Sunteți pe pagina 1din 1

Indicatorul P/E reprezintă raportul dintre preţul de piaţă al unei acţiuni şi profitul pe acţiune

obţinut de compania emitentă, în timp ce P/B reprezintă raportul dintre preţul de piaţă si valoarea
contabilă a unei acţiuni.
Practic, Price - Earnings Ratio indică preţul pe care trebuie să-l plătească un investitor pentru o
unitate monetară din câştigul prezent al unei societăţi, în timp ce Price to Book Value poate fi
interpretat ca suma pe care ar primi-o acţionarii după plata tuturor datoriilor către entităţi
exterioare, în cazul în care compania s-ar închide.

Potrivit tabloului prezentat de BT Equity Research pe site-ul societăţii, în care pentru indicatorul
P/E se raportează valoarea de piaţă a companiilor la rezultatul obţinut în ultimele douăsprezece
luni, incluzându-le astfel şi pe cele din primul semestru al acestui an, sectorul bancar este cel mai
ieftin segment de la nivelul indicelui BET, BRD - Groupe Societe Generale (BRD) şi Banca
Transilvania (TLV) prezentând valori ale indicatorului situate sub 7, în timp ce, din cadrul
companiilor energetice, se remarcă titlurile Nuclearelectrica (SNN) şi Romgaz (SNG) - vezi tabel.