Sunteți pe pagina 1din 5

MEDRE MIRELA

GPP PUI DE LEI/STRUCTURĂ GPN NR 12


PITEŞTI

CARACTERIZARE GENERALĂ

DATE DESPRE COPIL


Numele copilului: F.I.G.
Domiciliul – PITEȘTI
Data naşterii- 01.11.2008

Scurt istoric: F.I.G. provine dintr-o familie biparentală, legal constituită.


Din discuţiile purtate cu mama reiese că a avut o sarcină normală , la naştere
descoperind că fiica are Sindromul Down. Familia mai are o fiică mai mare cu 1
an, normal dezvoltată fizic şi intelectual.
Mama: profesor
Tata: administrator uniate şcolară

Tabloul copilului: F.I.G.a venit în grădiniţă în grupa mică,la 2 ani şi 10


luni. Cu deficienţe motrice şi de vorbire, s-a integrat uşor în grupa de preşcolari,
prezentă fiind şi sora ei în aceeaşi grupă. Avea formate deprinderi de autoservire,
purta încă pampers.
În prezent este la grupa mijlocie, are 4 ani şi frecventează grădiniţa alături de sora
ei şi de colegii din grupa formată în urmă cu un an. A făcut progrese motrice ,
merge la logoped de 2 ori pe săptămână şi o zi din săptămână merge la Centrul de
Asistenţă pentru copii cu deficienţe. La activităţi este liniştită, înţelege mesajele
transmise, reacţionează adecvat, îi plac activităţile muzicale, cele de dans, participă
la jocurile de grup . Vorbirea este greoaie , în reproducerea cântecelor redă
cuvintele cunoscute de ea, efectuează mişcările asociate cântecelor. Îi place să
strângă jucăriile proprii şi mai ales pe ale colegilor, sa facă curat, sa ducă fiecare
lucru la locul lui. I se atribuie responsabilităţi şi le duce la capăt cu mare drag-
împărţirea caietelor de lucru, a fişelor, a penarelor.
Obiective:
Pe termen lung:
-dezvoltarea exprimării orale , înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale;
-corectarea respiraţiei defectuoase şi obişnuirea copilului cu un mod corect de a
respira;
-corectarea tulburărilor de limbaj , de ritm şi fluenţă;
-dezvoltarea auzului fonematic;
-consilierea părinţilor.

Pe termen scurt:
-să ia parte la discuţii în mici grupuri informale;
-să întrebe şi să răspundă la întrebări;
-să ia parte la activităţile de învăţare în grup, intrând în relaţie cu ceilalţi
copii, cu educatoarea/logopedul.

Stabilirea nevoilor specifice


-Nevoia de pronunţare corectă a sunetelor, pentru a se face înţeles de colegi;
-Nevoia de exprimare corectă (în propoziţii), pentru a putea să-şi exprime
ideile, să povestească şi să participe la activităţile grupei;
-Nevoia de socializare, de integrare într-un grup,pentru a stabili relaţii de
prietenie cu ceilaţi copii, pentru a nu fi considerat “altfel”;
-Nevoia de comunicare-legată de celelalte nevoi, pentru că trebuie să-şi
învingă timiditatea, reţinerile şi să comunice prin cuvânt, pentru a fi înţeles mai
bine;
-Nevoia de a învăţa -ştiut fiind că achiziţia de cunoştinţe are la bază
dezvoltarea limbajului;
-Nevoia de afecţiune-orice copil are nevoie să fie preţuit şi iubit;
-Nevoia formării unei bune imagini de sine, de a căpăta încredere în forţele
proprii şi de a participa astfel, activ, la orice activitate realizată în grădiniţă, dar şi
în familie.
ACTIVITĂŢI DIFERENŢIATE REALIZATE CU F.G.I. ÎN
CADRUL ÎNTĂLNIRII DE DIMINEAŢĂ

