facultatea de Istorie, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
Centrul pentru Învăţământ Deschis la Distanţă şi Conversie profesională, 1999, Iaşi, 48 p.
Capitole în cărţi:
- în străinătate:
Szerencsének elegyes forgása. II. Rácóczi Györgz és kora, szekesztette Kárman Gábor Szabó
és András Péter, Ed. L’Harmattan, Budapest, 2009: capitolul Gheorghe Ştefan moldvai vajda
és II. Rákóczi György erdélyi fejedelm kapcsolata, p. 61-96.
Grigore Ureche and Simion Dascălul, în Chiristian-Muslim Relations a Bibliographical
History, volume 10, Ottoman and Savafid Empires (1600-1700), editet by David Thomas and
John Chesworth, Ed. Brill, Leiden-Boston, 2017, p. 374-383.
- în ţară:
Cuvânt înainte, la Sergius Ciocanu, Orașul Chișinău. Începuturi, dezvoltare urbană, biserici
(secolele XV-XIX), Ed. Cartdidact, Chișinău, 2017, 265 p., p. 5-10.
Din corespondența unui călugăr român la Muntele în secolul al XIX-lea: Maxim hagiul, în
Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX). In honorem
Florin Marinescu, editor Petronel Zahariuc, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 2017, p. 183-256.
O viață închinată cercetării documentelor românești de la Sfântul Munte Athos, în Relaţiile
românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX). In honorem Florin
Marinescu, editor Petronel Zahariuc, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2017,
p. 11-16.
Câteva consideraţii despre preoţimea ortodoxă şi moravurile credincioşilor din Moldova
(mijlocul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea), în volumul Sexualitate şi

5
discurs politico-religios în societatea românească premodernă, editat de Constanţa Vintilă
Ghiţulescu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2016, p. 65-81.
Începutul domniei lui Ioniţă Sandu Sturza. Un fragment din istoria anului 1822, în volumul In
honorem Mircea Ciubotaru, editori Lucian-Valeriu Lefter, Mihai-Bogdan Atanasiu, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, p. 487-551.
Bacşişuri, mătăsuri şi argintării. Călătoria boierilor moldoveni la Constantinopol în 1822, în
volumul Avere, prestigiu şi cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din
secolele XVI-XIX, editor Dan Dumitru Iacob, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 2015, p. 311-370.
Contribuţii privitoare la istoria învăţământului în Iaşi, în perioada de trecere de la Evul
Mediu la epoca modernă, în volumul Iaşi – oraş al diversităţii. Categorii etnice şi minorităţi
în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice şi culturale, coordonator Laurenţiu Rădvan,
Editura Ars Longa, Iaşi, 2015, p. 78-111.
Un document despre începuturile mănăstirii Coşuna (Bucovăţ) şi alte câteva documente
slavo-române (1570-1573), în Istoria ca datorie, Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la
împlinirea vârstei de 60 de ani, coordonatori Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta, Academia
Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 429-441.
O călătorie la Muntele Athos şi la Constantinopol în 1862, în volumul Clio în oglindiri de
sine. Academicianului Alexandru Zub. Omagiu, vol. editat de Gheorghe Cliveti, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p. 505-513.
Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos (1655-1678), în Retrospecţii
medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproşu, ediderunt Victor Spinei, Laurenţiu
Rădvan, Arcadie M. Bodale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p. 607-
653 (în colaborare cu Florin Marinescu).
Despre „slujbele făcute patriei”. Vornicul Constantin Sturdza, preşedinte al Societăţii de
Medici şi Naturalişti din Iaşi, în vol. Mihai Di. Sturdza la 80 de ani. Omagiu, editori Mircea
Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014,
p. 221-244.
Averea lui Petru Şchiopul şi procesul pentru moştenirea ei. Noi piese ale dosarului, în Istoria.
Utopie, amintire şi proiect de viitor. Studii de istorie oferite profesorului Andrei Pippidi la
împlinirea a 65 de ani, editori Radu G. Păun şi Ovidiu Cristea, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2013, p. 265-282 (în colaborare cu Ovidiu Cristea).
Câteva date despre Eustratie logofătul al treilea, „cel dintâi istoric” al Moldovei, în Aut viam
inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, vol. îngrijit de Ovidiu Cristea, Petronel
Zahariuc şi Gheorghe Lazăr, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012, p. 325-338.
Documente privitoare la începuturile coloniei protestante din Moldova (în colaborare cu
Mihai-Răzvan Ungureanu), în Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu,
vol. îngrijit de Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc şi Gheorghe Lazăr, Editura Universităţii
„Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012, p. 451-466.
Episcopul şi creditorii. Câteva date noi despre datoriile băneşti ale un episcop de Roman din
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în vol. De la schimbătorii de bani la băncile
moderne. Impactul activităţilor financiar-bancare asupra dezvoltării urbane din Moldova
(sec. XVII - prima parte a sec. XX), editor Laurenţiu Rădvan, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2011, p. 79-109.
Un egumen şi un dăruitor necunoscuţi ai mănăstirii Putna: Petronie şi Nicolae Corniat, în
Putna, ctitorii ei şi lumea lor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 27-34.

