Sunteți pe pagina 1din 3

Planificarea activităţilor extracurriculare

An şcolar 2018 - 2019


Grupa mica a ”Buburuzelor”

Prof. Popa Mioara Ana


Prof. Osmen Feihan

"Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi, această lume nu va mai exista
când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să îi învăţăm să
se adapteze."
Maria Montessori - "Descoperirea copilului"

Fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident
faptul că educaţia extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de
învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii ccopiilor.
Activităţile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului
de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea
raţională şi plăcută a timpului lor liber.
Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţă au conţinut cultural,
artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau
de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale.
Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă de voie bună şi
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la stfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi
soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în
dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni
frumoase şi valoroase.
Nr. Perioada Denumirea activităţii Mod de realizare Locul Parteneri
crt. desfăşură implicaţi
rii
1. Octombrie "Toamna - frumuseţe, - atelier de pictură Grădiniță Educatoarele
1 2018 bucurie şi culoare" - expozitie de lucrări Preşcolarii

2. "În lumea poveștilor!" - activități artistico-plastice


3 Noiembrie - interpretarea personajului Educatoarele
2018 preferat din povestea Grădiniţă Preşcolarii
favorită
3. "Ghetuţa lui Moş - atelier de creaţie - Educatoarele
4 Nicolae" activitate practică Grădiniţă Preşcolarii
Decembrie "Îngerii - program artistic - moment Grădiniţă Educatoarele
2018 Crăciunului!" magic de Crăciun Părinţii
Preşcolarii
5. Ianuarie "Săniuţa veselă" - jocuri în aer liber - prin Curtea Educatoarele
5 2019 zăpadă (dacă vremea este grădiniţei Preşcolarii
corespunzătoare)
"Ziua Luceafărului - video-documentar despre Educatoarele
poeziei româneşti" cel mai mare poet român - Grădiniţă Părinţii
Mihai Eminescu urmat de Preşcolarii
un mic program artistic în
memoria acestuia.
7. Februarie "Micul polițist!" - concurs de testare a Curtea Educatoarele
6 2019 cunoştinţelor dobândite cu grădiniței Preşcolarii
diplome şi recompense
- traseu aplicativ
8. Martie "Martie în - expoziţie de mărţişoare Grădiniţă Educatoarele
7 2019 sărbătoare" Preşcolarii
Părinți
9. Aprilie "Împreună pentru o - acţiune de ecologizare şi Curtea Educatoarele
8 2019 Grădiniţă Verde! - plantare a curţii grădiniţei grădiniţei Părinţii
Ziua Pământului" Preşcolarii
10. Mai 2019 ,, Ziua Europei’’ - expunere de lucrări, Grădiniţă Educatoarele
9 - vizionare de filmulețe Preşcolarii
educative
11. "În lumea copiilor" - jocuri şi activităţi Grădiniță Educatoarele
1 distractive cu ocazia Zilei Părinţii
de 1 iunie Preşcolarii
Iunie 2019 "Bine ai venit, - serbare de sfârşit de an Grădiniţă Educatoarele
vacanță!” şcolar Părinţii
Preşcolarii

2
BIBLIOGRAFIE:

 Mihaela Păişi Lăzărescu, Liliana Ezechil, Laborator preşcolar - ghid metodologic -


ediţia a V a revizuită, V&INTEGRAL, Bucureşti 2015;
 Elinor Schulman Kolumbus, Didactică preşcolară, traducere Magdalena Dumitrana,
Ediţia a III a, V&INTEGRAL, Bucureşti 2008;
 Silvia Borţeanu, Viorica Preda, Anca-Camelia Vodiţă, Metoda proiectelor la vârstele
timpurii - ediţia a doua revizuită, Editura Miniped, Bucureşti-2016;
 tim-tim-timmy.ro
 didactic.ro
 http://www.preschoolrainbow.org

S-ar putea să vă placă și