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ


Grupa Florilor
Nivel I
Tema anuală:” Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”
Proiect:” Din lumea celor care nu cuvântă”
Subtema :”Animale domestice”
Categoria de activitate: ADP – Întâlnirea de dimineaţă
Tema : “Prietenii mei din ogradă”
Durata: 25 ‘
Obiective generale: - utilizarea formulelor de salut adecvate momentelor
zilei ;
- sesizarea prezenţei sau absenţei unui coleg,
recunoscându-i chipul şi în acelaşi timp şi numele;
- observarea fenomenelor meteorologice oferind verbal
câteva caracteristici ale acestora, marcându-le prin simbolul adecvat;
- schimbarea de impresii, opinii, păreri despre
întâmplările petrecute la “ferma de animale” a bunicilor;
- descoperirea răspunsurilor unor ghicitori şi separarea
animalelor domestice de păsările de curte .
Strategii didactice:
- metode şi procedee: - conversaţia, exerciţiul, explicaţia
- materiale didactice: - ecusoane cu animale domestice, CD
didactic, macheta cu ferma de animale, joc magnetic, măşti
cu animale şi păsări domestice
Forma de organizare: - frontal, individual
SCENARIUL ACTIVITĂŢII
Salutul
Pe fondul melodiei “Puişorul cafeniu” copiii intră în sala de grupă şi se
aşează pe scăunele. F.I.G. redă cuvintele cunoscute din cântec, merge în rând, se
aşează în cerc alături de colegi.
Se recită versurile : Dimineaţa ne-am trezit
La grădiniţă am pornit
În semicerc ne adunăm
Cu toţii ne salutăm !
Salutul meu adresat copiilor este : “Bună dimineaţa, copii isteţi !”, după
care urmează răspunsul lor. După ce salutăm doamnele educatoare prezente va
urma un joc de rol prin care copiii sunt rugaţi să le spună doamnelor “Bine aţi
venit !”, să folosească formulele de salut pentru timpul prânzului, al serii, pentru
momentul plecării la culcare. Apoi vom însoţi următoarele versuri de mişcare:
“Bună dimineaţa, cer frumos!”
“Bună dimineaţa, soare luminos!”
“Bună dimineaţa, micule vânt care alergi pe pământ!”
“Bună dimineaţa, fluturi coloraţi!”
“Bună dimineaţa, păsări mari şi mici !”
“Bună dimineaţa animale mari !”
“Bună dimineaţa , animale mici !”
F.I.G. execută alături de colegi exerciţiile fizice şi salută.
Prezenţa copiilor se realizează cu ajutorul fotografiilor copiilor. Doamna
educatoare numeşte pe rand copiii, aceştia vin şi îşi aşează fotografia în “copacul
grupei”. Fotografiile copiilor absenţi le aşezăm sub copac. Copiii care ştiu de ce
lipsesc colegii lor, pot discuta despre motivele acestora.
F.I.G. îşi aşează fotografia la panou, iar la sfârşit va avea ca sarcină să ia
fotografiile copiilor absenţi şi să le aşeze sub copac.
Calendarul naturii
Prin intermediul unei conversaţii stabilim împreună în ce anotimp ne aflăm,
caracteristicile zilei, cum suntem îmbrăcaţi pentru această perioadă a anului, apoi
un copil va indica ziua şi fenomenul meteo caracteristic acesteia.
F.I.G. arată cu ce haine şi accesorii a sosit la grădiniţă- geacă, umbrelă,
fular...
Împărtăşirea cu ceilalţi
Prezint copiilor un CD didactic cu ghicitori. Copiii răspund la ghicitori, imită
glasul animalelor folosind onomatopeele. Pe ecran, după răspunsul copiilor va
apărea animalul şi graiul acestuia.
F.I.G. aplaudă răspunsurile corecte alături de colegi, reproduce
onomatopeele.
În cadrul acestei secvenţe, câţiva copii din cadrul grupei le vor povesti
copiilor întâmplări din ograda bunicilor.
Activitatea de grup
În sală intră doamna educatoare de la grupa Iepuraşilor şi anunţă sosirea
unui colet. Doamna salută copiii, se prezintă şi ne înmânează coletul. Împreună cu
copiii vom deschide pachetul primit .Vom descoperi 2 tăbliţe magnetice, animale
şi păsări domestice, însoţite de o scrisoare. Colegii noştri de la Cămin ne-au trimis
în dar jocurile şi ne-au rugat frumos, să sortăm păsările de curte de animalele
domestice. Voi înmâna fiecărui copil un magnet şi îi voi ruga să aşeze pe o tăbliţă
păsările şi pe alta animalele.
F.I.G. primeşte animalul şi îl aşează la panou, la fel ca şi ceilalţi colegi.
Noutatea zilei
Astăzi vom realiza “Măşti cu chipul animalelor”
Pe tranziţia “Graiul animalelor” se încheie Întâlnirea de dimineaţă. Copiii
primesc câte o mască cu chipul animalelor domestice şi aprecieri asupra
desfăşurării activităţii.
F.I.G. primeşte masca , reproduce cuvintele cunoscute şi onomatopeele din
cântec.