Sunteți pe pagina 1din 25

2017:

1. Necesitatea reglementarii profesiei contabile


O profesie in general este definita si judecata prin cunostintele, aptitudinile, atitudinea si etica
celor implicati in aceasta profesie. Reglementarea unei profesii este un raspuns precis la
nevoia de standarde sigure care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depinde de:
 Profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si
societatii
 Conditiile de piata in care activeaza profesia
 Calitatea serviciilor furnizate de membrii sai, reglementarea este necesara pentru a
certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce
implica: adoptarea de standarde profesionale, adoptarea de reguli etice, etc

2. Definiti profesia contabila si enumerati lucrarile care pot fi executrate de catre


expertii contabili
Profesia contabila reprezinta totalitatea activitatilor care presupun cunoastinte in domeniul
contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza si a organismelor profesionale. Este o profesie
reglementata in statele membre ale Uniunii Europene.
Profesia contabila se distinge de alte profesii prin asumarea unor responsabilitati fata de
public, cunostintele de natura doctrinara si deontologica sunt obligatorii si trebuie asumate de
catre toti profesionistii contabili, ceea ce presupune:
 Sa fie constienti de rolul pe care profesia contabila il are pentru dezvoltarea economiei
nationale si mondiale si pentru apararea interesului public;
 Sa fie convinsi de rolul social pe care il au la nivelul entitatii cat si la nivel national;
 Munca si profesia contabila sunt recunoscute si apreciate doar daca satisfac 3
deziderate devenite comandamente fundamentale ale profesiei: educatie, etica si
calitate.
 Sa cunoasca modul de organizare a profesiei contabile;
 Sa inteleaga semnificatia si importanta unor termeni cheie pentru profesia contabila
daca se doreste a deveni o profesie de top in economia si societatea romaneasca:
unitatea si unicitatea profesiei contabile;
 Sa fi absolvit intr-un stat membru, cel mai inalt nivel de pregatire si experienta cerut
de activitatea de profesionist contabil in acea tara si care, cel putin, intruneste nivelul
de calificare al Directivei a 8-a si datorita caruia odata autorizati pot desfasura fara
restrictii auditul statutar al tuturor entitatilor care sunt supuse auditului.

Principalele lucrari sunt:


 Misiunea de tinere a contabilitatii
 Misiunea de examinare a situatiilor financiare
 Evaluarea economica a intreprinderilor
 Auditul statutar
 Management financiar contabil
 Servicii fiscale
 Expertize contabile
 Alte misiuni contabile

1. Prezentati activitatile componente ale profesiei contabile.


In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural,
poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul
de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista principalelor
activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea:

1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscale
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in
sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor
nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si
reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.
Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot
limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.
Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin
compartimente proprii sau prin externalizare.

2. In ce consta relatia dintre profesia contabila si fiscalitatea?


Legatura stransa intre cunosterea contabilitatii, fiscalitate, conturi reale ale clientilor, calcul al
impozitelor, returnari de taxe si impozite a facut profesia contabila un centru natural de
expertiza. Serviciile fiscale cosntrituie o parte componenta a profesiei contabile in ansamblul
ei si sunt oferite in interesul publicului.
Desi la inceputurile profesiei contabile, serviciile fiscale erau oferite de contabili, situatie care
se mentine pentru intreprinderile mici si mijlocii, dezvoltarea serviciilor fiscale, ca si relatie
simbolica dintre fiscalitate si contabilitate au dus la apritia firmelor de consultanta
multicompetente.

3. Care este rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public?


Exercitarea profesiei liberale de expert contabil şi contabil autorizat presupune asumarea
raspunderii de a actiona in interes public, nu numai de a satisface nevoile unui client sau ale
unui angajator.
Actionand in interes public, format din clienti,finantatori, autoritatii publice, angajatori,
investitori –expertul contabil si contabilul autorizat ca membru al unei profesii liberale,
trebuie sa onoreze increderea care i s-a acordat, respectand anumite norme de conduita, in
mod deosebit constiinta profesionala si Independenta.
Rolul profesiei contabile = Protejarea interesului public

4. Care este rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei ?


Progresul uman duce la dezvoltarea pietelor,dar aceste nu se pot dezvolta fara profesionisti
contabili deci profesia contabila satisface un interes general.
Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblu lor constituie cea mai buna carte de vizita
a unei intreprinderi,iar
profesionistul contabil este artizanul acesteia.
Profesionisti contabili au un rol important in dezvoltarea economica durabila prin satisfacerea
interesului public numai daca exista la nivel national organisme profesionale puternice care sa
lupte pentru aplicare standardelor internetionale in domeniul auditului si contabilitatii.
5. Care este rolul social al profesionistilor contabili ?
Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in
legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice, a colectivitatii si
a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii
veniturilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de
fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in
sens larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme
riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de a
oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de
ordin fiscal.
Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care
trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce
Administratia la concluzia stabilirii unor impozite s i taxe in sarcina contribuabililor. Tot in
acest sens trebuie privita si contributia profesionistilor contabili la realizarea veniturilor
statului, sursa a programelor sociale ale Guvernului.

6. Ce reprezinta asigurarea calitatii serviciilor profesionale ?


Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de
a actiona in interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra
reputatia pentru integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a
clientilor, angajatorilor si publicului. IFAC considera ca organismele member trebuie sa
demonstreze ca se aplica programele adecvate pentru a oferi basigurarea rezonabila ca toti
contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde.Reglementarea profesiei contabile se
realizeaza prin diverse cai cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de
reglementare si altele au programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul
profesiei cu mecanisme publice de supraveghere. Datoria de a adera la cerintele profesionale
apartine contabilului profesionist. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta
datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru cara contabilul profesionist isi desfasoara
activitatea. In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de
asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist.
In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern
de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea
si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor
profesionale reprezinta o responsabilitate-cheie a organismelor profesionale de contabilitate
din fiecare tara; organismele profesionale sunt responsabile de luarea masurilor adecvate
pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care
prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat in trei niveluri: nivelul de
contract, nivelul firmei si organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe
abordari care include:-resurse interne(inspectori angajati)-resurse externe Indiferent de
abordarea folosita,organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea
independentei auditorilor de calitate. In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de
persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control.

