Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare iniţială

Grupa mică STELUTELOR (anul şcolar 2017-2018)

Numele şi prenumele copilului:_________________________________________________

Nr. Comportamente măsurabile Itemi Apreciere


crt.
I. Domeniul limbă şi comunicare
1. să pronunţe, relativ corect,  Pronunţă clar sunetele, denumind
cuvintele, fără omisiune sau inversări de corect 3-4 jucării;
sunete;
2. să formuleze propoziţii simple ca  Formulează o propoziţie simplă
răspuns la întrebările primite. despre o jucărie numită;
II. Domeniul ştiinţelor
Cunoaşterea mediului
1. -să enumere părţile componente ale  Spune care sunt principalele părţi
corpului uman; ale corpului (cap, mâini, picioare);
2. -să deosebească obiecte de  Recunoaşte şi denumeşte 2-3
îmbrăcăminte şi încălţăminte; obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
3. -să denumească alimente de bază;  Denumeşte cel puţin 4 alimente de
bază. (lapte, pâine, ouă, biscuiţi).
Activitate matematică
1. -să clasifice obecte după un singur  Separă maşinuţele de celelalte
criteriu (felul); jucării (adună în grămadă)
2. -să sesizeze relaţii spaţiale ale  Denumeşte poziţia „ursuleţului”
obiectelor (cele simple) făţă de un reper (pe ..., sub...)
III. Domeniul om şi societate
Educaţie pentru societate
1. -să dobândească autonomie în  Se încalţă, se îmbracă, se dezbracă
activitatea zilnică; parţial singur, mănâncă singur;
2. -să cunoască norme elementare de  Foloseşte formule de salut „Bună
convieţuire în grup (formule de salut şi de ziua”, „La revedere” şi de politeţe: „Te rog
politeţe); frumos”, „Mulţumesc”;
Activităţi practice şi elemente de activitate
casnică
1. -să rupă şi să mototolească hârtia; 1. Rupe şi mototoleşte hârtia;
IV. Domeniul estetic şi creativ
Educaţie artistico-plastică
1. -să traseze, cu îndrăzneală, linii pe 2. Ţine cu destulă uşurinţă creionul în
suprafeţe date; mână şi trasează linii;
2. -să denumească culorile de bază 3. Numeşte culorile primare (roşie ca
după criterii asociate unor aspecte întâlnite şi căpşuna, galben ca soarele, albastru ca
în mediul apropiat. cerul);
Educaţie muzicală
1. -să audieze cu interes cântece cu linia 4. Ascultă cu atenţie şi interes cântece
melodică simplă (sol-mi); pentru copii (interpretate sau audiate);
V. Domeniul psihomotric
1. -să răspundă motric la o comandă dată; 5. Porneşte şi se opreşte la comandă;
2. -să execute, la comandă, mişcări ale 6. Întinde mâinile, bate din palme,
diferitelor segmente ale corpului; sare, aleargă la comandă;
Legendă: A – comportament atins;
D – comportament în dezvoltare Educatoare:1. ___________________________

Data: ____________ 2. ___________________________