Sunteți pe pagina 1din 1

Poem

kaaba kaaba hai sanam khana sanam khana hai,


kaif toota dil hai asli manzile jananan hai