7. Ce reprezinta Standardele Internationale de Educatie, care sunt acestea si care este


rolul organismelor profesionale ?
Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele
esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea
sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga.Avand in vedere marea diversitate de
culturi, limbi, sisteme educationale, juridice si sociale din tarile din care fac parte organismele
membre IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale
educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza
elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. IFAC emite trei
tipuri de documente:
 Standarde intrenationale de educatie pentru− profesionistii contabili;
 Indrumarile internationale de educatie pentru− profesionistii contabili;
 Documentele internationale de educatie pentru− profesionistii contabili.
Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili: Stabilesc standarde de
buna practica general−acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili;
Exprima reperele pe care organismele membre trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea
continua a profesionistilor contabili;
Stabilesc elemente−esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul
scontat pentru castigarearecunosterii, acceptarii si aplicarii internationale;
Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea−reglementarilor locale cu privire la buna
practica in general. Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in
legatura cu standardele international de educatie sunt:
 Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale
continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste
standarde;
 Sa depuna−eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de
educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele;
 Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de
IFAC.

8. Ce reprezinta Standardele Internationale de Calitate, care sunt acestea si care este


rolul organismelor profesionale ?
Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:
 La nivelul misiunii
 La nivelul firmei
 La nivelul organismului profesional
Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri
care sa faca referiri la:
 Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei;
 Cerintele etice - stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a
cerintelor etice relevante:integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala,
confidentialiatea, profesionalismul si independenta;
 Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice;
 Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea
performantei, capacitatile, competenta,dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente
etc;
 Monitorizarea – asigurarea ca procedurile si politicile cu− privire la sistemul de
control al calitatii sunt relevante,adecvate, functionale si sunt respectate.
Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: Existenta unui
program obligatoriu de−examinare si asigurare a calitatii; Depunerea celor mai sustinute
eforturi− pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor
internationale de calitate.
9. Ce reprezinta Standardele Internationale de Etica, care sunt acestea si care este
rolul organismelor profesionale ?

Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al
profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte
prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile
fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru
conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:
 Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele
stipulate in codul etic IFAC;
 Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor,
organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul
IFAC, si sa-i convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa
incorporeze codul IFAC.

10. Ce reprezinta Standardele Internationale de Contabilitate, care sunt acestea si care


este rolul organismelor profesionale ?
IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public
emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru
standarde internationale de contabilitate emite standardele internationalede raportare
financiara IFRS.
Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca:
 Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul
public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca
responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau
altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
 Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul
public sau altor standard care incorporeaza aceste standarde; Incorprarea cerintelor
IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii
cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea
acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde;
 Asistenta la implementarea IFRS-urilor sau altor standard care incorporeaza aceste
standarde.

11. Ce reprezinta Standardele Internationale de Audit, care sunt acestea si care este
rolul organismelor profesionale ?
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele
standarde:
 Standarde internationale de audit;
 Standarde internationale pentru misiunile de examinare;
 Standarde internationale pentru serviciile conexe.
Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:
 Incorporarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de
consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale,
sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor
terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si
documente;
 Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste
standarde si documente.
Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si complete
a standardelor internationale si acelorlalte documente emise de consiliul pentru standarde
internationale de audit si asigurari
12. Prezentati continutul siglei CECCAR
Logo-ul CECCAR: “Stiinta, Independenta, Moralitate”
Sigla CECCAR este compusa din:
-o carte/registru care simbolizeaza insemnul profesiei
-un caduceu – toiagul de crainic al zeului Hermes, avand ca insemn divin doi serpi incolaciti,
pretuit in Grecia Antica, ca avand valoare de simbol diplomatic, asadar emblem simbolizeaza
rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci cand reda imaginea fidela,
corecta si complete a patrimoniului contabilizat sau expertizat.
Deviza “Stiinta, Independenta, Moralitate” – attribute esentiale ale exercitarii profesiei

13. Cere este rolul CECCAR atat la nivel national cat si la nivel international ?

 Rolul organismului profesional pentru adoptarea standardelor


IFAC si IASCF au colaborat in timp la dezvoltarea standardelor de audit si decontabilitate
care pot fi acceptate in mod general la nivel international. Un organism profesional de
contabilitate trebuie sa stabileasca un comitet pentru revizuirea acestor standarde pe baza
cunostintelor membrilor in ceea ce priveste mediul economic, legal si profesional. Daca este
necesar, organismul profesional de contabilitate poate emite materiale informative
suplimentare pentru reflectarea circumstantelor locale. Este recomandat,daca acest lucru este
posibil, sa se stabileasca doua grupuri de lucru sau grupuri operative separate-unul sa
analizeze standardele internationale de contabilitate, celalat sa se ocupe de standardele de
auditare. Aceasta din urma trebuie sa include practicieni din firme mari si mici; primul grup
trebuie sa contina reprezentanti din industrie si comert, precum si alte sectoare, pentru
consolidarea sustinerii standardelor. Fiecare grup va trebui sa analizeze fiecare standard, sa il
compare cu practica actuala, sa il dezbata, sa rezolve nepotrivirile si sa decida asupra
problemelor de tranzitie.Recomandarile comitetului de a adopta un anumit standard
international trebuie sa fie aprobate de Consiliu, de preferat dupa o perioada de expunere. In
cursul perioadei de expunere se pot tine seminarii pentru formarea pedagogilor si
practicienilor locali in ceea ce priveste utilizarea standardului.

 Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica


Profesia are responsabilitatea de a proteja binele colectiv a publicului si al institutiilor
deservite de contabilii profesionisti. Acest lucru necesita adoptarea si implementarea unui cod
etic chiar si atunci cand organul legislativ al tarii are responsabilitatea de promulgare a
cerintelor de etica. Pentru realizarea acestui lucru majoritatea organismelor de contabilitate
infiinteaza un comitet pentru etica responsabil de promulgarea codului si de stabilirea unui
grup separat de monitorizare a respectarii codului si de luare a masurilor disciplinare in caz de
incalcare a codului. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili a fost stabilit pentru a
deservi nevoile contabililor profesionisti, indiferent daca sunt angajati in practica sau in alte
sectoare economice. Acesta stabileste standardele de conduita a contabililor profesionisti si
declara principiile fundamentale pe care trebuie sa le respecte pentru indeplinirea obiectivelor
commune. Codul etic IFAC este recunoscut la nivel international si principiile generale ale
acestuia pot fi adoptate de toate tarile. Toate organismele member IFAC trebuie sa adapteze
principiile Codului etic IFAC la codul national.
 Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilor profesionale
Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de
a actiona in interesul public. Profesia de contabil a facut tot posibilul pentru a-si pastra
reputatia pentru integritate, obiectivitate si competenta de-a lungul multor ani de deservire a
clientilor, angajatorilor si publicului. IFAC considera ca organismele member trebuie sa
demonstreze ca se aplica programele adecvate pentru a oferi basigurarea rezonabila ca toti
contabilii profesionisti adera la cele mai inalte standarde.Reglementarea profesiei contabile se
realizeaza prin diverse cai cu jurisdictii diferite. Unele jurisdictii au mecanisme externe de
reglementare si altele au programe de asigurare a calitatii implementate prin intermediul
profesiei cu mecanisme publice de supraveghere. Datoria de a adera la cerintele profesionale
apartine contabilului profesionist. Evaluarea masurii in care un contabil si-a indeplinit aceasta
datorie este realizata la nivelul organizatiei pentru cara contabilul profesionist isi desfasoara
activitatea. In cazul contabililor profesionisti, in afaceri, implementarea regulamentului de
asigurare a calitatii tine de organizatia (angajatorul) care angajeaza contabilul profesionist.
In cazul contabililor profesionisti din practica publica, implementarea regulamentului intern
de control al calitatii este responsabilitatea fiecarei firme de contabili practicieni. Incurajarea
si asistarea firmelor de contabili practicieni in mentinerea si imbunatatirea calitatii serviciilor
profesionale reprezinta o responsabilitate-cheie a organismelor profesionale de contabilitate
din fiecare tara; organismele profesionale sunt responsabile de luarea masurilor adecvate
pentru realizarea acestui obiectiv in mediul legal, social, de afaceri si de reglementare care
prevaleaza in tarile respective. Controlul calitatii este abordat in trei niveluri: nivelul de
contract, nivelul firmei si organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe
abordari care include:-resurse interne(inspectori angajati)-resurse externe Indiferent de
abordarea folosita,organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea
independentei auditorilor de calitate. In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de
persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control.

 Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigatii si


disciplinar
Dupa stabilirea unui cod etic, este necesar ca membrii sa il cunoasca si sa il respecte. In tarile
in care autorizarea ester o functie guvernamentala, organismele guvernamentale sa de
reglementarea bau de obicei autoritatea de a impune cele mai severe actiuni disciplinare.chiar
si atunci cand se practica acest lucru, un organism profesional de contabilitate trebuie totusi sa
aiba un proces disciplinar eficient pentru controlul propriilor membri si, daca este
cazul,pentru asistarea organismelor guvernamentale si de reglementare. Prin urmare, un
organism profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse
investigatiile disciplinare, ce process trebuie urmat, ce standarde de demonstrare si dovedire
sunt necesare, ce sanctiuni sunt recomandate si ce apeluri sunt premise.
Structura de baza comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile
este:
 metoda de a decide, conform regulamentului intern corespunzator, prin care plangerile
inaintate organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse
unei investigatii disciplinare;
 curte disciplinara care investigheaza si judeca plangerile;
 curte de apel care audiaza apelurile impotriva constatarilor curtii disciplinare;
Organismul profesional de contabilitate trebuie sa pastreze un registru al deciziilor si
penalizarilor impuse pentru a asigura consecventa abordarii cazurilor. Organismele
profesionale de contabilitate trebuie sa se asigure ca au acces la consiliere juridica pentru
mentinerea unui proces disciplinar. Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaza:-
activitate infractionala;-actiuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputatiei profesiei
contabile;-incalcarea standardelor profesionale;-incalcarea cerintelor etice;-neglijenta
profesionala crasa;-un numar de cazuri mai putin grave de neglijenta profesionala care,
cumulate, pot indica incapacitatea de a profesa;-activitate nesatisfacatoare.
Gama de penalizari impuse, daca legea locala permite acest lucru, include:-avertizarea;-
pierderea sau limitarea drepturilor de practica;-amenda/plata cheltuielilor;- pierderea titlului
profesional;-excluderea ca membru;

 Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continuua


Un principiu fundamental al Codului etic IFAC al profesionistilor contabili specifica faptul ca
“un profesionist are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelu
necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale
competente in baza noutatilor curente din practica, legislatie si tehnica. Un profesionist
contabil trebuie sa actioneze cu diligenta si in conformitate cu standardele tehnice si
profesionale aplicabile in furnizarea serviciilor profesionale”.Dezvoltarea profesionala
continua este metoda prin care contabili profesionisti isi pot indeplini obligatiile de
competenta permanenta.Dezvoltarea profesionala continua este definite ca o activitate de
invatare pentru dezvoltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si
desfasura activitatea in mod competent in mediul lor profesional.
Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente
vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si
pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sai. Este important ca organismele de
contabilitate sa demonstreze membrilor valoarea dezvoltarii profesionale continue si
beneficiile acesteia pentru membrii individuali in termini de dezvoltare a carierei, oportunitati
de angajare si credibilitate.
Standardul International de Educatie pentru Contabilii Profesionisti 7,“Dezvoltarea
profesionala continua: Un program de invatare de durata si dezvoltare continua a competentei
profesionale”, stabileste referinta internationala de dezvoltarea profesionala continua pentru
toti contabilii profesionisti. Standardul promoveaza activitatile dezvoltarii profesionale
continue care sunt relevante pentru munca membrului individual, care pot fi estimate si
verificate. Multe organisme de contabilitate solicita membrilor sa faca un anumit numar de
ore de pregatire pe an, in timp ce altele abordeaza dezvoltarea profesionala continua in baza
competentei. Organismele profesionale de contabilitate trebuie, de asemenea, sa stabileasca
un proces prin care sa determine daca membrii se ocupa de dezvoltarea profesionala continua.

14. Prezentati necesitatea si rolul codului etic in profesia contabila

Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de


etica ce reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati.
Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati
de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la
conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa
garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
 Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii
serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti
care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor;
 Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor
fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terorism,
fraude, coruptii.
Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile
stabilite prin codul etic IFAC:

 Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor
contabili;
 Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale;
 Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si
regulile stabilite prin codul etic IFAC.

15. Prezentati structura codului etic national al profesionistilor contabili

Codul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile


fundamentale, redate general, si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor
profesionisti intr-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce
priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul
situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila.

Codul etic are 3 parti:


Partea A – destinata tuturor profesionistilor contabili
Partea B – destinata numai contabililor liber-profesionisti
Partea C – destinata numai profesionistilor contabili angajati.

16. Prezentati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila


Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit
unor criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la
scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabilica
prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut
priveligiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de
performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat protectia
fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea
prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta.

Calitatea lucrarilor presupune:


- abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig;
- selectarea lucrarilor pentru colaboratori;
- programarea lucrarilor;
- studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate;
- constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate;
- calitatea si continutul raportului;- pastrarea secretului profesional.

17. Prezentati si definiti pricipiile fundamentale ale eticii in profesia contabila

Integritatea in profesia contabila.


Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si
onesti în relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implică, de asemenea, tranzactii
corecte si juste.
Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau
alte informatii când apreciază că acestea:
- contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare
- contin declaratii sau informatii eronate;
- omit sau ascund informatii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.
Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport
modificat pentru a respecta cerintele paragrafului.

Obiectivitatea in profesia contabila.


Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial, farä prejudecati, sa
nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturã a
determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia.

Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi


compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei
nedorite a unor alte persoane.
Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Este
imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise.
Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele
profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.
Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si
demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Liber-profesionistii contabili realizează
rapoarte de certificare, prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala.
Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora,
executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din
industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili
pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul
prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa
mentină obiectivitatea în rationamentul profesional.
În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor
etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori:
a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce
le pot diminua obiectivitatea.
b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste
posibile presiuni. În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa
afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa
încalce obiectivitatea.
d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile
profesionale contabile si-au însusit principiul obiectivitătii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese,
spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra
rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază.

Confidentialitatea in profesia contabila.


Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea
informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge
fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigatia divulgarii este prevazuta prin lege
sau norme reglementare.
Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca
urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului în care a fost autorizat în
mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau
profesională de a face publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în
avantajul personal sau în avantajul unei terte părti.

 un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea, chiar si


într-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea
unor scurgeri de informatii, în special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe
termen lung cu un asociat sau cu un afin.
 un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să mentină confidentialitatea în
prezentarea de informatii către un posibil client sau angajator.
 un profesionist contabil trebuie, de asemenea, să ia în considerare mentinerea
confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare.
 un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul
aflat sub controlul său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă
respectă principiul confidentialitătii.
 obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul
contabil si client sau angajator. Când profesionistul contabil schimbă organizatia
angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze experienta anterioară.
profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, să folosească sau să divulge informatii
confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri.
în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge
informatii confidentiale:
• atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator;
• atunci când divulgarea este autorizată prin lege, de exemplu: pentru a furniza
documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare; si
• pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale
legii.
• atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu
este interzis prin lege:
• pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului
profesional;
• pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre
sau al unui organism normalizator.
• pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul
procedurilor judiciare;
• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.
Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi
divulgată, trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
dacă interesele tuturor părtilor, inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi
afectate, ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca
profesionistul contabil să divulge informatii;
dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu
dovezi, în măsura în care acest lucru este posibil; când situatia implică fapte sau opinii
nefondate, trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se determina
tipul de prezentare care trebuie făcută, dacă este disponibil;
ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează; mai exact, profesionistul
contabil trebuie să fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt
destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare.

Compententa in profesia contabila.


Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii
profesionale cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un
nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau
ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din
practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si
international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea
sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau
in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru
care nu are formatia sau sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul
real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

Profesionalismul in profesia contabila.


