Sunteți pe pagina 1din 5

EVALUARE NAȚIONALĂ

TIPURI DE COMPUNERI
1. COMPUNERI DESPRE TEXTUL LITERAR:
- Genuri: epic, liric, dramatic;
- Specii epice: basmul, schița, fabula, balada, nuvela, romanul;
- Specii lirice: doina, pastelul;
- Opera literară;
- Comentarea titulului;
- Comentarea mesajului;
- Caracterizare de personaj;
- Caracterul narativ;
- Caracterul descriptiv;
- Rezumatul.
2. COMPUNERI DESCRIPTIVE:
- Pădurea mea; - Orașul, un spațiu al nepăsării;
- Copilaria mea; - Portretul unei ființe dragi;
- Aripi/ valuri de zăpadă; - Portretul unei necuvântătoare;
- Frunzele plâng; - Anotimpul preferat;
- Tristețea unei sălcii; - Un animal exotic;
- Un apus de soare; - Cel mai bun prieten;
- Simfonia / muzica nopții; - Școala mea;
- O zi perfecta; - Un peisaj montan;
- Un înger printre noi; - Automobilul meu /primul meu automobil
3. COMPUNERI NARATIVE:
- Un obicei străvechi; - Un eveniment cultural;
- Un ajutor nesperat; - O zi la muzeu;
- Un vis neobișnuit; - În drumeție;
- O experiență fericită; - O excursie de vis;
- O zi la Paris; - Filmul meu preferat;
- O întâlnire cu o personalitate; - Cartea mea preferată;
- O întâmplare periculoasă; - Timpul liber;
- Dacă aș fi o albină… - O întâmplare la Zoo.
4. COMPUNERI ARGUMENTATIVE / EXPRIMAREA OPINIEI
- Importanța educației; - Condițiile pe care hotelurile ar trebui să le
- Rolul cărților în viața omului; ofere turiștilor;
- Necesitatea călătoriilor; - Nevoia oamenilor de a primi vacanțe;
- Nevoia vizitării muzeelor; - Rolul activităților educative în viața elevilor;
- Participarea la evenimente - Modul în care turiștii se pregătesc pentru o
culturale; călătorie;
- Utilizarea cu folos a timpului liber; - Importanța cultivării unui talent;
- Nevoia protejării mediului - Necesitatea protejării copiilor cu dizabilități;
înconjurător; - Importanța amabilității între oameni;
- Rolul prietenilor; - Nevoia studierii limbilor străine;
- Interesul/dezinteresul oamenilor - Importanța / lipsa de importanță privind
pentru lucrurile de valoare; descoperirile științifice;
- Necesitatea păstrării obiceiurilor; - Importanța sportului în viața oamenilor;
- Rolul părinților în viața copiilor; - Rolul muzicii în viața unui adolescent;
- Importanța studierii istoriei în - Rolul tehnologiei moderne;
școală; - Importanța unei alimentații sănătoase