Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ LA ISTORIE PE SEMESTRUL II

Disciplina Istorie
Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 80 de puncte. Din
oficiu se acordă 20 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I
A. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:
I. “7. Naţiunea română cere libertatea de a vorbi, de a scrie şi de a tipări fără nici o censură, prin urmare pretinde
libertatea tiparului pentru orice publicare de cărţi (…)
10. Naţiunea română cere înarmarea poporului sau gardă naţională spre apărarea ţării dinăuntru şi din afară.”
(Petiţiunea Naţională de la Blaj, mai 1848)
II. „Alegerea lui Cuza a creat un mare entuziasm aici. Se consideră că s-a efectuat un mare pas spre Unirea care va
fi înfăptuită, dacă nu i se vor opune măsuri puternice ”.
(despre Unirea Principatelor Române)
III. „ În stare de război, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenţi, suntem o naţiune de sine stătătoare”
( Mihail Kogălniceanu)
IV. „ O mare adunare [..] la Alba Iulia, cea cu îndepărtata amintire a lui Mihai Viteazul […] vota în mijlocul
aclamaţiilor miilor de ţărani, ce nu7 înțelegeau să se condiţioneze într-un fel actul naţional, unirea cu regatul.”
( Nicolae Iorga)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect, utilizând informaţiile din surse:
1. Revoluţia de la 1848 -1849 în spaţiul românesc a urmărit :
a înlăturarea regalităţii; b unitatea şi independenţa naţională; c modernizarea armatei române.
2. Proclamarea oficială a României a avut loc la :
a 9 mai 1950; b 9 mai 1945; c 9 mai 1877.
3 Proclamaţia de Independenţă a României a fost citită de :
a) Vasile Goldiş; b) Iuliu Maniu; c) Mihail Kogălniceanu
4. Una din Marile Puteri, care a sprijinit unirea Principatelor Române a fost:
a Franţa; b Austro-Ungaria ; c Turcia ;
5. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn in Moldova a avut loc la:
a 25 ianuarie 1859 b 5 ianuarie 1859 c 15 ianuarie 1859
15 puncte

B. Următoarele surse istorice se referă la Independenţa de Stat a României:


I. „Convenţia româno-rusă privind trecerea trupelor ruse pe teritoriul României”
II. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza
III. Vidin, Griviţa, Rahova
IV. Tratatul de San Ştefano, Tratatul de la Berlin .
V. Constituirea Guvernului provizoriu
VI. „ suntem liberi, suntem o naţiune de sine stătătoare”
VII . Petiţiune Naţională
VIII. Principele Carol , Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu

15 puncte
C . Menţionaţi două prevederi ale păcii de la San – Stefano din 1878 referitoare la România.

10 puncte
PARTEA a II-a

D . Realizaţi corespondenţa evenimentelor de pe cele trei coloane:


1. Principele Carol A. 1859 a. Plevna
2. A. I. Cuza B. 1848 b. Transilvania
3. Vasile Alecsandri C. 1878 c. Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei
4. Avram Iancu D. 1848 d. Tara Românească

A B C

Tara Românească
15X1 punct = 15 puncte

E. Citiţi, cu atenţie, următoarele surse istorice:


A. ,, Dorinţa cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate generaţiile trecute, este unirea
Principatelor într-un singur stat, o unire care este firească, legiuită şi neapărată, pentru că în
Moldova şi în Valahia suntem acelaşi popor, omogen, identic ca nici un altul, pentru că avem
acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie,
aceleaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, aceleaşi temeri şi aceleaşi speranţe, acelaşi viitor de
asigurat şi în sfârşit aceeaşi misie de împlinit.”
( Mihail Kogălniceanu, Fragment dintr-o cuvântare,1857)

I. Pornind de la sursa A menţionaţi care sunt argumentele care susţin unirea românilor.
II. Menţionaţi doua reforme realizate de A. I. Cuza.

10 puncte
F. Menţionaţi 5 prevederi ale programelor revoluţionare de la 1848.
1........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
15 puncte