Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

CLASA a VIII-a
Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme

Rândul I

1. Rezolvaţi ecuaţiile în R:
a. (x – 2) +5 = (x – 1) +4
b. 2x -5 = 11

2. Rezolvaţi inecuaţiile în R
x  3 1  x 3x  5
a.  
7 2 14

b. 2 2  3x  5  16  2 5

c. x  2x  4  x  52  40
3. Rezolvaţi sistemul

 y  3x  1

x  2 y  5

4. Media aritmetică a trei numere consecutive este 27. Aflaţi numerele!

Rândul II

1. Rezolvaţi ecuaţiile în R:
a. 48 x  75  3
3x  5 x  1
b. :  2 x  R  1
4 2
2. Rezolvaţi inecuaţiile în R
a. x  12  3x  x  3x  3  13

b. 3 2 x    4 3x    3 6 x  


1 1 2
 3  4  3
c.x-3  5

3. Rezolvaţi sistemul

x  3 y  5

2 x  y  4

4. Suma a două numere este 96, iar diferenţa lor este 30. Aflaţi numerele!