Profesionalism = Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a
profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia
de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor
responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai
profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu
normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu
grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu
cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta
. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
 IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
 Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
 Ministerul Finantelor Publice
 C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
 Legislatia relevantă
Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.
Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu
normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu
grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu
cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu
independenta (după cum se va vedea în Secţiunea 290). În plus, ei trebuie sa se conformeze
normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR şi legislaţia
relevanta.

18. Ce intelegeti prin independenta profesionistilor contabili ?


Independenta este o stare a unei persoane care judeca lucrurile si/sau faptele si actioneaza fara
nicio influenta exterioara. Independenta trebuie inteleasa in dublu sens:
- Pe de o parte : independenta de spirit care presupune ca nu este influentata judecata
profesionala
- Pe de alta parte: independenta de fapt care trebuie sa permita beneficiarilor sa nu puna
la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil
In situatia in care un profesionist contabil considera ca ii este afectata independeta acesta
trebuie fie sa elimine cauzele care o afecteaza, fie sa refuze acceptarea sau continuarea
misunii respective.

19. Mentionati care sunt amenintarile la adresa independentei profesionistilor


contabili.
Circumstantele care afecteaza independenta:
a) Interesul propriu, care de regula presupune urmatoarele aspecte:
o Exista un interes financiar la beneficiar prin detinerea directa sau indirecta a
unei parti din capitalul social
o Dependenta fata de onorariile primite de la un singur client
o Existenta unor relatii de afaceri cu un anumit client
o Interesul de a nu pierde un anumit client
o Acceptarea pe parcursul efectuarii lucrarilor a unor onorarii suplimentare
netrecute in contractul initial
o Acceptarea unor imprumuturi de la client sau de la angajatii acestuia
b) Autoecaminarea presupune posibilitatea de a descoperi erori semnificative pe
parcursul desfasurarii lucrarii. Aceste erori apar, in cele mai multe cazuri, in faza de
pregatire sau elaborare a lucrarilor si mai putin in faza de prezentare a lor. Riscul
apare in situatia in care aceeasi persoana executa toate fazele respective.
c) Favorizarea apare in situatii similare cu interesul propriu, doar ca vizeaza membrii ai
echipei profesionistului contabil
d) Intimidarea presupune amenintarea cu un litigiu, amenintarea cu
concedierea/inlocuirea, respectiv exercitarea de presiuni pentru diminuarea onorariului

20. Precizati care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa


independentei profesionistilor contabili.
Masurile de protectie impotriva circumstantelor care afecteaza independenta:
a) Masuri de protecte generate de exercitarea profesiei
Principalele masuri din aceasta categorie sunt:
o Existenta unor cerinte de formare si experientta la intrarea in profesie
o Masuri legate de dezvoltarea profesionala continua
o Existenta unor reglementari privind incompatibilitatile si interdictiile in exercitarea
profesiei
o Monitorizarea tuturor misiunilor prin intermediul auditului de calitate
b) Masuri de protectie legate de organizarea mediului de lucru
 Stabilirea unor politici si proceduri pentru monitorizarea calitatii misiunilor
 Desemnarea in echipa de lucru a unei persoane cu o pozitie ierarhic cat mai inalta
 Implicarea, in cazuri exceptionale, a unui profesionist contabil independent pentru
monitorizare sau chiar pentru realizarea misiunii
c) Masuri de protectie din partea clientului
 Vizeaza aprobarea de catre terte persoane a profesionistului contabil ales
 Alegerea profesionistului contabil prin licitatie
 Existenta unor proceduri interne la client, care ii permit realizarea unor alegeri
obiective in atribuirea misiunii
Acceptarea unui client: presupune in primul rand examinarea anticipata a clientului respectiv
pentru a se identifica in situatiile care ar putea genera amenintari cum ar fi:
o Implicarea respectivului client in activitati ilegale
o Raportari financiare eronate
o Evaziune fiscala
o Concurenta neloiala
Profesionistul contabil trebuie sa evalueze situatiile de acesta natura si, pe cat posibil, sa
incerce sa elimine sau sa reduca la un nivel acceptabil riscurile partiale. In situatia in care
aceste cerinte nu sunt posibile profesionistul contabil trebuie sa refuze acceptarea clientului
respectiv. Pe de alta parte, la accesptarea unui client, profesionistul contabil trebuie sa
stabileasca daca are sau nu competentele si resursele necesare pentru realizarea misiunii
respective, in cazul in care nu le detine trebuie sa il refuze.

21. Definiti integritatea in profesia contabila


INTEGRITATE
Principiul integrităţii impune ca obligaţie tuturor profesioniştilot contabili de a fi drepţi şi
oneşti în relaţiile profesionale şi de afaceri, de asemenea, implică tranzacţii corecte şi juste;
Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele, evidenţele, comunicatele sau
alte informaţii când apreciează că acestea:
 Conţin o declaraţie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare;
 Conţin declaraţii sau informaţii eronate;
 Omit sau ascund informaţii, atunci când aceste omisiuni induc în eroare.

