Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul de creaţie literară şi eseistică

„Adolescenţa şi provocările scrisului”, ediţia a III-a


19 martie – 8 aprilie 2015
Formular de înscriere

DATE DESPRE PARTICIPANT


Nume şi prenume elev participant (completați cu majuscule)
Clasa (IX – XII)
E-mail
Şcoala de provenienţă
Localitatea
Județul
Adresa de corespondență
(la care se va trimite diploma de participare)
DATE DESPRE PROFESORUL COORDONATOR (dacă e cazul)
Nume şi prenume profesor coordonator
E-mail
Telefon
Şcoala de provenienţă
Localitatea
Județul
Adresa de corespondență
(la care se va trimite diploma de participare)
DATE DESPRE CREAȚII
TITLURILE proză
TEXTELOR
PROPUSE SPRE poezie
JURIZARE
eseu

creație într-o limbă modernă

 19-26 martie 2015: înscrierea participanţilor (prezentul formular se va trimite prin e-mail, la adresa
concurs_creatie_fsus@yahoo.com, salvat cu denumirea
JUDET_NUME_PARTICIPANT_SECTIUNE);
 27-30 martie 2015: jurizarea şi desemnarea premianţilor pentru participanţii din afara judeţului Arad;
 8 aprilie 2015: concursul pentru participanţii din judeţul Arad, prezentarea creaţiilor în faţa juriului,
discuții (la care sunt invitați și câștigătorii pe secțiuni din țară), desemnarea premianţilor.

1
Titlul textului

autor: Prenume și Nume


prof. coordonator: Prenume și Nume (dacă este cazul)

Prezentul text este un model de tehnoredactare a creațiilor în proză și cuprinde informațiile


necesare participanților la concursul „Adolescenţa şi provocările scrisului”, ediția a III-a, inițiat de
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad.
Concursul se adresează elevilor de liceu, iar titlul propus de noi este generic, nu este o temă impusă.
Textul propriu-zis (proză, poezie, eseu, creație într-o limbă modernă) se va redacta cu
diacritice, Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, începând cu această pagină, așadar în același fișier,
imediat după formularul de înscriere completat. Fișierul va fi salvat ca document Word 97 – 2003, cu
denumirea JUDET_NUME_PARTICIPANT_SECTIUNE, de exemplu, BRASOV_JURCA_PROZA
și va fi trimis la adresa concurs_creatie_fsus@yahoo.com în perioada 19-26 martie 2015.
Creațiile în proză vor avea maximum trei pagini și pot fi texte integrale (proză scurtă), sau
fragmente considerate reprezentative. Poezia va fi redactată după reguli formale stabilite de autor,
relevante pentru conținut. Eseul este înțeles în accepțiunea de specie de proză literară sau filosofică.
Creațiile într-o limbă modernă (engleză, franceză, germană) fac obiectul unei secțiuni separate,
indiferent de tipul de text (proză, poezie, eseu). Un participant poate propune texte la oricare dintre
secțiuni, dar nu mai mult de patru texte în total, cu sau fără profesor coordonator.
Pentru participanţii din afara judeţului Arad, jurizarea creațiilor și stabilirea premiilor se va
face în perioada 27-30 martie 2015. Juriul va fi format din profesori universitari de la Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad și profesori de limba și literatura română din învățământul preuniversitar
arădean. Câștigătorii celor patru secțiuni (elevi și profesori coordonatori din afara județului Arad) vor
fi invitați la sesiunea din 8 aprilie 2015, organizată pentru lectura și dezbaterea creațiilor elevilor
arădeni, în prezența și cu participarea juriului.
Toți elevii și profesorii coordonatori înscriși vor primi diplome de participare la acest concurs
care apare în Calendarul concursurilor naționale școlare fără finanțare MECS-2014-2015, la
secțiunea Concursuri şcolare interdisciplinare şi transdisciplinare, p.10, poziția 18. De asemenea,
juriul va face o selecție a textelor pe criteriul valorii, în vederea publicării într-un volum cu ISBN,
care va fi tipărit la Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.
Persoană de contact:
inspector școlar, prof. Diana Achim, achim.diana2012@gmail.com, 072 511 0901