Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:Școala Gimnazială Răcăciuni Director: DIACONU Elena Andreea

Aria curriculară: Om - Societate


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa I
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33 Responsabil Comisie:
Profesor: MOCANU Mihai-Florin Rașcu Ionuț

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2018-2019

Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

TEMA OMUL ESTE CU DUMNEZEU PRIN


CREDINŢĂ ŞI RUGĂCIUNE
Unităţi Numărul Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Obs.
Domenii

tematice competenţei ore


specifice din
programă
SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 10.09-14.09


școlar**
Să ne amintim din clasa 1 S2 17.09-21.09
pregătitoare**
Omul îşi 1.1; 1.2 Biserica este casa lui 2 S3-S4 24.09-28.09
arată iubirea Dumnezeu(locul în care
01.10-05.10
faţă de Dumnezeu este prezent tot
timpul; locul unde oamenii
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

Dumnezeu
participă la slujbe duminica şi
în biserică în sărbători; închinarea
latrecerea pe lângă biserică
etc.)

1.1 Cum arată o biserică(aspecte 2 S5-S6


dediferenţierefaţă de alte
08.10-12.10
clădiri; aspecte specifice unei
biserici; împodobirea unei 15.10-19.10
biserici etc.)

1.2 Cum Îl primesc pe Dumnezeu 1 S7 22.10-26.10


în biserică?(ce este Sfânta
Liturghie; ascultarea
cuvântului lui Dumnezeu;
primireaSfintelor Taine etc.)

VACANŢĂ 27.10. 2018 – 04.11. 2018


Omul îşi 1.2; 2.1 Cu cine mă rog în biserică? 1 S8 05.11-09.11
răspunsul omului

arată iubirea (rugăciunea împreună cu


Dumnezeu şi

preotul şi cu alţicredincioşi;
Iubirea lui

faţă de
Dumnezeu persoanele cu care relaţionez:
preotul, cântăreţul, alţi membri
în biserică ai comunităţii etc.)
1.3 Cum mă comport în biserică? 1 S9 12.11-16.11
(comportamentul în biserică şi
în curtea bisericii;
ţinutavestimentară etc.)

1.3 Ce fac eu pentru biserica 1 S10 19.11-23.11


mea?
(ajutorarea membrilor
comunităţii; implicarea în
activităţi organizate la biserică;
participarea la corul bisericii
etc.)
Naşterea 1.2; 3.1; 3.2 Sfântul Nicolae** 1 S11 26.11-29.11
Domnului,
în vers şi în
sărbători
creştine

3.1; 3.2 1 S12


Mari

cântec Despre colind 03.12-07.12

3.1; 3.2 Naşterea Domnului în poezia 1 S13 10.12-14.12


creştină românească(o poezie
la alegere)
ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S14 17.12-21.12

VACANŢA DE CRĂCIUN 22.12.2018-13.01.2019


Naşterea 1.2; 3.1; 3.2 Lecţie de recapitulare, 1 S15 14.01-18.01
sărbători

consolidare, evaluare**
creştine

Domnului,
Mari

în vers şi în
cântec

Evaluare semestrială** 1 S16 21.01-25.01

Lecturi morale, audiții muzicale, vizionare film** 1 S17 28.01-01.02

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 02.02.2019 – 10.02.2019

SEMESTRUL AL II-LEA

Omul este 1.2 Omul ascultă cuvântul lui 1 S1 11.02-15.02


fiinţa care Dumnezeu(auzim despre
crede în Dumnezeu din Biblie;Domnul
Dumnezeu Iisus Hristos le-a vorbit
Dumnezeu Se face cunoscut omului

oamenilor; auzim despre


Dumnezeu de la cei care cred în
El etc.)
1.2; 1.3 Omul se bucură de creaţia lui 1 S2 18.02-22.02
Dumnezeu(ce înseamnă creaţia
lui Dumnezeu;
perfecţiuneacreaţiei lui
Dumnezeu; cumne manifestăm
respectul faţă de creaţia
luiDumnezeu etc.)
1.1; 1.2; 3.1 Biblia ne vorbeşte despre 1 S3 25.02-01.03
oameni credincioşi(modele de
credinţă din Vechiul Testament
şi din Noul Testament)

Omul este 1.1; 1.2; 3.1 Sfinţii Apostoli sunt modele de 1 S4 04.03-08.03
Dumnezeu Se face
cunoscut omului

fiinţa care credinţă(cine sunt Apostolii;


crede în Sfântul Apostol Andrei:
Dumnezeu răspunsul la chemarea lui Iisus
Hristos, credinţa în Învierea Lui,
mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
1.2; 1.3 Ce înseamnă să fii un om 1 S5 11.03-15.03
credincios(manifestarea
credinţei în particular şi în mod
public, prin cuvinte şi fapte etc.)

1.1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, 1 S6 18.03-22.03


3.1 consolidare, evaluare**

Omul se 1.1; 1.2 Rugăciunea şi rugămintea 1 S7 25.03-29.03


roagă lui (prin ce se aseamănă; prin ce
împreună cu semenii

se deosebesc; exemple de
Viaţa creştinului

Dumnezeu
rugăciuni şi de rugăminţi etc.)
pentru sine
şi pentru
alţii 1.1; 1.2 Omul vorbeşte cu Dumnezeu 1 S8 01.04-05.04
prin rugăciune(ce este
rugăciunea; Domnul Iisus
Hristos S-a rugat Tatălui etc.)

Învierea 3.1.; 3.2 Salutul creştinilor la Sfintele 1 S9 08.04-12.04


Domnului, Paşti(care este salutul
în vers şi în creştinilor de Sfintele Paşti; ce
semnificaţie are; în ce perioadă
sărbători

cântec
creştine

se foloseşte etc.)
Mari

3.1.; 3.2 Învierea Domnului în poezia 1 S10 15.04-19.04


creştină românească(o poezie
la alegere)

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 20.04.2019 - 05.05.2019


Omul se 1.3 Când, unde şi cui mă 1 S11 06.05-10.05
roagă lui rog(momentele în care ne
Dumnezeu rugăm; locurile în care ne
pentru sine rugăm, modul în care ne rugăm
Viaţa creştinului împreună cu semenii

etc.)
şi pentru
alţii 2.1; 2.2 Pentru cine mă rog 1 S12 13.05-17.05
(rugăciunea pentru propria
persoană; rugăciunea pentru
părinţişiceilalţi membri ai
familiei; rugăciunea pentru toţi
oamenii etc.)

1.2 Binefacerile 1 S13 20.05-24.05


rugăciunii(împlinirea cererilor
de folos; întărirea relaţiei dintre
semeni; primirea înţelepciunii de
la Dumnezeu etc.)
1.1; 1.2; 1.3; Lecţie de recapitulare, 1 S14 27.05-31.05
2.1; 3.1 consolidare, evaluare**

Evaluare semestrială** 1 S15 03.06-07.06

Evaluare finală** 1 S16 10.06-14.06