22. Definiti obiectivitatea in profesia contabila


Principiul obiectivităţii impune o obligaţie tuturor profesioniştilor contabili de a nu îşi
compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influenţei
nedorite a unor alte persoane
Profesioniştii contabili ăşi desfăşoară activitatea în multe domenii diferite şi trebuie să-şi
demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Profesioniştii contabili nu trebuie să accepte
sau să ofere cadouri sau invitaţii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o
influenţă importantă şi dăunătoare asupra raţionamentului lor profesional sau asupra acelora
cu care negociează.
Trebuie acordată atenţie corespunzătoare următorilor factori:
• Profesioniştii contabili sunt expuşi unor siutaţii în care asupra lor se pot exercita
presiuni ce le pot diminua obiectivitatea;
• Este practic imposibil să se definească şi să se descrie toate situaţiile în care ar exista
aceste posibile presiuni
• Trebuie evitate relaţiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influenţele
altora să încalce obiectivitatea;
• Profesioniştii contabili au obligaţia de a se asigura că personalul angajat pentru
serviciiile profesionale contabile şi-a însuşit principiul obiectivităţii

23. Definiti confidentialitatea in profesia contabila


Potrivit acestuia profesionistul contabil trebuie sa se abtina de la a dezvalui informatii
confidentiale, cu exceptia cazului in care a fost autorizat sau exista o obligatie legala in acest
sens. De asemenea profesionistul contabil nu trebuie sa foloseasca informatiile dobandite in
interes personal sau in avantajul unei terte persoane.
Nu se considera o incalcare a acestui principiu divulgarea informatiilor in urmatoarele situatii:
- Autorizarea data in scris de catre client
- Autorizari prevazute prin reglementari legale
- Conformarea la auditul de calitate
- Studii si cercetari in scopul statistice din partea unui organism normalizator in
domeniu

24. Ce intelegeti prin competenta in profesia contabila


Principiul competenţei profesionale şi al prudenţei impune următoarele obligaţii
profesioniştilor contabili:
 Mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul celor necesare astfel
incat clientii sau angajatorii sai sa fie siguri ca primesc servicii profesionale
competente,
 Sa actioneze cu prudenta in conformitate cu standardele tehnice si profesionale, atunci
cand ofera servicii profesionale.
Competenta profesionala poate fi impartita in doua faze separate:
> obtinerea unui nivel de competenta profesionala;
> mentinerea unui nivel de competenta profesionala

25. Definiti profesionalismul (Comportament profesional)in profesia contabila . (Ce


obligatii avem?)
Potrivit acestuia profesionistul contabil are urmatoarele obligatii:
- Conformarea cu legile si reglementarile in domeniu
- Evitarea oricaror actiuni care sa discrediteze profesia
- Nefurnizarea de informatii eronate despre profesie si membrii acesteia
- Sa fie cinstit si loial (sa nu aiba revendicari exagerate pentru servicii pe care le ofera
calificarile si experienta pe care le detin, respectiv sa nu ofere comparatii lipsite de
fundament privind munca desfasurata de altii

26. Ce este IFAC


Federatia Internationala a Contabililor (IFAC)
S-a infiintat in anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de tari ca raspuns la provocarile
perioadei:sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai
complexe, furnizarea unei directii si a unui
mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea
dreapta si etica.
In prezent, IFAC este o organizatie globala, semnificativa, care cuprinde 155 de organisme
membre si asociate din 118 state, reprezentand peste 2,5 milioane de contabili care lucreaza
in practica publica sau angajati in industrie
si comert, educatie, institutii publice etc.
IFAC este organizatia globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si toate
specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultanta fiscala, audit, tehnologia
informatiei, insolvabilitate etc. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile
capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la
standarde profesionale de inalta calitate.

Pentru a deveni membru IFAC, organismul profesional solicitant trebuie:


 sa fie recunoscut fie printr-o lege, fie prin consens general ca fiind un organism
national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. In cazul
consensului general s-a constatat faptul ca el trebuie sa fie sustinut de comunitatea de
afaceri;
 sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesonala;
 sa demonstreze ca acorda o atentie deosebita atunci cand isi selectioneaza membrii;
 sa furnizeze standarde si orientari privind comportamentul si practicile profesionale
personelor carora li s-a acordat o functie sau alte imputerniciri de catre o autoritate
recunoscuta sau carora organizatia le-a acordat o functie si care trebuie sa respecte
criteriile statutului de membru;
 sa se oblige sa participe in IFAC si sa promoveze importanta IFAC si a programelor,
activitatilor si hotararilor luate de IASB;
 sa fie solvabil financiar si operational;
 sa aiba o structura operationala interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru
membrii sai.

29 Prezentati reglementarea profesiei contabile la un nivel european


1. Reglementarea generala
Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva
2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este defini ca specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai
inalt nivel de pregatire si formare cerut de acea tara pentru activitatea de profesionist contabil
si care are acces la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile, inclusiv,
odata autorizat, la activitatea de audit statutar.
Nivelul de pregatire: studii universitare de specialitate, un stagiu practic de cel puntin 3 ani,
au promovat un test de aptitudini.

2. Reglementarea speciala
Directiva 84/253/CEE cunoscuta sub denumirea de Directiva a 8-a , inlocuita cu Directiva
2006/43/CF cunoscuta sub denumirea de Noua Directiva a 8-a. Principalele prevederii sunt:
 Conditiile de autorizare si retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua
audit statutar. Conditii ce trebuie indeplinite de o persoana fizica sa fie autorizata sa
efectueze audit statutar sunt: sa aiba studii universitare relevante sau la un nivel
echivalent, sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil, sa fi
efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani, sa fi promovat un examen de
competenta profesionala.
 Conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea pestatiilor de audit
statutar si standarde aplicabile
 Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a
auditorilor statutari.

30. Care este aria de acoperire si ce este calitatea reglementarii profesiei contabile ?
Aria de acoperire a reglementarii profesiei cuprinde:
 Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea
 Cerinte referitoare la educatia continuua
 Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili
 Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte
 Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu
indeplinesc cerintele de mai sus

Care sunt conditiile de calitate a reglementarii profesiei contabile ?


Reglementarea trebuie sa fie: proportionala, transparenta, sa nu fie impotriva competitiei,
precisa, nediscriminatorie, segmentata in functie de tinta sa, implementata consecvent si just,
supusa unei examinarii periodice.

31. Explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile.


O profesie in general este definita si judecata prin cunostintele, aptitudinile, atitudinea si etica
celor implicati in aceasta profesie. Reglementarea unei profesii este un raspuns precis la
nevoia de standarde sigure care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii.
Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depinde de:
 Profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si
societatii
 Conditiile de piata in care activeaza profesia
 Calitatea serviciilor furnizate de membrii sai, reglementarea este necesara pentru a
certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce
implica: adoptarea de standarde profesionale, adoptarea de reguli etice, etc

32. Care sunt conditiile de calitate a reglementarii profesiei contabile?


Reglementarea trebuie sa fie: proportionala, transparenta, sa nu fie impotriva competitiei,
precisa, nediscriminatorie, segmentata in functie de tinta sa, implementata consecvent si just,
supusa unei examinarii periodice.

33. Care sunt criteriile de recunoastere a unui organism profesional ?


Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si organismele internationale, un organism
national al profesiei contabile trebuie sa:
 Sa fie un organism necomercial si neguvernamental
 Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai
 Membrii sai sa fie profesionisti contabili
 Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului
 Sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile
 Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare la cel mai inal nivel posibil,
activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili
 Sa aiba capacitatea de administrare si resurse necesare pentru indeplinirea misiunii si
obiectivelor sale.

34. Definiti respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.


Profesionistul contabil trebuie sa respecte standardele profesionale, de educatie si de calitate
ca o garantie ca actioneaza in scopul protejarii interesului public.
Este de datoria organismelor profesionale pentru fiecare dintre activitatile componente ale
profesiei contabile, care constituie criterii de calitate in aprecierea misiunilor realizate de
profesionistii contabili.
35. Care sunt standardele profesionale emise de CECCAR si rolul lor ?

Standardele profesionale aplicabile:


• Standardul profesional nr.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea
situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilităţii, intocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare.
• Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale.
• Standardul profesional nr.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări.
• Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile.
• Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.
• Standardul profesional nr.39 Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor.
• Standardul profesional nr.40 Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unei
firme membre CECCAR.
• Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi
combatere a spălării banilor.

Un principiu fundamental al Codului etic IFAC al profesionistilor contabili specifica faptul ca


“un profesionist are sarcina permanenta de a-si pastra cunostintele si abilitatile la nivelu
necesar pentru a se asigura ca un client sau un angajator primeste servicii profesionale
competente in baza noutatilor curente din practica, legislatie si tehnica. Un profesionist
contabil trebuie sa actioneze cu diligenta si in conformitate cu standardele tehnice si
profesionale CECCAR aplicabile in furnizarea serviciilor profesionale”.Dezvoltarea
profesionala continua este metoda prin care contabili profesionisti isi pot indeplini obligatiile
de competenta permanenta.
Este important ca organismele de contabilitate sa puna la dispozitia profesionistilor
standardele si sa demonstreze membrilor valoarea dezvoltarii profesionale continue si
beneficiile acesteia pentru membrii individuali in termeni de dezvoltare a carierei, oportunitati
de angajare si credibilitate.

36. Care este structura Tabloului cuprinzand membrii CECCAR?


Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili – membrii
CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public.Tabloul Corpului este impartit
in opt sectiuni, dupa cum urmeaza:
1)Sectiunea intai –“ Experti contabili liber-profesionisti, care isi desfasoara activitatea in mod
individual sau ca personae fizice autorizate”.
2)Sectiunea a doua – “ Experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii
bancare si de asigurari, educatie,cercetare, institutii centrale sau locale.”
3)Sectiunea a treia – “ Persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al
Corpului”.
4)Sectiunea a patra –“ Experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati,
companii sau cabinet membre ale Corpului”:A.cu capital strain sau mixt;B.cu capital
autohton.
5)Sectiunea a cincea – “ Contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea
individual sau ca persoane fizice autorizate”.
6)Sectiunea a sasea – “ Contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii
bancare si de asigurari,educatie, cercetare, institutii centrale sau locale”.
7)Sectiunea a saptea – “ Contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul
societatilor de contabilitate membre aleCorpului”:A. cu capital strain sau mixt; B.cu capital
autohton.
8)Sectiunea a opta – “Titluri onorifice”: A.presedinti de onoare ; B.experti contabili de
onoare; C.contabili autorizati de onoare.

37. Mentionati categoriile de profesionisti contabili. Precizati care sunt diferentele


dintre acestia?

Exista doua categorii de profesionisti contabili :


 Contabili autorizati
 Experti contabili

Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile O.G. 65/1994
si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare
intocmirii siuatiilor financiare ale intreprinderii. Contabilul autorizat poate executa, pe
baza de contract, persoanelor fizice si juridice lucrari legate de tinerea contabilitatii,
operatiunile economico-financiare si pregatirea documentelor in vederea elaborarii situatiilor
financiare, lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale, lucrari pentru
organizatii familiale si persoane fizice independete, precum si activitati de cenzorat la
asociatiide proprietari, alte asociatii, fundatii

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul
contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv
verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. Acesta poate efectua servicii la cel mai inalt
nivel in:
1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere , asistenta)
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8.Evaluari de intreprinderi si titluri
9.alte servicii contabile si extracontabile

38. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil?


Calitatea de expert contabil se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor
Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in
vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
1. Examen de admitere privind accesul;
2. Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si
doctrina profesionala)
3. Examen de aptitudini (examen scris, proba orala )

39. Cum se mentine calitatea de expert contabil si ce obligatii anuale au expertii


contabili?
Calitatea de expert contabil se mentine prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se
realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de
contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe
intreg teritoriul tarii.
Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage
radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o exercita.
Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulativ conditiile:
 achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
 plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite;
 asigurarea pentru riscul profesional;
 dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare, potrivit legislatiei in
vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (
cazier judiciar); - persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul
privind conduita profesionala;
 depunerea fisei individuale.

40. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat? Dar dintre
contabilul autorizat si contabilul salariat?

Prima situatie: diferenta intre expertul contabil si economistul salariat


Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1994,
având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de
conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea
societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. Prin urmare, ne găsim în faţa unei
arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat; economistul este
subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemenea,
economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al
specializării financiar-contabile, independent faţă de societatea comercială. El nu primeşte,
pentru lucrările executate, un salariu, ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu
referire la misiunea sa.

A doua situatie: contabilul autorizat si contabilul salariat


Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O.G. nr.
65/1994 şi are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii
situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist
independent, nesalarizat de o entitate economică. Contabilul salarizat este subordonat şefului
ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. Rareori, în cazul unei întreprinderi
mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al
contabilităţii. Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea
lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de şeful irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal
faţă de întreprindere. De asemenea, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa
de venit.In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor
proceduri anevoioase.

41. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertul contabil ?


Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul
contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv
verificarea şi certificarea situaţiilor financiare. Acesta poate efectua servicii la cel mai inalt
nivel in:
1. Tinerea contabilitatii
2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5. Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscale (consultanta, consiliere , asistenta)
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8.Evaluari de intreprinderi si titluri
9.alte servicii contabile si extracontabile

42. Care sunt răspunderile experţilor contabili?

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar,


administrativ, civil, penal, după caz, potrivit legii.
Pentru stabilirea răspunderii administrative sau contravenţionale trebuie avute în vedere
următoarele:
 fapta să fie săvârşită cu vinovăţie;
 fapta să fie prevăzută de lege sau alt act normativ ca fiind contravenţie şi
se sancţionează chiar dacă este săvârşită fără intenţie.
Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul Codului Civil,
potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela din a carui
greseala s-a ocazionat a-l repara. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea
civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc
profesional. Potrivit acestei polite, asiguratorul acopera, in limita sumei asigurate,
despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o
instanta civila sa le plateasca unei terte parti, pentru un prejudiciu de natura materiala sau
financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in
exercitarea misiunii sale.
Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala), expertii
contabili, in contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor
infractiuni, in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora, cum ar fi:
Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori
primeste bani sau alte foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau
nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la
indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri.
Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor
drepturi
Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului
contabil)care, intr-o cauza penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta
martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale
asupra carora a fost intrebat
Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani
Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere
stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea
penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau
produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7
ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege
pentru autor.
Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite
elementele constitutive ale respectivelor infractiuni
Experţii contabili răspund disciplinar în desfăşurarea activităţii lor, în cazul în care au
săvârşit una din faptele (abateri de la norme, regulament) care atrag sancţiuni disciplinare.
Sancţiunile disciplinare ce se aplică experţilor contabili (şi contabililor autorizaţi), în
raport cu gravitatea abaterilor săvârşite, sunt următoarelw:
- mustrare
- avertisment scris
- suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil
autorizat) pe o perioadă de timp de la trei luni la un an;
- interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil
autorizat).

43. Care sunt atributiile Conferintei Nationale CECCAR?


Conferinta nationala are urmatoarele atributii:
a) stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert
contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Experitior Contabili si
Contabililor Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul
Finantelor si de Ministerul Justisiei, precum si Codul privind conduita etica si
profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al
acestora;
e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si
Contabililor Autorizati ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor
filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu
prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea
sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios
administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale.
Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta
44. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si
tragere la raspundere?

La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina


La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei
45. Care sunt, potrivit legii, atributiile CECCAR?

In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:


a) organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza
sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de
contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie,
reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F.,
urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeazä evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societatilor
comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor
contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul
financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind
evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a
contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse
forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu
autoritätile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice
din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate.
i) Editeazä publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

46. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Conform regulamentului


Sursele de finantare ale CECCAR:
 Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
 Taxa de inscriere in tabloul Corpului
 Cotizatii anuale asupra veniturilor
 Donatii, vanzari de publicatii proprii
 Alte venituri

47. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra


CECCAR?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
 Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
 Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea
actiunilor sau a partiloe sociale
 Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau
asociatii experti contabili
 Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea
generala.

48. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?

Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara
personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel
organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

LA NIVEL CENTRAL
Organe de decizie (legislativ) Organe de execuţie
Conferinţa Naţională Secretariatul General
Consiliul Superior
Biroul permanent Sectoare
Preşedintele Corpului
Secţiuni, comisii şi departamente

LA NIVEL DE FILIALĂ
Adunarea Generală Secretariatul filialei
Consiliul filialei
Biroul Permanent Sectoare
Preşedintele filialei
Secţiuni

49. Care sunt atributiile Adunarii generale a filialei CECCAR?

Atribuţiile Adunării generale ale filialei CECCAR sunt:


a) Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata.
b) Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de
raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli
pentru exercitiul viitor;.
c) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii
profesionale a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi
controlului de calitate in anul viitor;
d) Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei.
e) Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii;
f) Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in
Consiliul Superior;
g) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
h) Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic
national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

50. Cum se poate realiza publicitatea in profesia contabila ?

Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi
afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe
atribute:
- informarea obiectiva a publicului;
- decenta;
- increderea;
- bunul-gust.

Exista o paleta a conditiilor cerute unei actiuni de promovare, si anume:


- sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care
sunt interesate a faptelor int-un mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca
deceptii;
- sa fie de bun-simt;
- sa fie demna din punct de vedere profesional;
- sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent;
- sa evite promovarea personala excesiva