6
Un sigiliu, o stemă, un ctitor şi o ctitorie (mănăstirea Sfântul Sava din Iaşi), în Putna, ctitorii
ei şi lumea lor, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2011, p. 145-172.
Note răzleţe din istoria a două sate din ţinutul Dorohoiului: Ibăneşti şi Măgura, în vol.
Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, coordonatori Mihai Iacobescu, Gheorghe
Cliveti, Dinu Balan, Ed. Junimea, Iaşi, 2010, p. 42-58.
O biserică veche din Bucureşti şi neamul doamnei Anca, în Vocaţia istoriei. Prinos
profesorului Şerban Papacostea, vol. îngrijit de Ovidiu Cristea şi Gheorghe Lazăr, Editura
“Istros”, Brăila, 2008, p. 691-701.
Câteva date despre despre legăturile Ţărilor Române cu Mănăstirea Xenofon de la Muntele
Athos (sfârşitul sec. XV – mijlocul sec. XVII), în volumul Ideologii politice şi reprezentări ale
puterii în Europa. Studii reunite de Alexandru-Florin Platon, Bogdan-Petru Maleon, Liviu
Pilat, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2009, p. 191-207.
„În mijlocul străinătăţii”. Două hrisoave de danie pentru mănăstirea Lipnic din Bulgaria, în
volumul In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor
internaţionale, volum editat de Lucian Leuştean, Petronel Zahariuc şi Dan Constantin Mâţă,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 231-245.
Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj) şi un document de danie pentru
mănăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos, în Oraşul din spaţiul românesc între Orient şi
Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate, editor Laurenţiu Rădvan, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 11-27.
Succesiune şi solidaritate în ctitoria domnească : mănăstirea Plumbuita, în vol. Civilizaţia
urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, vol. editat de
Laurenţiu Rădvan, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza” – Iaşi, 2006, p. 57-73.
Nouă documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti, în vol.
Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente, vol. editat
de Laurenţiu Rădvan, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza” – Iaşi, 2006, p. 205-223.
Câteva documente privitoare la mănăstiri din Galaţi păstrate în Arhiva Mănăstirii Sfântul
Pavel de la Muntele Athos, în Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos, în colaborare cu
Florin Marinescu, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2005, p. 110-151.
“A doua domnie” a lui Vasile Lupu (21 aprilie/1 mai – 6/16 iulie 1653), în vol. Închinare lui
Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, vol. îngrijit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu şi Gheorghe
Lazăr, Brăila, 2003, p. 369-386.
Legăturile Ţărilor Române cu mănăstirea Iviron de la Muntele Athos: noi documente, în
volumul In honorem Ioan Caproşu. Studii de istorie, vol. îngrijit de Lucian Leuştean, Maria
Magdalena Szekély, Mihai Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc, Ed. Polirom, Iaşi, 2002,
p. 269-288.

c) articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute


sau în reviste din ţară recunoscute de CNCS:
Câteva date despre mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, și nu numai, desprinse din documentele
arhivei românești de la Protaton (Muntele Athos), în „Studii şi materiale de istorie medie”,
t. XXXV, 2017, p. 109-166.
O însemnare despre mănăstirea Precista din Galați pe o carte de la mănăstirea Karakalu
(Muntele Athos), în în Addenda et corrigenda, în „Studii şi materiale de istorie medie”,
t. XXXV, 2017, p. 399-404.

7
Despre un alt document de la Ştefan cel Mare, în în Addenda et corrigenda, în „Studii şi
materiale de istorie medie”, t. XXXIV, 2016, p. 453-456.
Documente din vremea lui Şerban Cantacuzino păstrate în arhiva mănăstirii Simonopetra de
la Muntele Athos, „Revista Istorică”, t. XXVI, 2015, nr. 5-6, p. p. 549-571.
Contribuţii privitoare la istoria mănăstirii Probota (II), în „Studii şi materiale de istorie
medie”, t. XXXIV, 2016, p. 185-201.
Contribuţii privitoare la istoria mănăstirii Probota (I), în „Studii şi materiale de istorie
medie”, t. XXXIII, 2015, p. 223-266.
Un „nou” document de la Ştefan cel Mare, în Addenda et corrigenda, în „Studii şi materiale
de istorie medie”, t. XXXIII, 2015, p. 478-480.
Documente de la Constantin vodă Brâncoveanu păstrate în arhiva mănăstirii Simonopetra de
la Muntele Athos, în „Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXXII, 2014, p. 232-262.
Documente din secolele XVII-XVIII privitoare la istoria mănăstirii Golia şi a satului Cajba
(ţinutul Iaşi), în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. LI, 2014, p. 224-244 (în
colaborare cu Gheorghe Lazăr).
Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos (1617-1653), în „Revista
Istorică”, t. XXIV, 2013, nr. 5-6, p. 557-588 (în colaborare cu Florin Marinescu).
Documente slavo-române (1551-1569) din arhiva mănăstirii Simonopetra (Muntele Athos)
privitoare la istoria Ţării Româneşti, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXXI, 2013,
p. 141-161.
„Pentru că iaste faptă din oasele lui, cum o ştie ţara toată”. Contribuţii privitoare la descen-
denţa lui Mihai Viteazul, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXIX, 2011, p. 141-161.
Un grup de documente slavo-române din perioada 1524-1550, în “Revista Istorică”, XXII,
s. n., nr. 5-6, 2011, p. 461-484.
Noi informaţii despre mănăstirea Izvorani (judeţul Buzău) şi despre mitropolitul Ţării
Româneşti, Luca de Cipru, în “Revista Istorică”, XXI, nr. 3-4, 2010, p. 251-270.
Câteva documente de la Neagoe Basarab, în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXVIII,
2010, p. 291-312.
„Nu am trecut cu vederea”. Câteva hrisoave de danie ale domnilor Moldovei pentru
mănăstirea Xenofon de la Muntele Athos, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»,
Iaşi, XLVII, 2010, p. 345-353.
Actul de întemeiere al Colegiului lui Vasile Lupu din mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, în
„Studii şi materiale de istorie medie”, XXVII, 2009, p. 249-278.
Ideologie comunistă şi istorie falsificată. Note pe margine unei „cărţi” (Vasile Stati,
Moldovenii din Ucraina. Studiu istorico-geografic şi etnodemografic, Chișinău, 2007, 484 p.),
în „Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, Iaşi, p. 439-477.
Patru documente inedite din secolul al XV-lea privitoare la istoria Ţării Româneşti, în „Studii
şi materiale de istorie medie”, XXVI, 2008, p. 290-305.
„Soră după Sfânta Evanghelie”. Note despre neamul jupânesei Caplea şi despre mănăstirea
Sfântul Nicolae din Bucureşti, ctitoria lui Ghiorma banul, în „Studii şi Materiale de Istorie
Medie”, vol. XXV, 2007, 69-86
Despre începuturile orașului Iaşi. Dovezi vechi şi interpretări mai noi, în “Anuarul
Institutului de Istorie «A. D. Xenopol», Iaşi, t. XLV, 2008, p. VIII-XIII.

