Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar

Date personale:
 Numele şi prenumele copilului: ........................................................................................................
 Locul şi data naşterii: ........................................................................................................................
 Domiciliul/telefon: ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 Grădiniţa pe care a frecventat-o şi durata: ........................................................................................
 Religia: .....................................
 Naţionalitate: ...................................

Date familiale:
Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor:
 Tata: ....................................................................................................................................................
 Mama: .................................................................................................................................................

Structura şi componenţa familiei:


a) Tipul familiei
 Normală ....da/nu
 Tatăl/mama decedat(ă) ................
 Părinţi despărţiţi ...da/nu
 Părinţi vitregi (unul/amandoi)..........................
 Copilul se află în grija bunicilor ...da/nu
 Alte situaţii:..........................................................................................................................................

b) Fraţi/surori şi vârsta lor:


...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Atmosfera şi climatul educativ:


 Raporturi armonioase, de înţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii ..............
 Raporturi punctate de conflicte mici şi trecătoare ....................
 Dezacorduri puternice în familie, conflicte frecvente ...............
 Famile destrămată sau pe cale de destrămare .......................

Condiţii de viaţă/materiale ale familiei:


 Foarte precare...........
 La limită...........
 Acceptabile.........
 Bune...............
 Foarte bune ..........

Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii:


 Îmbolnăviri, boli ale copilăriei ............................................................................................................
 Alte probleme de sănătate ...................................................................................................................
 Starea generală a sănătăţii:
-foarte bună ..........
-bună ...........
-în general bolnăvicios ............
-sensibil ..........
Care sunt activităţile preferate ale copilului?
 Jocurile de mişcare .......
 Desen, pictură .........
 Privitul la televizor ..........
 Jocul la calculator .......
 Să asculte poveşti ..........
 Altele: .................................................................................................................................................

Care activităţi nu îi plac copilului dvs?


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Preferă să se joace singur sau cu ceilalţi?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Când este supărat cum îl împăcaţi pe copilul dvs.?


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Câte ore pe zi petreceţi cu copilul?

Mama: ......................
Tata: .........................

Cum vă caracterizaţi copilul?


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Care este atitudinea copilului faţă de dvs.?


 Iubitor, prietenos, sincer, ascultător .............
 Retras, temător ...........
 Indiferent: ...........
 Alte variante: .......................................................................................................................................

Cum este copilul dvs. în relaţiile cu alţi copii?


 Izolat ...........
 Agresiv ..........
 Indiferent ..............
 Prietenos .............
Ce recomandări aveţi pentru învăţătoare cu privire la copilul dvs.?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Semnătură parinţi: tata ........................... mama ..............................

Vă mulţumesc pentru colaborare,


Prof. Matei Monica