Sunteți pe pagina 1din 1

NOTĂ DE CONTROL INTERN

PE LINIA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


pe TRIMESTRUL I efectuat in conformitate cu prevederile art.148-149 din
ordinul M.A.I . nr.163/2007.

1. Verificarea fiselor individuale de instructaj:


 întregul personal au întocmită fișă individuală de instructaj pentru situații de
urgență și participa la instructaj conform tematicii .

2. Verificarea Planurilor de evacuare:


 sunt întocmite Planurile de evacuare pentru toate spatiile si sunt afisate conform
normelor in vigoare.

3. Verificarea existenței documentatiei specifice domeniului SU(atributii, tematici,


obligatii, instrucțiuni, etc )
 la nivelul societatii este întocmită documentația conform prevederilor legii
nr.307/2006 si ord. OMAI 163/2007, care cuprinde obligații pentru personal,
responsabilitati ce revin administratorului(inlocuitor), tematici de instruire, instructiuni
pe linia situațiilor de urgență.

4. Verificarea existentei procedurilor în domeniul S.U. (decizii privind lucrul cu focul


deschis, fumatul, etc):
 sunt întocmite si actualizate toate deciziile și procedurile referitoare la lucrul cu foc
deschis, fumat precum și cele referitoare la depozitarea și evacuarea deșeurilor,
acestea fiind cunoscute de persoanele ca atribuții în acest sens.

5. Prizele de pământ au fost verificate și sunt în termenul anual prevăzut de instrucțiuni;

6. Verificarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor din cadrul unității:


 mijloacele tehnice de stingere a incendiilor sunt in stare de functionare, acestea
putand fi folosite oricand la producerea unei situatii de urgenta;

7. Existența organizării personalului în echipe de primă intervenție:


 personalul isi cunoaste atributiile, conform reglementarilor in vigoare;

8. Existența rapoartelor rezultate ca urmare a exercitiilor și aplicațiilor executate în


domeniul SU:
 sunt întocmite documente privind exercitiile si aplicatiile pe line Situatii de Urgenta.

9. Verificarea căilor de acces, evacuare și intervenție:


 căile de evacuare sunt libere, curate si nealunecoase cunoscute de tot personalul.

10. Verificarea semnalizării în domeniul SU a locurilor de muncă:


 Acestea exista conform legislatiei in vigoare;

11. Toate spatiile apartinand societatii respecta prevederile legale specifice.

12. Acolo unde nu exista sistem individual de alarmare aceasta se face prin voce.

Data:
Întocmit , Administrator
Cadru Tehnic PSI (Inlocuitor)