Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de

caracterizare
psihopedagogică
Grădiniţa “Penilla”
Nume/Prenume:
Grupa:
I. Date generale
1. a) Data şi locul naşterii:
b) Domiciliul:
c) Al câtelea copil în familie:
2. Tipul familiei
 Normală
 Monoparentală (părinţi despărţiţi/părinţi decedaţi)
 Părinţi adoptivi
3. Numele şi profesia părinţilor
a) Mama:
b) Tata:
II. Activitatea copilului în grădiniţă
1. Jocuri preferate de copil:
 De creaţie  Logico-matematice
 De construcţie  De mişcare
2. Conduita copilului în grădiniţă:
 Aplică deprinderile de comportare civilizată în relaţiile cu adulţii şi copiii;
 Aplică deprinderile de comportare civilizată numai faţă de adulţi;
 Nu are conduită constantă;
 Nu a însuşit deprinderi de comportare civilizată;
3. Modul de îndeplinire a sarcinilor:
 Întotdeauna  La insistenţe
 Uneori  Refuză
4. Adaptarea la grupul de copii în grădiniţă:
 Uşor adaptabil  Inadaptabil
 Greu adaptabil
5. Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc:
 Preferă rol de conducător  Preferă să fie condus
 Trece cu uşurinţă de la un rol la
altul
III. Structura psihologică
1. Limbaj
 Exprimare corectă şi bogată  Exprimare greoaie
 Exprimare corectă şi simplă  Exprimare incorectă frecvent
2. Imaginaţie
 Săracă  Reproductivă
 Bogată
3. Temperament
 Puternic exteriorizat, activ, impulsiv, nestăpânit, uneori agresiv, rezistent la
solicitare;
 Exteriorizat, energic, vioi, echilibrat, adaptabil, vorbăreţ, guraliv,
nestatornic;
 Calm, controlat, reţinut, lent, uneori neastâmpăr, rezistent la solicitări
repetitive;
 Interiorizat, hipersensibil, retras, nesigur, anxios;
5. Stil de muncă
 Sistematic, ritmic, organizat;  Neglijent;
 Inegal, cu fluctuaţii;  Manifestă lacune mari;
IV. Concluzii şi recomandări
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….