8
O călătorie la Muntele Athos în căutarea „urmelor” româneşti, în “Anuarul Institutului de
Istorie «A. D. Xenopol», Iaşi, t. XLV, 2008, p. 477-483, şi în „Tabor. Revistă de cultură şi
spiritualitate românească”, Cluj-Napoca, an II, nr. 4, 2008, p. 73-86.
Date noi despre două mănăstiri vechi ieşene: Clatia şi Dancu, în „Anuarul Institutului de
Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, t. XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 673-683.
Din Epir în Polonia: note despre activitatea ctitoricească a lui Vasile Lupu, în “Anuarul
Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. XLII, 2005, p. 23-35.
Ctitorii bisericii Sfântul Dimitrie (Balş) din Iaşi, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»”, t. XLI, 2004, p. 121-133.
O manifestare a moştenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească şi câteva note
despre biserica mănăstirii Golia, în colaborare cu Florin Marinescu, în “Studii şi Materiale de
Istorie Medie”, vol. XXIII, 2005, p. 79-101.
“Prima domnie” a lui Gheorghe Ştefan (4/14 aprilie – 21 aprilie/1 mai 1653), în “Studii şi
Materiale de Istorie Medie”, vol. XXI, 2003, p. 311-326.
Din istoria luptelor pentru putere. Răsturnarea lui Vasile vodă Lupu, în “Anuarul Institutului
de Istorie «A.D. Xenopol»”, t. XXXIX-XL, Iaşi, 2002-2003, p. 79-103.
Date noi despre legăturile Ţărilor Române cu Epirul, în “Anuarul Institutului de Istorie
«A. D. Xenopol»”, t. XXXVII, t. XXXVII, Iaşi, 2000, p. 51-68.
O icoană pe pergament din veacul al XVII-lea, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»”, t. XXXV, Iaşi, 1998, p. 159-169.
Sfatul domnesc al lui Gheorghe Ştefan (I), în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»”, t. XXXIII, Iaşi, 1996, p. 35-55.
Relaţiile lui Vasile Lupu cu Biserica sârbă - un nou document, în “Anuarul Institutului de
Istorie «A. D. Xenopol»”, t. XXXI, Iaşi, 1994, p. 99-110.
O carte de judecată de la începutul veacului al XIX-lea, în “Anuarul Institutului de Istorie «A.
D. Xenopol»”, t. XXX, Iaşi, 1993, p. 449-461.

d) proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant:


Director proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0557; Documente şi manuscrise româneşti
din arhivele de la Muntele Athos: mănăstirile Zograf şi Dohiar; 2016-2019
Director al grantului CNCS-UEFISCI, IDEI-PCE-4-0552 (2013-2015), Tezaure
româneşti la Muntele Athos (mănăstirea Simonopetra). Documente şi cercetări istorice,
pentru perioada 2013-2016.
Director al grantului CNCSIS, PCEEX, nr. 200, cu tema Istorie românească în
arhivele athonite, pentru perioada 2008-2011.
Director al Grantului CNCSIS, nr. 1197, cu tema Relaţiile dintre Ţările Române şi
Bisericile Răsăritene în sec. XIV-XIX (Muntele Athos, Serbia, Bulgaria, Grecia), obţinut în
2006, pentru perioada 2006-2008, la Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi. Până în prezent am
obţinut următoarele rezultate: publicarea volumului de autor: De la Iaşi la Muntele Athos.
Studii şi documente de istorie a Bisericii, Editura Editura Universităţii “Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2008, 302 p., şi a catalogului de documente Documente româneşti din Arhiva
Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog, vol. I, Editura Universităţii “Al. I.
Cuza”, Iaşi, 2005, 484 p. (în colaborare).

9
Membru în grantul CNCS-UEFISCI, IDEI-PCE (2013-2015), director Constanţa
Vintilă-Ghiţulescu.
Membru în grantul CNCSIS, din cadrul PN II, Proiecte de Cercetare Exploratorie,
2008-2011, director prof. dr. Maria Magdalena Székely.
Membru în grantul CNCSIS, din cadrul PN II, Proiecte de Cercetare Exploratorie,
2008-2011, director conf. dr. Laurenţiu Rădvan.
Membru în cadrul grantului CNCS-UEFISCI, PCEX, 2011-2013 (director conf. dr.
Laurenţiu Rădvan).
Membru în colectivul internaţional pentru editarea documentelor româneşti din
Arhivele de la Muntele Athos, condus de dr. Florin Marinescu de la Centrul de Cercetări
Neoelenice din Atena, Grecia. Astfel, în 2002 am colaborat la editarea volumului, Ρουμανικά

româneşti de la Sfântul Munte. Arhiva Mănăstirii Sfântul Pavel), Atena, 2002, 600 p. De
asemenea, am încheiat lucrul la alte două volume de documente, dintre care unul a fost
publicat (Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos,
Catalog, vol. II (în colaborare cu Florin Marinescu şi Ana Stefanatu, 675 p.) şi unul urmează
a fi publicat în Grecia: Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Simonopetra de la
Muntele Athos. Catalog (în colaborare cu Dumitru Nastase şi Florin Marinescu, circa 800 p.).
De asemenea, sunt şeful programului ştiinţific de editare a documentelor medievale
interne Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, la Institutul de Istorie “A. D.
Xenopol”, Iaşi, coordonând editarea a trei volume din această colecţie (IX, XXVII şi XXVIII).

e) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice:


Sur le hiéromoine Andronic des monastères de Neamţ et de Secu et sur son voyage au Mont
Athos (1858-1859), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie,
t. LXII, 2016, p. 151-197.
Un raport privitor la ciuma din Moldova (1829). Câteva completări, în “Analele Ştiinţifice
ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LXII, 2016, p. 425-451 (în colaborare cu
Sorin Grigoruță)
Călătoria ieromonahului Chiriac din Mănăstirea Secu la Muntele Athos (1840-1841), în
“Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LXI, 2015, p. 249-264.
Documente de la Şerban vodă Cantacuzino păstrate în arhiva mănăstirii Dohiariu de la
Muntele Athos, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie,
t. LXI, 2015, p. 382-405 (în colaborare cu Ioan-Augustin Guriţă)
Oraşe vechi, oraşe noi, în ţinutul Dorohoi. Catagrafia locuitorilor din târgurile Dorohoi,
Târgul Nou (Mihăileni) şi Săveni din 1831, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I.
Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LX, 2014, 411-445.
Les Relations entre les Principautés Roumaines et le monastère de Xénophon du Mont Athos,
“Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie t. LIX, 2013.
O ctitorie uitată din vremea lui Vasile Lupu: schitul Ruşi (ţinutul Roman), în “Analele Ştiin-
ţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie t. LVI-LVIII, 2010-2012, p. 449-465.
O pagină din istoria bibliotecii mănăstirii Putna, în “Analele Putnei”, VII, 2011, nr. 2, p. 16-26.
Inventarul averii lui Petru vodă Şchiopul, în “Revista de Istorie Socială”, XIII-XV, 2008-
2010, Editura Polirom, 443-462.

