Sunteți pe pagina 1din 2

TEST- GENUL LIRIC

Citeşte cu atenţie textul următor:

„Cerescul ghem de aur întreaga lui urzeală


Şi-a depănat-o-n fire de foc strălucitoare...
Ajuns la pragul zării gol, făr’ de beteală,
Rostogolit din ceruri, apune pe ponoare.
Strângându-şi, friguroase, forţele mărunte,
Se-nchide-ncet trifoiul şi floarea de ţintaur.
Din şesurile sure urcând grăbit spre munte,
Amurgu-n mers despoaie colinele de aur.”
(Vasile Voiculescu-Amurgul)

Cerinţe:

Subiectul I (60 puncte)


A. Literatură:
1.Numeşte tipul de rimă şi măsura din primele două versuri.
2. Precizează rolul cratimei în structura Şi-a depănat-o-n fire de foc strălucitoare...
3. Extrage din text o metaforă şi un epitet.
4.Comentează, în 30-40 de cuvinte, semnificaţia versurilor: Din şesurile sure urcând grăbit
spre munte, /Amurgu-n mers despoaie colinele de aur.
B. Lexic :
5. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a cuvintelor: strălucitoare, grăbit, trifoiul.
6.Transcrie doi diftongi şi un hiat din versurile citate.
7.Desparte în silabe cuvintele: rostogolit, urzeală, friguroase.
8 Precizează câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: amurg, coline, sure.
9. Daţi câte un antonim pentru cuvintele: apune, mărunte, grăbit.
10.Construieşte enunţuri cu omonimul cuvintelor: ghem, fire, gol.

Subiectul II (18puncte)

Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte în care să argumentezi că poezia Amurgul de


Vasile Voiculescu este o creație lirică. În compunerea ta, trebuie :
- să precizezi patru dintre trăsăturile genului liric prezente în text;8p
- să ilustrezi două trăsături cu ajutorul exemplelor din text; 4p
- să ai un continuţ adecvat cerinţei formulate; 4p
- să respecti limita de spaţiu indicată.2p

Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu .

Timp de lucru 50 de minute.

Mult succes!