Sunteți pe pagina 1din 6

Abordarea lecțiilor de citit-scris la clasa I

În practica didactică există două tipuri de abordări ale lecțiilor de citit-scris:


 abordarea tradițională, care constă în organizarea separată a lecțiilor de citire și de
scriere, și
 abordarea integrată a citirii cu scrierea.

1. ABORDAREA TRADIȚIONALĂ
Etapele unei lecții de citire pot fi:
 alegerea propoziției în care se află un cuvânt ce conține sunetul nou; dacă sunetul
predat este o vocală, este bine ca aceasta să formeze singură silaba, cu excepția
vocalei î; dacă sunetul este o consoană, trebuie să se afle între două vocale (marcarea
propoziției printr-o dreaptă);
 stabilirea locului cuvintelor în propoziție (desenarea cuvintelor prin segmente de
dreaptă);
 despărțirea cuvântului în silabe și descoperirea sunetelor conținute de fiecare silabă
(desenarea silabelor prin segmente de dreaptă și a sunetelor prin buline);
 pronunția sunetului nou în diferite poziții în cuvânt (la început, în interior, la sfârșit);
 jocuri pentru descoperirea sunetului nou în diferite cuvinte;
 prezentarea literei de tipar corespunzătoare sunetului (dacă se folosește o planșă care
include și alte litere decât cea învățată, acestea se vor acoperi);
 descoperirea literei noi din diferite surse (ziare, reviste, cărți etc.);
 compunerea unor cuvinte folosind alfabetarul;
 intuirea ilustrației; întrebările profesorului în legătură cu ilustrația trebuie astfel
formulate încât, prin răspunsuri, elevii să pronunțe toate cuvintele din pagină; astfel,
profesorul își poate continua activitatea pentru că a asigurat pronunția corectă;
 citirea pe silabe și integrală a grupurilor de cuvinte; prin citirea acestor grupuri de
cuvinte se urmărește formarea câmpului vizual de o silabă; elevii care n-au atins
această performanță vor citi în continuare pe litere;
De la citirea pe silabe nu se trece imediat la citirea textului, deoarece elevul trebuie
să-și regleze respirația. Dacă se trece imediat la citirea textului, elevul tinde să respire puțin
după fiecare silabă și, astfel, se formează citirea sacadată. Între citirea pe silabe a cuvintelor și
citirea textului se pun câteva întrebări elevilor pentru a-i aduce la o respirație normală. În
procesul de formare a deprinderilor de citire corectă, respirația are un rol important.
 citirea în șoaptă a textului (Prima citire a textului o face elevul. Pentru ca la acest
proces de descifrare a textului să participe și analizatorul auditiv, elevul citește textul
în șoaptă.);
 întrebări în legătură cu textul;
 exerciții de citire a textului;
 citirea model a profesorului (Nu se desfășoară la începutul lecției și nici la sfârșitul ei.
Acest moment trebuie fixat în lecție în așa fel încât să existe timp ca elevii să citească
textul după modelul profesorului.);
 citirea elevilor după modelul profesorului;
 citirea selectivă;
 exerciții de cultivare a limbii.
Etapele unei lecții de scriere pot fi:
 intuirea literei de mână (descompunerea ei în elemente grafice);
 scrierea demonstrativă la tablă (pe liniatură tip 1) a literei de către profesor, cu
explicarea fiecărei mișcări a mâinii;
 scrierea literei pe tablă de către 2-3 elevi (pe liniatură tip 1), cu explicarea fiecărei
mișcări a mâinii; clasa execută în aer (pe bancă, pe podul palmei etc.) fiecare mișcare
cu stiloul închis;
 reamintirea poziției corecte la scris: spatele drept, mâna dreaptă cu cotul pe bancă,
mâna stângă sprijină caietul, distanța de la bancă la piept să fie de cel puțin un pumn,
picioarele cu tălpile pe podea, scrierea se realizează cu cele trei degete cu care se ține
instrumentul de scris, iar mâna se mișcă din încheietură (cu excepția stângacilor care
au o altă poziție); lumina trebuie să vină din stânga;
 exerciții de încălzire a mușchilor mâinii: mișcarea degetelor, mișcarea mâinii din
încheietură, mișcarea celor trei degete înainte și înapoi etc.;
 explicații privind așezarea în pagină, forma literei etc.;
 scrierea a 3-4 litere; în acest timp profesorul urmărește calitatea scrierii; elevii care au
scris corect continuă, iar ceilalți scriu împreună cu profesorul;
 scrierea cuvintelor:
o demonstrarea legăturilor dintre litera nouă și celelalte litere învățate;
o copierea unor cuvinte după modelul scris pe tablă;
o transcrierea cu litere de mână a unor cuvinte scrise cu litere de tipar;
o dictarea sau scrierea din memorie a unor cuvinte;
 scrierea propozițiilor cu cele trei momente: copiere, transcriere, dictare/autodictare;
 exerciții de cultivare a limbii.