10
Un raport privitor la ciuma din Moldova (1829), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I.
Cuza», Iaşi”, s. n., t. LIV-LV, 2008-2009, p. 127-152 (în colaborare cu Sorin Grigoruţă).
Mitropolitul Iacov Putneanul şi „necazul de obşte” al Moldovei, în „Analele Putnei”, V,
2009, nr. 1, p. 219-235.
Nicolae Docan, în „Arhiva Genealogică”, VII (XII), 2000 (apărut 2008), nr. 1-4, p. 35-39.
Câteva documente din prima jumătate a veacului al XVII-lea păstrate în arhiva Mănăstirii
Xenofon de la Muntele Athos, în „Revista Arhivelor”, t. LXXXV, 1, 2008, p. 313-328.
Noi documente de la Ştefan cel Mare şi de la înaintaşii săi, în „Analele Putnei”, IV, 2008, nr.
1, p. 173-195 (în colaborare cu Florin Marinescu).
“Pour qu’ils payent le tribut aux Turcs”. Deux documents inédits de Petru Şchiopul pour les
monastères du Mont Athos, în „Revista Arhivelor”, t. LXXXIV, nr. 3-4, 2007, p. 283-295.
Paul Cernovodeanu (1927-2006), în „Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi,
t. XLIII-XLIV, 2006-2007, p. 803-804.
Documente de la Ieremia Movilă voievod din arhiva Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos,
în volumul Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească, II, Ieremia Movilă. Domnul.
Familia. Epoca, editori Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, carte tipărită cu
binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta
Mănăstire Suceviţa, 2006, p. 303-315 (în colaborare).
Contribuţii la istoria Movileştilor. Mănăstirea Todireni, în volumul Movileştii. Istorie şi
spiritualitate românească, II, Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca, editori Ştefan S.
Gorovei, Maria Magdalena Székely, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Suceviţa, 2006, p. 193-214.
Alexandru I. Gonţa, în “Arhiva Genealogică”, VI (XI), nr. 1-4, 1999 (apărut în 2006), p. 55-59.
Aspecte din viaţa necunoscută a Sultanei, fiica lui Mircea Ciobanul, în “Revista de Istorie
Socială”, VIII-IX, 2003-2004 (apărut în 2007), p. 69-81.
Două catastife ale Cantacuzinilor moldoveni din veacul al XVII-lea, în "Revista de Istorie
Socială", IV-VII, 1999-2002, Iaşi, 2004 (apărut în 2005), p. 184-195.
Sugestii genealogice pentru o cercetare a începuturilor burgheziei române, în "Revista de
Istorie Socială", IV-VII, 1999-2002, Iaşi, 2004 (apărut în 2005), p. 26-37.
Un nou document cu portretul votiv al lui Miron vodă Barnovschi, în vol. Istorie şi societate
în spaţiul est-carpatic (secolele XIII-XX), vol. editat de Dumitru Ivănescu şi Marius Chelcu,
Iaşi, 2005, p. 117-125.
Ioan Caproşu – 70, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»”, t. XLI, 2004, p. 725-726.
Un răspuns. Documente privitoare la istoria Iaşilor, în “Anuarul Institutului de Istorie «A. D.
Xenopol»”, t. XLI, 2004, p. 603-609.
Note de sigilografie eclesiastică moldovenească în Moldova, în “Herb. Revista română de
heraldică”, I (VI), nr. 1-2, 1999 (apărut în 2005), p. 171-182 (+ ilustraţii).
Două documente de la Ştefan cel Mare şi câteva informaţii despre boierii vremii sale, în
colaborare cu Florin Marinescu, în vol. Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, vol.
editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Editura Alfa, Iaşi, 2003, p. 163-185. Gheorghe
Ghibănescu (1864-1936), în “Arhiva Genealogică”, IV (IX), nr. 3-4, Iaşi, 1997 (apărut în
2005), p. 21-26.
Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti (I), în “Arhiva Genealogică”, IV (IX),
Iaşi, 1997, nr. 1-2, p. 255-266.

11
Informaţii genealogice în pomelnicul Schitului Mare din Galiţia, în “Arhiva Genealogică”, IV
(IX), Iaşi, 1997, nr. 1-2, p. 19-26.
Paul Gore (1875-1927), în “Arhiva Genealogică”, III (VIII), nr. 3-4, Iaşi, 1996, p. 13-19.
Catastiful lui Dumitraşco Ştefan – cronică de familie, în “Arhiva Genealogică”, III (VIII), nr.
3-4, Iaşi, 1996, p. 185-192.
Mari ierarhi şi familiile lor: I. Leon Gheuca, în “Arhiva Genealogică”, II (VII), nr. 3-4, Iaşi,
1995, p. 191-208.
Familia şi cariera lui Gheorghe vodă Ştefan, în “Arhiva Genealogică”, II (VII), nr. 1-2, Iaşi,
1995, p. 77-89.
O genealogie de refăcut: familia Hâra, în “Arhiva Genealogică”, I (VI), nr. 3-4, Iaşi, 1994,
p. 225-229.
Mihail de la Dorohoi şi descendenţa sa, în “Arhiva Genealogică”, I (VI), nr. 1-2, Iaşi, 1994,
p. 177-182.

f) 1991 – 2017 - Peste 80 de comunicări ştiinţifice susţinute la manifestări ştiinţifice


