Sunteți pe pagina 1din 1

Am primit următoarele documente, în original

Adeverinţă Licenţă
UNIVERSITATEA Diplomă Bacalaureat
ALEXANDRU IOAN CUZA din IASI Foaie Matricolă

Act identitate Data Semnătura


Serie ____ nr. __________ __________ __________

FIŞĂ DE LICHIDARE

Nume şi Prenume _______________________________________________________________

Data / Loc naştere ________________________ / _____________________________________

Facultate ______________________________________________________________________

Specializare Licenţă _____________________________________________________________

An absolvire Licenţă _____________________________________________________________

Sesiune examen Licenţă __________________________________________________________

Vize necesare

Secretariat Facultate Dep. Contabilitate


Corp B Corp J

____________________________ ___________________________

Bibliotecă Facultate Biblioteca Centrală Universitară


Corp C Pţa. M. Eminescu

____________________________ ____________________________

Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti Bibliotecă Pedagogie


Cămin C12, cam. 5 Corp D

____________________________ ____________________________

Biblioteca de Limbi Străine


Campus Codrescu

____________________________