2. ABORDAREA INTEGRATĂ
Lecția I
 Alegerea propoziției în care se află un cuvânt ce conține sunetul nou, marcarea
propoziției printr-o dreaptă (Dacă sunetul predat este o vocală, este bine ca aceasta să
formeze singură silaba, cu excepția vocalei î. Dacă sunetul este o consoană, trebuie să
se afle între două vocale.);
 Stabilirea locului cuvintelor în propoziție (marcarea cuvintelor prin segmente de
dreaptă);
 Despărțirea cuvântului în silabe și descoperirea sunetelor conținute de fiecare silabă
(marcarea silabelor prin segmente de dreaptă și a sunetelor prin buline);
 Pronunția sunetului nou în diferite poziții în cuvânt (la început, în interior, la sfârșit);
 Jocuri pentru descoperirea sunetului nou în diferite cuvinte;
 Prezentarea literei de tipar corespunzătoare sunetului (Dacă se folosește o planșă care
include și alte litere decât cea învățată, acestea se vor acoperi.);
 Descoperirea literei noi din diferite surse (ziare, reviste, cărți etc.);
 Compunerea unor cuvinte folosind alfabetarul;
 Intuirea ilustrației. Întrebările profesorului în legătură cu ilustrația trebuie astfel
formulate încât, prin răspunsuri, elevii să pronunțe toate cuvintele din pagină. Astfel,
profesorul își poate continua activitatea pentru că a asigurat pronunția corectă;
 Citirea pe silabe și integrală a grupurilor de cuvinte. Prin citirea acestor grupuri de
cuvinte se urmărește formarea câmpului vizual de o silabă. Elevii care n-au atins
această performanță vor citi în continuare pe litere;
 Intuirea literei de mână (descompunerea ei în elemente grafice);
 Scrierea demonstrativă la tablă (pe liniatură tip 1) a literei de către profesor, cu
explicarea fiecărei mișcări a mâinii;
 Scrierea literei pe tablă de către 2-3 elevi (pe liniatură tip 1), cu explicarea fiecărei
mișcări a mâinii; clasa execută în aer (pe bancă, pe podul palmei etc.) fiecare mișcare
cu stiloul închis;
 Reamintirea poziției corecte la scris: spatele drept, mâna dreaptă cu cotul pe bancă,
mâna stângă sprijină caietul, distanța de la bancă la piept să fie de cel puțin un pumn,
picioarele cu tălpile pe podea, scrierea se realizează cu cele trei degete cu care se ține
instrumentul de scris, iar mâna se mișcă din încheietură (cu excepția stângacilor care
au o altă poziție); lumina trebuie să vină din stânga;
 Exerciții de încălzire a mușchilor mâinii: mișcarea degetelor, mișcarea mâinii din
încheietură, mișcarea celor trei degete înainte și înapoi etc.;
 Explicații privind așezarea în pagină, forma literei etc.;
 Scrierea a 3-4 litere; în acest timp profesorul urmărește calitatea scrierii; elevii care au
scris corect continuă, iar ceilalți scriu împreună cu profesorul.
Lecția a II-a
 Citirea în șoaptă a textului (Prima citire a textului o face elevul. Pentru ca la acest
proces de descifrare a textului să participe și analizatorul auditiv, elevul citește textul
în șoaptă.);
 Întrebări în legătură cu textul;
 Exerciții de citire a textului;
 Citirea model a învățătorului nu se desfășoară la începutul lecției și nici la sfârșitul ei.
Acest moment trebuie fixat în lecție în așa fel încât să existe timp ca elevii să citească
textul după modelul învățătoarei;
 Citirea elevilor după modelul profesorului;
 Citirea selectivă;
 Explicații privind așezarea în pagină etc.;
 Scrierea cuvintelor;
o Demonstrarea legăturilor dintre litera nouă și celelalte litere învățate;
o Copierea unor cuvinte după modelul scris pe tablă;
o Transcrierea cu litere de mână a unor cuvinte scrise cu litere de tipar;
o Dictarea sau scrierea din memorie a unor cuvinte.
 Scrierea propozițiilor, cu cele trei momente: copiere, transcriere, dictare/autodictare;
 Exerciții pentru cultivarea limbii;
 Evaluare.
1. Formularea propoziției și realizarea
schemei

9. Exerciții de cultivare a limbii 2. Analiza fonetică a cuvântului și


descoperirea sunetului nou

8. Scrierea literei de mână cu PRIMA LECȚIE DE CITIT-SCRIS 3. Pronunțarea sunetului nou și


subetapele specifice prezentate PREDARE INTEGRATĂ descoperirea lui în cuvinte

7. Citirea cuvintelor scrise pe silabe 4. Prezentarea literei de tipar


corespunzătoare sunetului

6. Intuirea imaginii/imaginilor din


5. Recunoașterea literei noi din diferite
manual
surse
1. Citirea în șoaptă a textului de
către elevi
10. Evaluare

2. Întrebări în legătură cu textul

9. Exerciții de cultivare a limbii

A DOUA LECȚIE DE CITIT-SCRIS


3. Exerciții de citire a textului
PREDARE INTEGRATĂ
8. Scrierea propozițiilor cu subetapele
aferente

4. Citirea model a profesorului

7. Scrierea cuvintelor cu subetapele


aferente

6. Citirea selectivă 5. Citirea elevilor după model


Bibliografie:

1. MOLAN, V. (2014) Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și


literatura română din învățământul primar. București: Editura Miniped, p.112-121.