naţionale şi internaţionale, dintre care amintim:
Les liens de la Moldavie avec le monastèrede Zôgraphou du Mont Athos. L’état de la
recherche roumaine, la Conferința internațională: The Zograf Library and Archives. Research
Approaches to Digitizing, Cataloguing, and Editing the Sources (Зографската библиотека
и архив. Изследователски подходи при дигитализацията, описанието и изданието на
изворите), Universitatea „Sf. Climent Ohridski”, Sofia, 27–29 октомври 2017 (în colaborare
cu Gheorghe Lazăr); https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/sofijskiyat_
universitet_i_zografskata_sveta_obitel_v_aton_podpisaha_10_godishno_sporazumenie_v_ramki
te_na_koeto_sche_b_de_razvivana_d_lgosrochna_nauchna_programa.
Les monastères Neamț et Secu (Moldavie) et leurs activités économiques jusqu'au milieu du
XIXe siècle, la Conferința internațională: Does Monastic Economy Matter? Religious Patterns
of Economic Behavior, Centre for Advances Study, Sofia, 10-12 noiembrie 2017;
https://www.cas.bg/en/events/international-workshop-at-cas-1851.html
Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile Neamț și Secu, însă despre o altă
călătorie: la Ierusalim (1859), la Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de
comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Iaşi, 27-28 octombrie
2017 (http://history.uaic.ro/12784/27-28-octombrie-2017-zilele-universitatii-programul-
manifestarilor-de-la-facultatea-de-istorie/)
La politique ecclésiastique et culturelle de Vasile Lupu dans la principauté de Moldavie, la
colocviul internaţional: Monastère de la Presentation de Marie de Lviv comme fondation du
price moldave Vasile Lupu, organizat de Universitatea “Ivan Franko” din Lviv, Ucraina, 2-4
decembrie 2016 (http://library.lnu.edu.ua/bibl/images/conference/prog_370_lupula.pdf)
Despre același ieromonah Andronic de la mănăstirile Neamț și Secu, însă despre o altă
călătorie: la Ierusalim (1859), la Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de
comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Iaşi, 27-28 octombrie
2017 (http://history.uaic.ro/12784/27-28-octombrie-2017-zilele-universitatii-programul-
manifestarilor-de-la-facultatea-de-istorie/)
„Soitarii” și „meterhaneaua” sau despre alaiurile domnilor la venirea în scaun în veacul
fanariot, la colocviul național: Istoria culorilor. Intersecții cromofile și cromofobe, Facultatea

12
de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, și Facultatea de Litere, Universitatea din
București, 25 noiembrie 2017.
Câteva date despre mănăstirea Runcu (ţinutul Neamţ), metoc al Mitropoliei Moldovei, la
Simpozionul “Monumentul – tradiţie şi viitor”, ediţia a XVIII-a, Muzeul Unirii, Iaşi, 6-9
octombrie 2016 (http://monumentul.ro/wp-content/uploads/2014/08/program-monumentul-
2016-.pdf).
Călugări români la Muntele Athos în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I): Maxim
Hagiul (Balş), la Simpozionul internaţional Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte
Locuri Sfinte (sec. XIV-XX)/Les relations des Roumains avec le Mont Athos et avec d’autres
Lieux Sacrés (XIVe-XXe siècles), Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi, 15-17 septembrie 2016 (http://romaniathos.uaic.ro/?page_id=602)
Note despre şi din prima istorie a mănăstirilor Neamţ şi Secu, la Zilele Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor,
Facultatea de Istorie, Iaşi, 27-29 octombrie 2016 (http://history.uaic.ro/)
Les documents roumains d’avant 1500 conservés dans les archives de l’Athos, la colloque
internationale Lire les Archives de l’Athos. Colloque dédié au 70e anniversaire de la
collection Archives de l’Athos, Paris, 1945-2015, Athènes, École Française d’Athènes, 18-20
novembre 2015 (http://www.efa.gr/index.php/fr/manifestations-scientifiques/actualite-des-
manifestations-de-l-efa/689-18-20-11-2015-colloque-archives-de-l-athos)
Legăturile Moldovei cu mănăstirea Zograf de la Muntele Athos. Starea cercetării, la
Simpozionul “Monumentul. Tradiţie şi viitor”, ediţia a XVII-a, 1-4 octombrie 2015, Muzeul
Unirii Iaşi.
Ieromonahul Andronic de la Neamţ către Artemon Bortnic, egumenul Putnei, comunicare la
“Colocviile Putnei”, ediţia a XVI-a, Facultatea de Istorie, Iaşi, 18 februarie 2015
Bacșișuri, mătăsuri și argintării. Călătoria boierilor moldoveni la Constantinopol în 1822,
comunicare la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi, 12 martie 2015
(http://adxenopol.academiaromana-is.ro/evenimente.html)
Despre starea mănăstirilor închinate din Moldova după „revoluţia” de la 1821, la
Simpozionul naţional Istoria Basarabiei: o dezbatere pe marginea surselor documentare,
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi, 17 octombrie 2015
(http://adxenopol.academiaromana-is.ro/evenimente.html)
Domnul, boierii şi împrumuturile. Un alt fragment din istoria anului 1822, la Simpozionul
naţional Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Sesiunea de comunicări a cadrelor
didactice şi cercetătorilor, Facultatea de Istorie, Iaşi, 23-24 octombrie 2015
(http://history.uaic.ro/)
O călătorie la Muntele Athos şi o primă “istorie" a relaţiilor româno-athonite (ieromonahul
Andronic, 1858-1859), comunicare la Sesiunea anuală a Institutului de Istorie “Nicolae
Iorga”, Bucureşti, 8-10 decembrie 2014
Călătoria călugărului Chiriac de la Mănăstirea Secu la Muntele Athos (1840), comunicare la
Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi cercetătorilor, în cadrul Zilelor Universităţii
“Al. I. Cuza”, Iaşi, Simpozion naţional, Iaşi, 24-25 octombrie 2014
Le clergé orthodoxe et les mœurs des fidèles de Moldavie à la fin du XVIIIème – le début du
XIXème siècle, comunicare la L’avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? «Corps» du
peuple, «Corps de la Nation», Sexualité et Modernité, Colloque international francophone
sous l’égide du « Groupe de réflexion sur l’histoire politique et sociale des XVIIIe-XIXe
siècles » (GRiPs), New Europe Collège, Bucarest , 17-18 octobre 2014

