Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

OFERTĂ CURSURI OPŢIONALE


AN UNIVERSITAR 2017-2018

Item-uri Cerinţe
Titlul cursului Managementul multidisciplinar in cancerele aparatului digestiv
Obiective Stabilirea algoritmului de diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament
multimodal in cancerele cu localizare la nivelul aparatului digestiv; rolul
echipei multidisciplinare in managementul cancerului aparatului digestiv.
Grup ţintă Studenti ai facultatii de medicina an V, care sa obtina date despre modalitatea
de diagnostic si tratament multidisciplinar, complex- oncologic si chirurgical-
precum si date despre evolutia si dispensarizarea acestor bolnavi.
Participanţi 40- 50 de studenti.
Tematica propusă -Obiectivele si modalitatile de stadializare preterapeutica in cancerul tubului
digestiv- generalitati, rolul echipei multidisciplinare.- 2 ore
-Diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament multimodal in cancerul de
esofag.- 2 ore
-Diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament multimodal in cancerul
gastric.-2 ore
-Diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament multimodal in cancerul de
pancreas-2 ore
-Diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament multimodal in cancerul
cailor biliare extrahepatice.-2 ore
-Diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament multimodal in cancerul
hepatic primitiv si secundar.- 2 ore
-Diagnostic, stadializare preterapeutica si tratament multimodal in cancerul
colorectal.-2 ore.
Bibliografia -Principles of Surgery, Seymour I. Schwartz 10 th ed.
-Maingot's Abdominal Operations, 11th Edition Michael J. Zinner, Stanley W.
Ashley
- Cancer: Principles & Practice of Oncology, DeVita, Hellman, and
Rosenberg's

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax
dec_med@umfiasi.ro

pagina 1 din 2
Competenţe -competenta de a intelege activitatea in echipa multidisciplinara pentru
profesionale și stabilirea diagnosticului, aprecierea stadializarii preterapeutice si a conduitei
transversale terapeutice in cancerele tubului digestiv.
Metode de predare şi -curs interactiv, cu suport de curs in format electronic.
materiale de curs
Responsabil curs Prof.Dr.Viorel Scripcariu-Clinca I Chir. IROI
Lectori asociaţi -Prof.Dr.Lucian Miron – IROI
-Asist. univ Dr.Iulian Radu- IROI
-Asist.univ.dr.Ionut Hutanu-IROI
-Asist. univ.Dr.Maria Gabriela Anitei–IROI
-Asist.univ.Dr.Bogdan Filip-IROI
-Asist univ.Dr.Madalina Gavrilescu
-Asist.univ. dr.Ana Maria Musina
Cuvinte cheie cancer aparat digestiv, tratament multimodal, echipa multidisciplinara.

pagina 2 din 2