Sunteți pe pagina 1din 1

Inteligența emoțională factor activ în dezvoltarea personalității și performanței la locul de muncă

Comunicarea nonverbală şi rolul ei în relaţiile interpersonal.

https://peceresoare.wordpress.com/2013/03/29/scala-
rosenberg-scala-stimei-de-sine/ Scala Rosenberg –
Scala stimei de sine