13
Refacerea domeniului mănăstirii Dragomirna (1654), comunicare la Simpozionul naţional
Dragomirna: ctitori şi restauratori, 24-25 august 2014
Contribuţii privitoare la istoria mănăstirii Probota, comunicare la Colocviile Putnei, XIV, 4-
7 septembrie 2013, Mănăstirea Putna (simpozion internaţional).
Date despre refacerea mănăstirii Dancu la mijlocul secolului al XIX-lea, la Simpozionul
naţional. Monumentul, tradiţie şi viitor, ediţia a XV-a, Iaşi, 14-17 octombrie 2013.
„Să nu se prade nici tatăl pentru fiu, nici fiul pentru tată”. Câteva note despre
individualizarea pedepsei în Moldova (sec. XVI-XVII), comunicare la Simpozionul ictimă,
învinuit, martor. Pedeapsa în Moldova. Sfârşitul secolului XVI - începutul secolului XIX,
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi, 18 octombrie 2013, Iaşi.
Date mărunte din istoria unei mari mănăstiri (Mănăstirea Neamţ) – prima jumătate a
secolului al XIX-lea, comunicare la Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice şi
cercetătorilor, în cadrul Zilelor Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, Simpozion naţional, Iaşi, 25-
26 octombrie 2013.
O ceartă pentru egumenie în Moldova la începutul secolului al XIX-lea, la atelierul de
dezbatere internaţional organizat de Grupul de Reflecţie asupra Istoriei politice şi sociale a
secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, 8-
9 noiembrie 2013.
Biserici şi mănăstiri din Iaşi şi împrejurimi în secolele XV-XVIII, curs la Academia de Vară
Patrimoniu, Politici Culturale și Mentalități în România postcomunistă (5-12 august 2013),
oraganizat de Institututul Naţional al Patrimoniului, Iaşi, 8 august 2013; şi comunicare la
Parteneriatul cultural interjudeţean Valori culturale româneşti, 1-3 noiembrie 2013, Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu”, Iaşi, Seminarul Teologic Liceal “Veniamin Costachi” de la
Mănăstirea Neamţ, Iaşi, 2 noiembrie 2013.
Câteva date despre istoria unor familii boiereşti desprinse dintr-o condică de documente
(secolele XVI-XIX), comunicare la al XVI-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică,
Iaşi, mai 2012.
Boieri şi moşii la 1812, comunicare la Conferinţa Ştiinţifică Intenaţională: Basarabia 1812,
Iaşi, mai 2012.
Averea lui Petru Şchiopul şi procesul pentru moştenirea ei. Noi piese ale dosarului (în
colaborare cu Ovidiu Cristea), comunicare la şedinţa de comunicări a Facultăţii de Istorie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, octombrie 2012.
O ctitorie uitată din vremea lui Vasile Lupu: schitul Ruşi (ţinutul Roman), la şedinţa de
comunicări a Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, octombrie 2011.
Un episcop de Roman din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi datoriile sale (băneşti),
comunicare la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, octombrie 2011.
Colegiul de la Cotnari – o primă încercare de organizare a învățământului public în
Moldova, comunicare la Simpozionul „Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi – 150 de la
înfiinţare”, octombrie 2010.
Câteva date despre „cel dintâi istoric” al Moldovei – Istratie logofătul al treilea, comunicare
la Congresul internaţional de Genealogie şi Heraldică, Institutul „Sever Zotta”, Iaşi, mai 2010.
Observaţii asupra unor sigilii medievale moldoveneşti (II), comunicare la şedinţa Comisiei de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, ianuarie 2010.

14
Contribuţii la privitoare la istoria a două sate din ţinutul Dorohoiului: Ibăneşti şi Măgura,
comunicare la şedinţa Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei
Române, martie 2010.
Câteva note despre ctitorii mănăstirii Hlincea, comunicare la şedinţa Centrului de Cercetări
privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” - Iaşi, mai 2010.
Colegiul de la Cotnari – o primă încercare de organizare a învățământului public în
Moldova, la Simpozionul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – 150, octombrie
2010.
Câteva animale în câteva sigilii. Mărunţişuri sigilografice, la Simpozionul „Lumea
animalelor: realităţi, reprezentări, simboluri”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Institutul
Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, noiembrie 2010.
“Pentru că a fost faptă din trupul domniei lui”. Contribuţii privitoare la descendenţa lui
Mihai Viteazul, comunicare la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi, decembrie 2010.
Din nou despre relaţiile româno-ruse la mijlocul secolului al XVII-lea (solia mitropolitului
Ghedeon), comunicare la şedinţa din aprilie 2009 a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi.
Un sigiliu, o stema şi un posibil ctitor (mănăstirea Sf. Sava), comunicare la şedinţa din mai
2009 a Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie, Iaşi.
Actul de întemeiere al Colegiului lui Vasile Lupu din mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi,
comunicare la Sesiunea lunară de comunicări a Institutului de Istorie “N. Iorga”, Bucureşti,
iunie 2009.
“Vodă, da, şi Hâncu, ba”. Contribuţii la istoria răscoalei din 1671-1672, comunicare la
Simpozionul anual al Institutului “N. Iorga”, Bucureşti, decembrie 2009.
Din Epir în Polonia: note despre activitatea ctitoricească a lui Vasile Lupu, comunicare la
şedinţa din martie 2004 a Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi.
Ctitori munteni din veacul XVI şi înrudirile lor, comunicare la şedinţa din februarie 2004 a
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi.
Despre solii lui Ştefan cel Mare, comunicare la Simpozionul naţional Ştefan cel Mare şi
epoca sa, 18-19 iunie 2004, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi.
Din viaţa necunoscută a unei domniţe muntene din veacul XVI, comunicare la şedinţa din
februarie 2005 a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi.
Mărturiile Tetraevanghelului de la Humor, comunicare la Simpozionul Ştefan cel Mare.
Izvoare şi interpretări, Iaşi, 10 martie 2005.
Gheorghe Ghibănescu – editor de documente, comunicare la Simpozionul Gheorghe
Ghibănescu – un polihistor moldav, organizată la Institutul de Istorie « A. D. Xenopol », Iaşi,
iunie 2005.
Date noi despre două vechi mănăstiri ieşene : Clatia şi Dancu, comunicare la comunicare la
şedinţa din decembrie 2005 a Institutului de Istorie A. D. Xenopol – Iaşi.
Contributions concernant les relations ecclesiastiques roumaino-bulgare au XVIIe siècle, la
Simpozionul internaţional Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the
Black Sea (From the Greek Colonization to the Present), Iaşi, 12-17 iunie 2005.
Contribuţii la istoria Movileştilor: Mănăstirea Todireni, comunicare la Simpozionul
internaţional Ieremia Movilă. 600 de ani de la moarte, 20-24 mai 2006, Mănăstirea Suceviţa.

