Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ CREATOR POPULAR CONTEMPORAN

Numele şi prenumele: TRUŞCĂ ŞTEFAN


Numele purtat anterior căsătoriei:_________________________

Data şi locul naşterii: 09 ianuarie 1955/ sat Româna ( Balş)

Domiciliul actual: Balş


Telefon: 0747.969.807

Apartenenţa etnică: român şi religioasă: ortodox

Studii: Şcoala profesională

Meşteşugul practicat: olărit

Adresa atelierului: Balş ( fost sat Româna)

Obiecte create:
- ceramică decorativă (ulcioare de nuntă, farfurii, castroane)
- ceramică utilitară (oale, service pentru vin, ţuică şi cafea, căni şi ulcioare pentru apă)
- miniaturi: jucării (fluierice), farfurioare

ACTIVITATE:

1. Participări la târguri, festivaluri, concursuri:


- Târgul meşterilor olari de pe Valea Olteţului – în cadrul festivalului etnofolcloric „Pomul
Vieţii” – Balş, jud. Olt / 18 ediţii ( 1993–2011);
- Târgul ceramicii populare româneşti „Cocoşul de Hurez”- Horezu, jud. Vâlcea/ 41 ediţii (
1971-2011);
- Târgul creatorilor populari contemporani - în cadrul festivalului-concurs „Oltenii şi restuʼ
lumii”/17 ediţii ( 1994-2011);
- Târgul meşterilor populari – în cadrul manifestării Zilele Craiovei- Craiova, jud. Dolj/ 34
ediţii (1977-2011);

2. Expoziţii:
a) Personale:
- Iunie 2006 – Paris, UNESCO;
- Martie 2007 – Bruxelles, Piaţa Saînt-Catherine;
- Aprilie 2007 –Bruxelles, Comitetul Regiunilor;
-
b) În cadru organizat:

3. Premii, distincţii obţinute:

4. Alte forme de activitate în practicarea şi transmiterea meşteşugului:


- Profesor instructor clasa externă de olărit – Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina-Olt.
5. Afiliere/membru în organizaţii/asociaţii ale creatorilor populari:
- Asociaţia Olarilor din România.

Autorul fişei – numele şi calitatea acestuia

Data completării

S-ar putea să vă placă și