15
Succesiune şi solidaritate în ctitoria domnească: Mănăstirea Plumbuita, comunicare la
Şedinţa de comunicări a Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie, Filiala Iaşi,
februarie 2006.
O călătorie la Muntele Athos, comunicare la şedinţa din octombrie 2006 a Institutului de
Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi.
Vechi “urme” româneşti la Muntele Athos, comunicare la Sesiunea de comunicări a Facultăţii
de Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza” – Iaşi, octombrie 2006.
Averea mănăstirii Golia (sec. XVII-XIX), comunicare la Simpozionul naţional Structuri şi
mobilităţi sociale în spaţiul românesc (sec. XVII-XIX), Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” –
Iaşi, 30 noiembrie 2006.
O biserică veche din Bucureşti şi neamul doamnei Anca, comunicare la şedinţa din februarie
2007 a Comisiei de Genealogie, Herladică şi Sigilografie a Academiei Române.
Un document necunoscut de la Ştefan cel Mare, comunicare la colocviul Ştefan cel Mare.
Izvoare şi interpretări, 15 martie 2007, organizat de Programul de Cercetări privind Ideologia
Medievală a Puterii şi Centrul „Ştefan cel Mare” al Sfintei Mănăstiri Putna.
Date noi despre ctitorii mănăstirii Jitianu (jud. Dolj), comunicare la sesiunea din iunie 2007 a
Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie a Academiei Române.
Noi documente de la Ştefan cel Mare şi informaţii despre boierii vremii sale, comunicare la
Simpozionul internaţional „Ştefan cel Mare – 550”, Mănăstirea Putna, septembrie 2007.
Neamul mitropolitului Luca şi Mânăstirea Izvorani, comunicare la şedinţa din octombrie
2007 a Comisiei de Genealogie, Heraldică şi Sigilografie a Academiei Române.
Din nou despre relaţiile româno-ruse la mijlocul secolului al XVII-lea. Note pe marginea unei
lucrări recente, la Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”,
Iaşi, octombrie 2007.
Date noi despre legăturile Ţărilor Române cu Mănăstirea Xenofon de la Muntele Athos,
comunicare la Colocviul internaţional Ideologii şi reprezentări ale puterii în Europa
medievală şi modernă, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, noiembrie 2007.
Colecţia de spiţe genealogice de la Arhivele Naţionale Iaşi. Noi contribuţii, la al XIV-lea
Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 15-17 mai 2008.
Iacov Putneanul şi „necazul de obşte” al Moldovei, comunicare la Colocviile Putnei
(simpozion internaţional), Mănăstirea Putna, 9-13 iulie 2008.
Câteva date despre biserica Sfântul Atanasie din Copou, ctitoria lui Vasile Lupu, comunicare
la Simpozionul „Iaşi – oraşul bisericilor”, Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 16 iunie
2008.
Despre începuturile orașului Iaşi. Dovezi vechi şi interpretări mai noi, comunicare la
Simpozionul „600 de ani de atestare documentară a oraşului Iaşi”, Institutul de Istorie „A. D.
Xenopol”, Iaşi, 23 septembrie 2008.
„Ca să fie pentru învăţătura şi luminarea minţilor copiilor din Moldova”. Actul de fondare
al Colegiului ieşean întemeiat de Vasile Lupu, comunicare la Simpozionul „Oraşul Iaşi – 600
de ani de atestare documentară”, Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 25 octombrie
2008.
Izvodul lui Ştefan Ghindă şi neamul lui Vasile Lupu, comunicare la Şedinţa de comunicări a
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi, iunie 1998.

16
Mănăstirea Caşin, comunicare la Sesiunea de comunicări a Facultăţii de Istorie, Iaşi,
octombrie 1998.
Începuturile familiei Beldiman, comunicare la Şedinţa de comunicări a Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi, septembrie 1999.
Clasa conducătoare în vremea domniei lui Vasile Lupu. Câteva observaţii, comunicare la
Şedinţa de comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi, martie
2000.
Neamul Hăbăşeştilor în secolele XVII-XVIII, comunicare la Şedinţa de comunicări a Comisiei
de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi, ianuarie 2001.
Sigilografie eclesiastică în secolul XVIII. Noi contribuţii, comunicare la Şedinţa de
comunicări a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi, martie 2001.
“A doua domnie” a lui Vasile Lupu, comunicare la Şedinţa de comunicări a Institutului de
Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi, mai 2001.
O spiţă inedită a familie Hâra, comunicare la Al XI-lea Congres de Genealogie şi Heraldică,
Iaşi, 20-23 septembrie 2001.
Noi informaţii despre răscoala seimenilor din Ţara Românească, comunicare la Sesiunea de
comunicări a Facultăţii de Istorie, octombrie 2002.
Cu privire la neamul doamnei Safta a lui Gheorghe vodă Ştefan, comunicare la Şedinţa
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi, noiembrie 2002.
Pribegia lui Gheorghe vodă Ştefan (1658-1668), comunicare la Şedinţa Institutului de Istorie
“A. D. Xenopol”, Iaşi, martie 2003.
Cercetarea moştenirilor şi a rudelor. Miron Costin şi Ileana Movilă, comunicare la Al XII-
lea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, mai 2003.
Despre solii lui Ştefan cel Mare, comunicare la Simpozionul naţional Ştefan cel Mare şi
epoca sa, 18-19 iunie 2004, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi.
Din Epir în Polonia: note despre activitatea ctitoricească a lui Vasile Lupu, comunicare la
şedinţa din martie 2004 a Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi.
Ctitori munteni din veacul XVI şi înrudirile lor, comunicare la şedinţa din februarie 2004 a
Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, filiala Iaşi.

g) Aprox. 30 de prezentări şi recenzii de carte publicate în reviste de specialitate, dintre care


amintim:
Каталог славянских рукописей монастыря Нямц [Catalogul manuscriselor slave din
mănăstirea Neamț], vol. întocmit de Petru Jgun (Пётр Жгун), Serpuhov, 2017, 343 p., în
„Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXXV, 2017, p. 109-166.
Documenta Romaniae Historica, B. Țara Românească, vol. XXIX (1643-1644), vol. întocmit
de Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr (coordonatori), Florina Manuela Constantin, Oana
Mădălina Popescu, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Ed. Academiei Române, București, 2017,
1023 p., „Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXXV, 2017, p. 109-166.
Ioan-Augustin Guriță, Gavriil Callimachi, Mitropolit al Moldovei (1760-1786), Ed.
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2017, 491 p., „Studii şi materiale de istorie medie”,
t. XXXV, 2017, p. 109-166.

17
Nadia Manea, Cronicarii, adevărul şi puterea. Istorie şi ideologie în cronistica
moldovenească a secolului al XVII-lea, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2013, 528 p., în
„Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXXIII, 2015, p. 491-498.
Scrierea chirilică românească din Transilvania şi Ungaria habsburgică (sec. XVIII). Album
de Ovidiu Ghitta, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, 121 p., în „Studii şi materiale de istorie
medie”, t. XXXIII, 2015, p. 491-498.
Copilăria românească între familie şi societate (secolele XVII-XX), coordonator Nicoleta
Roman, Editura Nemira, Bucureşti, 2015, 417 p., în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.
I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LXI, 2015, p. 483-485.
Ovidiu Cristea, Puterea cuvintelor. Ştiri şi război în sec. XV-XVI, Editura Cetatea de Scaun,
Târgovişte, 2014, 390 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”, t. XXXII, 2014, p. 370-373.
Lumea animalelor: realităţi, reprezentări, simboluri, volum îngrijit de Maria Magdalena
Székely, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, 534 p., “Analele Ştiinţifice ale
Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, s. n., istorie, t. LX, 2014, p. 483-485.
Mariana Lazăr, „Spre folosul acestei sfinte case”. Constituirea şi evoluţia domeniului
mănăstirii Cotroceni (secolele XVII-XIX), Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2012, 420 p.
(+ o hartă), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie t. LIX,
2013, p. 490-493.
Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţările Române în Evul Mediu (sfârşitul sec. al XIII-lea –
începutul sec. al XVII-lea), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, 652 p. +
3 hărţi., în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie t. LVI-LVIII,
2010-2012, p. 626-628.
Gheorghe Lazăr, Mărturie pentru posteritate: testamentul negustorului Ioan Băluţă din
Craiova (studiu introductiv, ediţie, arbori genealogici şi glosar), Muzeul Brăilei, Editura
Istros, 2010, 199 p. în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi”, s. n., istorie t.
LVI-LVIII, 2010-2012, p. 634-636.
Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, vol. XXXIX (1654), vol. întocmit de
Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Florina Manuela Constantin, Constanţa Ghiţulescu, Oana
Mădălina Popescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 815 p., în în „Studii şi
materiale de istorie medie”, XXIX, 2011, p. 354-357.
Oana Rizescu, Avant l’«État - juge»: Pratique juridique et construction politique en Valachie
au XVIIe siècle, Editura Notarom, Bucureşti, 2008, 547 p., în „Studii şi materiale de istorie
medie”, XXVIII, 2010, p. 351-356.
Mihai-Ştefan Ceauşu, Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balş (1756-1832), Ed.
Junimea, Iaşi, 461 p., în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, Iaşi, XLVII, 2010,
p. 391-394.
Liviu Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în Moldova (secolele XIV-XVI), Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, 603 p. (+ 15 ilustraţii), în „Anuarul
Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», Iaşi, XLVII, 2010, p. 372-375.
Florin Marinescu, Ή Ίερά Μονή Δοχειαρίου στή Ρουμανία. Τί λένε τά έγγραφα, Εκδοσεις
Ιερας Μονης Δοχειαρίου, ΑγιουΟρος, 2009, 508 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”,
XXVIII, 2010, p. 356-358.
Andronikos Falangas, Jacques Vassilikos – Despote (Despot Vodă). Un grec, voïévode de
Moldavie, Bucarest, 2009, 187 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”, XXVIII, 2010,
p. 358-360.

18
Violeta Barbu, Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în ţările române în secolul al XVII-lea,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 770 p., în „Studii şi materiale de istorie medie”,
XXVII, 2009, p. 351-356.
Русская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины
XVII в. (Russian and Ukrainian Diplomacy in the European International Relations in the
Middle of the XVII-th Century), red. М. С. Мейер, Л. Е. Семенова, Б. Н. Флоря, И. Шварц,
Москва, „Гуманитарий”, 2007, 579 p., în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVI,
2008, p. 321-325.
Les cultes de saints souverains et des saints guerriers et l’idéologie du pouvoir en Europe
centrale et orientale, Actes du colloque international 17 janvier 2004, New Europe College,
Bucarest, volume coordonné par Ivan Biliarsky et Radu G. Păun, Bucureşti, 2007, 334 p., în
„Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVI, 2008, p. 326-340.
Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th-20th Centuries). Comportements
sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVI-XXe siècles). Acted du colloque
international 9-10 juin 2006, New Europe College Bucarest, volume coordonné par Ionela
Băluţă, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Mihai-Răzvan Ungureanu, Bucureşti, 2008, 544 p., în
„Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVI, 2008, p. 213-234, p. 341-345.
Silviu Andrieş-Tabac, Introducere în heraldică. Noţiuni generale şi întregiri la armorialul
teritorial românesc, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2008, 172 p., în „Studii şi
Materiale de Istorie Medie”, XXVI, 2008, p. 345-346.
Florin Marinescu, Ρομανικά έγγραφα του Αγίου Όρυς Αρχείο Moνις Ιβιρον, Atena, 2007,
vol. I-II, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXVI, 2008, p. 346-348.
De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Ţara Românească sub Vechiul
Regim, autori Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu,
Andreea-Roxana Iancu, Gheorghe Lazăr, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2007, 295 p.,
în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXV, 2007, p. 321-325.
Marea Neagră. Puteri maritime – puteri terestre (sec. XIII – XVIII), coordonator Ovidiu
Cristea, Institutul Cultural Român, Bucureşti, 2006, 365 p. + o hartă, în „Studii şi Materiale
de Istorie Medie”, XXV, 2007, p. 326-340.
Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje şi
suplicii, coordonatori: Constanţa Vintilă-Ghiţulescu şi Mária Pakucs Willcocks, Institutul
Cultural Român, Bucureşti, 2007, 302 p., în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXV,
2007, p. 213-234, p. 341-345.
В. Г. Ченцова, Восточная церковь и Россия после Переяславской радь. Документь,
(Biserica Răsăriteană şi Rusia după Rada de la Perejaslav. Documente), „Гуманиитарий”,
Moscova, 2004, 176 p., în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXV, 2007, p. 345-354.
Hrisoave inedite de la Ştefan cel Mare şi destinul unor sate din Moldova, Editura Junimea,
Iaşi, 2006, 467 p., în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXV, 2007, p. 355-365.
Mihai-Răzvan Ungureanu, Convertire şi integrare religioasă în Moldova la începutul epocii
moderne, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2004, 410 p., în „Revista de Istorie
Socială”, VIII-IX, 2003-2004, p. 631-635.
Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi. De la origini până la 1918, vol. I-II, Editura “Porto-
Franco”, Galaţi, 1994, în „Historia Urbana”, nr. 1-2/1996, p. 115-117.

1.03.2018 Prof. univ. dr. Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

19